(StudentTorget.no):

Undersøkelser utført av NIFU viser hvilke yrker det blir etterspørsel for de neste 15 årene. 
 
For enkelte typer utdanning tyder NIFUS undersøkelser på at det vil bli knapphet på personell i offentlig sektor i årene frem mot 2020. De yrkesgruppene det gjelder i første rekke er teologer, ingeniører og tannleger.

Spesielt problematisk vil situasjonen for det offentlige bli når det gjelder teologer. I følge NIFUS beregninger, vil antallet offentlige sysselsatte teologer synke med 27 prosent frem til 2020. Noe av forklaringen på dette ligger i at nyutdannede teologer i stadig større grad velger å gå til privat sektor, og da hovedsakelig frivillige organisasjoner.

Også ingeniører vil bli etterspurt i de nærmeste årene, da antallet ingeniører i offentlig sektor vil synke med 16 prosent. Riktignok viser beregningene at antallet sivilingeniører vil øke mer enn reduksjonen i tallet på yrkesaktive ingeniører. Dersom sivilingeniørene delvis erstatter ingeniører vil ikke nedgangen representere et rekrutteringsproblem.


Tannlegestudiene har gjennom lang tid hatt problemer med svak studiegjennomføring, og i følge beregningene vil antallet tannleger sysselsatt i offentlig sektor synke med 18 prosent frem mot 2020. 

Teologi-, tannlege-, og ingeniørstudenter går med andre ord en lys fremtid i møte, dersom vi skal tro NIFUS undersøkelse.

Les mer om undersøkelsen her

Kilde: Nifustep.no