(StudentTorget.no):

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 2007 ført statistikk over karakterer i grunnskolen og nasjonale prøver. Statistikken viser at det er en klar, positiv sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå, og barnas resultater på skolen.

Elever med høyt utdannede foreldre er nemlig overrepresentert på nivåene som ligger over gjennomsnittet!

Engelsk er prøven som gir minst forskjell i resultat mellom elevgrupper, men også her vises en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanning og høyeste mestringsnivå allerede på 5. trinn.

Man kan derfor konkludere med at listen over fordeler ved å ta høyere utdanning nå har fått et nytt tilskudd – nemlig skoleflinke barn!

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet