(StudentTorget.no):

I 2014 var det rekordmange 119 000 som søkte opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. 

Rangert etter poenggrensene for ordinærkvoten var det Medisinstudiet (høst) ved Universitetet i Oslo som i år har høyest karakterkrav med svimlende 67,9 poeng. På listen rangert etter poenggrensene for førstegangskvoten var det derimot Nanoteknologistudiet ved NTNU som tronet helt øverst med sine 61,8 poeng.

Under kan du se de fullstendige listene over studieprogrammene som hadde høyest opptakskrav i 2014.


Studier rangert etter poengrensene for ordinærkvoten: 

Lærested Studium Ordinærkvote Førstegangskvote
UIO Medisin, høst 67,9 59,6
UIO Medisin, vår 67,1 57,7
NTNU Medisin 67,1 60,2
UIB Medisin 66,5 57,8
UIT Medisin 66,3 57,3
UIO Psykologi prof høst 65,7 55,8

UIO

 

Odontologi 64,9 55,2
UIT Odontologi 64,6 54,4

UIO

Psykologi prof vår 64,1 54,5

UIB

 

Odontologi 63,9

55,4

NTNU

 

Psykologi, prof. 63,9 55,7

NTNU

 

Ind.øk. 63,5 60,2

NMBU

 

Veterinær 63 54,2

NTNU

 

Nanoteknologi 62,8 61,8

UIO

 

Klinisk ernæring 60,9 53

HIOA

 

Øk/ledelse års. delt 60,9 39

UIO

 

Jus, høst 60,3 52,6

HIOA

 

Økonomi og ledelse (år) 59,7 47,9

UIT

 

Fysioterapeut 59,3 50

NTNU

 

Petroleumsfag 58,8 56,9

UIO

 

Jus, vår 58,3 50,3

NTNU

 

Kroppsøv/Idrett (år) 58,2 50,2

NTNU

 

Industriell design 58 54,1

NTNU

 

Biologi og kjemi, år 57,8 52,9

UIB

 

Human ernæring 57,4 50

UIB

 

Rettsvitenskap 57,4 51

UIO

 

Psykologi, års 57,4 49,2

NTNU

 

Fysikk og matematikk 57,3 58,6

UIO

 

Samfunnsøkonomi 57 46

UIO

 

Internasjonale studier 56,9 52,4

 

Studier rangert etter poengrensene for førstegangskvoten (inntil 21 år) 

Lærested Studium Ordinærkvote Førstegangskvote
NTNU Nanoteknologi 62,8 61,8

NTNU

 

Medisin 67,1 60,2
NTNU Ind.øk. 63,5 60,2
UIO Medisin, høst 67,9 59,6
NTNU Fysikk og matematikk 57,3 58,6
UIB Medisin 66,5 57,8
UIO Medisin, vår 67,1 57,7
UIT Medisin 66,3 57,3
NTNU Petroleumsfag 58,8 56,9

NTNU

 

Energi og miljø 56

56,3

UIO

 

Psykologi prof høst 65,7 55,8

NTNU

 

Psykologi, prof. 63,9 55,7

UIB

 

Odontologi 63,9 55,4

NTNU

 

Marin teknikk 56,4 55,4

NTNU
 

Kybernetikk og robot 55,8 55,3

UIO

 

Odontologi 64,9 55,2

NTNU
 

Prod.utv./produksjon 56,3 54,9

NTNU

 

Tekniske geofag 56,6 54,9

UIO

 

Psykologi prof vår 64,1 54,5

UIT
 

Odontologi 64,6 54,4

NTNU

 

Datateknologi 55,1 54,4

NTNU

 

Ing.vit. og IKT 54,4 54,4

NMBU
 

Veterinær 63 54,2

NTNU

 

Industriell design 58 54,1

NTNU
 

Bygg- og miljøtek. 55,8 54

NTNU

 

Materialteknologi 55,1 53,6

NTNU
 

Bioteknologi 54,2 53,6

NTNU
 

Fysikk 53,8 53,2

NTNU

 

Matematiske fag 53 53,2

UIS
 

Ind.øk, petroleum 56,1 53,1

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet