(StudentTorget.no):

I undersøkelsen gjennomført av Respons Analyse svarte 500 unge i alderen 18 til 24 år på spørsmål om hvorfor de valgte den utdanningen de gjorde. Interesse for faget, forventningen om at det blir lett å få jobb etterpå og gode evner/karakterer i faget peker seg ut som de tre viktigste faktorene, melder dn.no: 


• Interesse for faget: 78 % 

• Tror det blir lett å få jobb
senere: 49 %

• Jeg har gode evner/karakterer i faget: 30 % 

• Tror det vil gi god lønn
senere: 23 %

• Skolen har godt rykte: 16 % 

• Har bestemt meg for yrke senere og må velge utdanningen: 13 % 

• Anbefaling fra familie: 8 % 

• Gir status: 6 % 

• Det er lett å komme inn: 4 %
 

LES OGSÅ: Vil gi «turbostipend» til effektive studenter


Undersøkelsen avdekker også at menn i større grad enn kvinner svarer at status og rykte var viktig for utdanningsvalget. Kvinner svarer derimot oftere at utdanningsvalget ble styrt av at de allerede hadde bestemt seg for et yrke og derfor måtte velge en konkret utdanning.

Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, advarer unge mot å være for opptatt av konkrete yrker når de skal velge utdanning.

- Ordet yrke synes jeg er gammeldags. På høyere utdannelsesnivå snakker vi i så fall om profesjon. At du for eksempel tar profesjonsstudiet i jus for å kunne få yrket advokat. De fleste andre stillinger er det mange veier inn til. Både utdannelse, karakterer og ikke minst hva du gjør ved siden av studiet spiller inn, sier Hellsten til DN.no. 


På spørsmålet om hvordan man bør gå frem for å ta et utdanningsvalg som er smart også om 20 år, svarer karriereveilederen følgende:

- Kjenn til fremskrivningene, uten nødvendigvis å la deg styre av dem. Helse, ikt og ingeniørfag har vært mye fremme, det gir en god indikasjon på arbeidsmarkedet fremover. Men hvis du overhodet ikke er interessert i de retningene synes jeg du skal studere noe som passer bedre for deg, sier Hellsten til DN.no.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet