(StudentTorget.no):

- Du må stole på de private høyskolene når de sier de er akkreditert som institusjon. Dersom du er i tvil er det lurt å sjekke om utdanningen er kontrollert av et offentlig organ.

Dette forteller Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør i nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

NOKUT kvalitetssikrer utdanninger i Norge, både institusjoner, enkelte studietilbud og fagskoleutdanning. Dersom utdanningen er godkjent av NOKUT har du rett til lån og stipend i Statens Lånekasse under utdanning.

Blytt Holmen kan fortelle at dersom du vurderer å begynne på et studium som sier de er privat høyere utdanning, men hvor NOKUT ikke har akkreditert det, så får du ikke lån i Lånekassen.

- Du vil heller ikke ha muligheten til å integrere denne utdanningen inn i foreksempel en master ved et universitet senere. Uten akkreditering fra oss er det nemlig ingen garantier for at utdanningen holder de målene som er gitt i våre kvalitetskrav.

 

Du kan få pengene tilbake

Forbrukerrådet får årlig mellom 300- 400 henvendelser fra studenter tilknyttet private utdanninger.


- Dette er henvendelser knyttet til både rettighetsinformasjon og klager, sier Stine Sørensen, rådgiver i Forbrukerrådet.

Dersom du ikke får den undervisningen som er avtalt kan du kreve at skolen retter opp i forholdet.

- Hvis ikke skolen ønsker å rette opp i forholdet er det også en mulighet for at du kan få avsalg i studieavgiften. Heving av kontrakten eller avtalen du har med studiestedet er ikke det mest aktuelle kravet, men kan bli aktuelt dersom det ikke lar seg gjøre å rette opp i forholdet, sier Sørensen.

- Hvilke rettigheter har du dersom du må avbryte studiet på grunn av sykdom eller uforutsette hendelser. Kan du få pengene dine tilbake?

- Det viktigste er at du gir beskjed til skolen så raskt som mulig slik at du ikke blir økonomisk ansvarlig for mer enn kostnader for tilbudt undervisning. Dersom du ikke ønsker å gjennomføre studiet av andre årsaker, foreksempel at man har funnet et annet tilbud som passer bedre, må man sjekke oppsigelsesvilkårene i studiekontrakten.


Du må regne med at skolen kan kreve hele eller deler av tapet sitt dekket som følge av av bruddet. Det er ofte ulike regler for dette på utdanningene.

LES OGSÅ: Valg av studiested - dette bør du tenke på!

 

Har prøvd privat utdanning

Ida M. (24) har studert ved private utdanninger tidligere og har både positive og negative erfaringer med det.

- På en av skolene følte jeg ikke at jeg fikk den undervisningen skolen reklamerte med at de gav. Men jeg fullførte året og klaget ikke.

Ida vurderer nå å søke Varehandelsledelse eller PR og kommunikasjonsledelse på Handelshøyskolen BI og har lært av sine tidligere feil.

- Jeg har forhørt meg med tidligere studenter, lest om studieretningene på hjemmesiden til BI og ringt skolen. Samtidig har jeg sjekket ut lignende muligheter i utlandet, men det ble for dyrt.

Forbrukerrådet har i samarbeid med Forbukerombudet laget en tipsliste ved valg av privatskole. Listen inneholder 6 punkter som hver har sine underpunkter. Hele tipslisten finner du på www.forbrukerportalen.no

 

 NOKUT


- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) er et statlig uavhengig organ.
- NOKUT skal kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske universiteter, høgskoler og fagskoler.
- NOKUT behandler også enkeltsøknader om generell godkjenning av utanlandsk utdanning.


Kilde: www.nokut.no