(StudentTorget.no):

Samordna opptak forvalter søking og opptak til grunnutdanninger ved 27 universiteter og høyskoler. I april 2019 har 138.732 personer søkt studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Dette er en nedgang i søkere på 2,3 % fra 2018, og utgjør hele 3.272 færre søkere enn i fjor. I følge seniorrådgiver i Unit, Geir Sverre Andersen, har det vært en økning i antall søkere de siste ti årene. Årets søkertall bryter med denne trenden.

 

– Om lavere søkertall er en ny trend gjenstår å se til neste år, sier Andersen.

 

Andersen mener at vi mest sannsynlig vil se en vekst i antall søkere til neste år.

 

Antallet søkere til land- og havbruk og informasjonsteknologi øker mest i år. Samtidig har språk og reiseliv mest nedgang i antall søkere. Årets søkere er også yngre enn tidligere (1-2 uker yngre i gjennomsnitt).

 

LES OGSÅ: Glemt å søke studieplass?

 

Flere grunner til lavere søkertall

Det kan være flere grunner til at det var færre søkere til høyere utdanning i år. Andersen foreslår at årets søknadsfrist havnet i påsken som en mulig grunn.

 

– Det kan ha ført til mindre mediedekning, og at vi ikke fikk med oss de som ikke hadde bestemt seg for hva de ville studere, sier Andersen.


 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) peker på en nedgang i antall barnefødsler tidligere, som en mulig grunn til at antallet søkere sank i år.

 

– Vi har også et sterkt arbeidsmarked hvor mange har muligheten til å få seg en jobb. Samtidig burde vi være glade for at så mange fortsatt ønsker å ta høyere utdanning i Norge, sier Nybø.

 

LES OGSÅ: Færre vil bli sykepleiere, mange vil bli lærere

 

Kjønnsforskjellene øker

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og antallet kvinner øker. Fra i fjor gikk antallet kvinner som tar høyere utdanning opp 0,5 %. Av de som søkte høyere utdanning i år er 59,2 % kvinner og 40,8 % menn. Sterkest nedgang i antall søkere finner vi blant menn i alderen 24-34 år.


Andelen kvinner er også stor på utvalgte studier, som veterinær, ernæring og sykepleie. På veterinærstudiet er 90,3 % av studentene kvinner. Også blant dem som velger utdanning til helse- og omsorgsyrker er kvinneandelen stor. Det er nå satt av 2 millioner kroner til å finne ut hvilke mekanismer som skaper disse kjønnsforskjellene i valg av utdanning, forteller Nybø.


 

– Det er viktig at vi har en god kjønnsbalanse i studiene. I stedet øker forskjellene, sier Nybø.

 

Når det gjelder teknologifag øker andelen kvinnelige søkere. Andelen menn og kvinner som søkte informasjonsteknologi økte i år med 15,3 % for kvinner og 3,5 % for menn. Kvinner utgjør nå 24,2 % av dem som søker informasjonsteknologi.

 

LES OGSÅ: Disse studentene er mest og minst fornøyd med utdanningen

 

– Vi trenger å bli prioritert

Norsk studentorganisasjon (NSO) skriver i en pressemelding av de forventer at alle de nye studentene skal få en studietid der det er mulig å være student.

 

– Vi er glad mange ønsker seg inn i høyere utdanning, men for at vi skal gi disse studentene en kvalitetsutdanningen, må det satses. Studenter må ha mulighet til å være student, sier Marte Øien, nestleder i NSO.

 

– For å klare det må det ikke bare tilbys en studieplass, men det må være klar satsing på studentøkonomi, flere studentboliger, kvalitet i utdanningen og et godt faglig og sosialt miljø, sier Øien.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet