(StudentTorget.no):

Antallet søkere til helsefagene synker for første gang på åtte år. I år er det 1.880 færre søkere til helsefag, en nedgang på -4,8 %. Nedgangen er størst på sykepleiestudiene, hvor vi ser en nedgang på hele -18,7% sammenlignet med året før. Dette utgjør 2.948 færre søkere enn i 2018.

 

Den store nedgangen i antall søkere var forventet og skyldes strengere opptakskrav som man opererer med for første gang i år.

 

Strengere opptakskrav

Søkere til sykepleierutdanningen må nå ha minimum karakteren 3 i norsk og matte fra videregående og minimum 35 skolepoeng (karaktersnittet fra videregående skole ganget med ti). Målet med å sette opp kravene er en bedre sykepleierutdanning og mer kvalifiserte sykepleiere i fremtiden.

 

− God kommunikasjon med pasienter, både skriftlig og muntlig, er viktig for sykepleiere. Sammen med karakterkravet i matematikk, vil dette gi enda bedre sykepleiere og mer trygghet for pasientene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

 

Seniorrådgiver i Unit, Geir Sverre Andersen, tror de nye kravene påvirker antallet søkere.


 

– Søkere med elektronisk vitnemål kan se om de er kvalifiserte eller ikke når de søker, sier Andersen.

 

Han mener dette kan luke ut de som ikke er kvalifiserte allerede i søknadsprosessen. Nybø mener at søkerne raskt venner seg til nye krav og at antallet søkere sannsynligvis vil øke i fremtiden. Dette kunne man se når man innførte nye krav for lærere i 2005.

 

Samtidig ser man en økning av antall søkere til vernepleie og andre helsefag. Vernepleie har 10,7 % flere søkere i år, noe som utgjør cirka 400 flere førstegangssøkere enn i fjor.

 

LES OGSÅ: Nedgang i antall søkere til høyere utdanning

 

Mange vil bli lærere

Flere velger lærerutdanning og lærerutdanningen økte i år med 1 %, noe som utgjør 135 flere søkere enn i 2018. Sammenlignet med i fjor hvor antallet søkere til lærerutdanning økte med 15 % (eller 1.753 førstevalgssøkere) er dette en liten økning. Samtidig er det fortsatt mange som søker lærerutdanning.

 

− Jeg er veldig glad for av vi har gode søkertall til lærerutdanningene også i år. I fjor var det en kraftig økning i antall søkere til lærerutdanningene, og det er positivt at vi holder oss på et høyt nivå, sier Nybø.


 

I år var det totale antallet søkere til lærerutdanningene 14.122 førstevalgssøkere. Antall søkere til barnehagelærerutdanningen øker mest, og her ser vi en økning på 6,8 % fra i fjor. Antallet som søker grunnskolelærerutdanning 1-7 sank med -0,8 %. Dette tilsvarer 20 færre søkere enn i fjor.

 

Den prosentvise økningen fra 2017 til 2018 i antall søkere til lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, var på 5,6 prosent. Dette utgjorde 2.500 flere søkere enn i 2017, i følge Statistisk sentralbyrå. Den største økningen var i antallet søkere som valgte grunnskolelærerutdanning. Her økte antallet søkere med 400 studenter fra 2017 til 2018 (SSB).

 

LES OGSÅ: Glemt å søke studieplass?

 

Trenger lærere i fremtiden

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil gjerne at flere velger lærerutdanning i fremtiden. Det er flere grunner til at det trengs flere lærere fremover, blant annet den nye lærernormen og at flere av dagens lærere nærmer seg pensjonsalder.

 

– Jeg skulle gjerne ha sett at flere valgte lærerutdanning og spesielt grunnskolelærerutdanning 1-7, hvor det blir behov for lærere i fremtiden, sier Nybø.


 

Hun henviser her til en rapport publisert av Statistisk sentralbyrå i november 2018, der det ble anslått at Norge kan mangle opp til 4.700 grunnskolelærere i 2040 (SSB).

 

Flere kvinner enn menn velger fortsatt lærerutdanning. I år økte andelen kvinner som søkte lærerutdanning med 3 %. Antallet menn som søker lærerutdanning sank med -2,9 %.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet