(StudentTorget.no):

132 021 personer har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) i 2016. Dette er cirka 4000 flere søkere enn i 2015, altså en økning på 3,2 %.   
 
– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke. Vi ser også at søkerne følger med på samfunnsutviklingen og synes å ta reflekterte valg, sier direktør i FSAT, Grete Christina Lingjærde.  
 
 

Utdanningsområder og -typer  

Sammenlignet med fjorårets søkertall er det åtte utdanningsområder som har oppgang i søkningen, mens åtte andre utdanningsområder går ned.
 
Økningen er størst for utdanningsområdene sykepleier (19,9 %), reseptar (19,8 %), landbruk (19,6 %) og vernepleier (17,8 %).   
 
Innenfor lærerutdanningene ser vi en markant økning til faglærerutdanning (12,2 %). Det er også økning til både 5-årig integrerte lektorutdanninger og grunnskolelærerutdanning 5.-10.-trinn på henholdsvis 6,9 % og 2,9 %. Barnehagelærerutdanningen har 3,6 % flere søkere sammenlignet med året før. Grunnskolelærerutdanning 1.-7.-trinn har derimot en nedgang på 11,0 %. 
 
Innenfor helsefag er det sykepleier som har den største økningen fra i fjor med 19,9 % oppgang. Radiograf og ergoterapi er også blant utdanningstypene med stor prosentvis oppgang.   
 
Søkningen til realfag, som hadde en solid oppsving i fjor (+11 % fra 2014), har en nedgang i år på 1,3 %.  Maritime fag (- 16 %), idrett (- 13,9 %), integrert master i teknologi, tidligere sivilingeniør (- 8,1 %) har også færre søkere enn i fjor. 
 

LES OGSÅ: Dette var søkertallene i 2015

 

Skjev fordeling mellom kvinner og menn

Årets søkertall viser at det fortsatt er en svært skjev fordeling mellom kvinner og menn som søker seg til enkelte studieretninger. Dette er dessverre ingen overraskelse. Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at denne utviklingen vil fortsette dersom regjeringen ikke tar dette på alvor.
 
Det burde bekymre regjeringen at vi år etter år ser at søkertallene til enkelte studieretninger bygger opp under kjønnsubalansen som allerede finnes i dag. Vi opplever regjeringens innsats for å snu denne trenden som liten, sier leder av NSO, Therese Eia Lerøen.
 
Andelen kvinner som søker høyere utdanning er noe høyere enn menn, og det finnes derfor en naturlig overvekt av kvinner i høyere utdanning. Det bekymringsverdige er de store forskjeller blant annet i teknologifag, der kun 1 av 4 søkere er kvinner, og i helsefag der kun drøyt 1 av 5 søkere er menn. 
 
Dette er i stor grad utdanninger hvor studentene går inn i et allerede skjevfordelt arbeidsmarked. Det må regjeringen ta på alvor. Det er et synlig behov for å finne årsakene til dette på hvert enkelt studium, og målrette tiltak deretter. Vi vil foreslå en slik utreding i revidert nasjonalbudsjett og oppfordrer regjeringen til å følge opp dette, fortsetter Lerøen.
 

LES OGSÅ: Disse studentene er mest fornøyde med studiene

 

Etterlyser satsning på mangfold

Det er ikke bare den skjeve fordelingen mellom kjønnene som bekymrer NSO. Det etterlyses også en nasjonal strategi for tilgang og mangfold for å tilstrebe at akademia skal gjenspeile den øvrige befolkningen. Skal vi få til dette er det er ikke tilstrekkelig å få informasjon om søkernes kjønn hvert år. Lerøen mener vi har behov for mer enn det. 
 
Flere europeiske land har nasjonale strategier for å sikre tilgang og mangfold i akademia. Det er direkte flaut at Norge ligger etter i dette arbeidet. Likestillingsutfordringene er ikke kun et spørsmål om kjønn, det strekker seg lengre enn det. Vi mangler informasjon og målrettede tiltak som burde vært på plass, avslutter Lerøen.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet