A ntallet søkere til helsefagene synker for første gang på åtte år. I år, er det 1.880 færre søkere til helsefag, en nedgang på -4,8 %.

Nedgangen er størst på sykepleiestudiene, hvor vi ser en nedgang på hele -18,7% sammenlignet med året før. Dette utgjør 2.948 færre søkere enn i 2018.

Den store nedgangen i antall søkere var forventet og skyldes strengere opptakskrav, som man opererer med for første gang i år.

 

Strengere opptakskrav

Søkere til sykepleierutdanningen må nå ha minimum karakteren 3 i norsk og matte fra videregående, og minimum 35 skolepoeng (karaktersnittet fra videregående skole ganget med ti).

Målet med å sette opp kravene, er en bedre sykepleierutdanning og mer kvalifiserte sykepleiere i fremtiden.

God kommunikasjon med pasienter, både skriftlig og muntlig, er viktig for sykepleiere. Sammen med karakterkravet i matematikk, vil dette gi enda bedre sykepleiere og mer trygghet for pasientene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Seniorrådgiver i Unit, Geir Sverre Andersen, tror de nye kravene påvirker antallet søkere.

Søkere med elektronisk vitnemål kan se om de er kvalifiserte eller ikke når de søker, sier Andersen.

Han mener dette kan luke ut de som ikke er kvalifiserte allerede i søknadsprosessen.

Nybø mener at søkerne raskt venner seg til nye krav, og at antallet søkere sannsynligvis vil øke i fremtiden. Dette kunne man se, når man innførte nye krav for lærere i 2005.

Samtidig, ser man en økning av antall søkere til vernepleie og andre helsefag.

Vernepleie har 10,7 % flere søkere i år, noe som utgjør cirka 400 flere førstegangssøkere enn i fjor.


 

Mange vil bli lærere

Flere velger lærerutdanning, og lærerutdanningen økte i år med 1 %, noe som utgjør 135 flere søkere enn i 2018. Sammenlignet med i fjor, hvor antallet søkere til lærerutdanning økte med 15 % (eller 1.753 førstevalgssøkere), er dette en liten økning.

Samtidig, er det fortsatt mange som søker lærerutdanning.

Jeg er veldig glad for av vi har gode søkertall til lærerutdanningene også i år. I fjor, var det en kraftig økning i antall søkere til lærerutdanningene, og det er positivt at vi holder oss på et høyt nivå, sier Nybø.

I år, var det totale antallet søkere til lærerutdanningene 14.122 førstevalgssøkere.

Antall søkere til barnehagelærerutdanningen øker mest, og her ser vi en økning på 6,8 % fra i fjor.

Antallet som søker grunnskolelærerutdanning 1-7 sank med -0,8 %. Dette tilsvarer 20 færre søkere enn i fjor.

Den prosentvise økningen, fra 2017 til 2018, i antall søkere til lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, var på 5,6 prosent. Dette utgjorde 2.500 flere søkere enn i 2017, i følge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den største økningen var i antallet søkere som valgte grunnskolelærerutdanning. Her økte antallet søkere med 400 studenter fra 2017 til 2018.


 

Trenger lærere i fremtiden

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, vil gjerne at flere velger lærerutdanning i fremtiden.

Det er flere grunner til at det trengs flere lærere fremover, blant annet den nye lærernormen og at flere av dagens lærere nærmer seg pensjonsalder.

Jeg skulle gjerne ha sett at flere valgte lærerutdanning og spesielt grunnskolelærerutdanning 1-7, hvor det blir behov for lærere i fremtiden, sier Nybø.

Hun henviser her til en rapport publisert av SSB i november 2018, der det ble anslått at Norge kan mangle opp til 4.700 grunnskolelærere i 2040.

Flere kvinner enn menn velger fortsatt lærerutdanning. I år, økte andelen kvinner som søkte lærerutdanning med 3 %. Antallet menn som søker lærerutdanning sank med -2,9 %.