(StudentTorget.no):

– Annerledesåret 2020 fortsetter å sette rekorder, men i denne sammenhengen er det med positivt fortegn. Nå kan over hundre tusen glede seg over å skulle ta steget inn i studielivet, kanskje for aller første gang. Det er godt nytt. Kompetanse blir det viktigste drivstoffet for både offentlig og privat sektor i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

 

Av de 149 541 som søkte er over 135 742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det betyr at det er 12 prosent flere kvalifiserte søkere i 2020 enn i 2019.

 

– For å møte den økte etterspørselen, har vi satt av penger til 4000 nye studieplasser bare i år, sier Asheim.

 

Bekymret for studiekvaliteten

Norsk studentorganisasjon skriver i en pressemelding at de er glade for at flere søker høyere utdanning, men at de samtidig er bekymret for at de ikke kommer til å møte studiehverdagen de har krav på. Blant annet fordi det siste semesteret har vært preget av koronasituasjonen, ved at all undervisning har foregått digitalt.


 

– At all undervisning og oppfølging ble gjort digitalt var en nødløsning, og må ikke bli en hvilepute. Når studiene starter opp igjen forventer vi at studentene blir møtt med oppfølging og undervisning som ikke lengre en nødløsning. Studiestarten må preges av at direkte kontakt og fellesskap er avgjørende for studentenes prestasjoner i studiene, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon.

 

NSO understreker at ledelsen ved utdanningsinstitusjonene har ansvaret for at studiehverdagen, enten den er fysisk eller digital, ikke bare skal være forsvarlig, men også inkluderende og læringsfremmende. Samfunnet har nemlig ikke råd til å miste studenter på grunn av manglende oppfølging, dårlige tekniske løsninger eller dårlig tilrettelagt undervisning, skriver de.

 

– Dersom ledelsen ved universiteter og høyskoler ikke tar ansvar for den oppfølgingen studentene trenger i hverdagen, frykter vi at kvaliteten på utdanningen vår faller, flere studenter faller fra og at det er vi til slutt som får skylden for at vi ikke fullfører utdanningen vår, sier Trohjell.


 

LES OGSÅ: Fått studieplass? Nå kan du søke om lån og stipend

 

Studiene med høyest poenggrense

Totalt har 8 av 10 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg. I år er det 27 743 kvalifiserte søkere som ikke har fått plass i hovedopptaket.

 

– I år er det rekordmange kvalifiserte søkere. Det er veldig bra. Det betyr at næringslivet, sykehus og skoler om noen år vil få tilgang på enda flere flinke folk. Når flere søker og flere er kvalifisert til plassene, er det også naturlig at poenggrensene for å komme inn på populære studier går noe opp, sier Asheim.

 

Medisin, nanoteknologi og honours-programmet i realfag er blant studiene med høyest poenggrense. Studier i fotojournalistikk, friluftsliv og europastudier med spansk er blant studiene hvor poenggrensen har økt mest.

 

Fagene med størst økning

Informasjonsteknologi (IKT) er et av studiene som øker mye. Mer enn 18 prosent har fått tilbud om studieplass på IKT, og kvinneandelen fortsetter å stige. De siste årene har regjeringen tildelt midler til mange nye studieplasser innen IKT.

 

– Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for flere mennesker med IKT-kompetanse. Derfor har vi gitt penger til 1530 nye IKT-relaterte studieplasser, i tillegg til de 1 400 som kom i revidert budsjett nå i år, sier Asheim.


 

Også historiefag, økonomisk-administrative, mediefag og samfunnsfag mye. På alle disse har mer enn 10 prosent flere søkere fått plass enn i 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier og realfag.

 

Nøkkeltall:

 

  • Totalt har 107 999 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Det er dermed sendt ut 8680 flere studietilbud enn i fjorårets opptak. Dette er en økning på 8,7 prosent sammenliknet med fjoråret.
  • I alt søkte 149 541personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 135 742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.
  • 80 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg.
  • Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.
  • Alder: Økningen i tilbud om studieplass er størst i de yngste aldersgruppene. I år er det 3191 flere 19-åringer som får tilbud om studieplass, sammenlignet med 2019. Det er økning i antall kvalifiserte søkere og tilbud i alle aldersgrupper i årets opptak
  • Kjønnsfordeling: 60,2 % kvinner og 39,8 % menn har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket.

 

 

Klikk her for å se alle skoler og studier i Norge