(StudentTorget.no):

Gjennomsnittsalderen på norske studenter er på vei ned, ifølge tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet for Khrono. I 2016 var det 288 989 studenter i høyere utdanning i Norge. Av disse er nesten 140.000 under 24 år, altså over halvparten av den totale studentmassen. Fra 2007 til 2016 har andelen under 24 år økt fra 47,7 prosent til 51,8 prosent. Det utgjør en økning på 4,1 prosent.

Snittalderen har gått mest ned blant masterstudentene, mens PhD-studentene har blitt noe eldre. Det kommer også frem at mannlige studenter generelt er yngre enn de kvinnelige.

I lang tid har norske studenter vært blant de eldste i Europa. Tallene fra SSB viser imidlertid at dette kan være i ferd med å snu. I 2016 var gjennomsnittsalderen på norske studenter 28 år. Til sammenligning viser den europeiske Eurostudent-undersøkelsen at snittalderen på studenter i Europa var 29,4 år i 2015.

Her er snitt- og medianalder for norske studenter de siste ti årene:

2007:

Nivå Snittalder Medianalder
Bachelor 29 25
Master 28 25
PhD 35 33
Alle 29 25

2016:

Nivå Snittalder Medianalder
Bachelor 28 24
Master 28 25
PhD 36 33
Alle 28 25

(Kilde: Statistisk sentralbyrå / Khrono)

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet