(StudentTorget.no):

Aleksander Kristung tok to bachelorgrader, først i Kultur- og idéstudier våren 2007, og deretter bachelor i Bibliotek- og informasjonsvitenskap våren 2008. Han ser flere fordeler enn ulemper ved å ta en bachelor-utdannelse.
- Den er i grunn enkel å oppnå, samtidig som den har et bra rykte ute i arbeidslivet. Og man får en følelse av å ha oppnådd noe. Dessuten kan den være fleksibel med hensyn til å kombinere med andre utdannelser.

Hva var årsaken til at du valgte to bachelorgrader og ikke én masterutdannelse?

- Det var ikke et bevisst valg jeg gjorde på forhånd, men noe som kom naturlig. Jeg ville først og fremst ha en praktisk rettet utdanning som kunne få meg inn på arbeidsmarkedet.

Hvilke ulemper ser du ved å ta en bachelor?

- Jeg ser ingen spesielle ulemper bortsett fra at man blir forhindret i å gjøre en akademisk karriere om man skulle ønske det. Det varierer nok i arbeidslivet fra bransje til bransje hvor viktig det er med masterutdanning sammenlignet med bachelorgrad.


Føler du at du står bedre eller dårligere rustet i arbeidsmarkedet med to bachelorgrader enn med en ren mastergrad?

- Jeg har to bachelorgrader og legger vekt på positive egenskaper som fleksibilitet og åpnere perspektiver med tverrfaglighet i møte med arbeidslivet.

 

LES OGSÅ: Bør man følge hodet eller hjertet?

 

Et individuelt valg

- Det er svært individuelt hva slags ønsker og drømmer folk har for fremtiden og hvor godt de trives med å studere. Spørsmålet handler i grunnen om hva du på sikt har lyst til å holde på med. For noen vil det være opplagt at videre studier er tingen, mens det for andre kan være riktigst å begynne å jobbe etter en bachelor. Undersøk derfor hvilke muligheter de to alternativene gir.

Dette sier Gisle Hellsten, leder ved Universitetet i Oslos Karrieresenter, om fordeler og eventuelle ulemper ved det å ta en bachelor- eller en master-utdannelse. Det er en problemstilling som mange studenter møter, for det kan være vanskelig å vite om man bør gå for en kortere bachelor-utdannelse, eller videre til en lengre master-utdannelse.


- Hvis du velger å studere videre på masternivå, bør du ha en sterk motivasjon for å gjøre dette. Husk at hvis du søker jobb etter en bachelorgrad, har du ikke lukket døra for å ta en mastergrad på et senere tidspunkt hvis du skulle vurdere det som et alternativ, mener Hellsten

Det betyr imidlertid ikke at alle studenter er tjent med å gå videre til mastergrad for enhver pris, for bachelorgrad-utdannelsen har i seg selv sine fordeler.

- Den mest opplagte fordelen ved å ta en bachelorgrad, er at du sikrer deg en utdanning på et høyt nivå. Bachelorgraden er billetten til å søke seg videre til masterstudier. Videre kan det være en fordel for mange at det er en kortere utdanning som gjør at man kan komme raskere over i jobb. En annen fordel er at flere yrker ikke etterspør mer enn en bachelorgrad, og at du derfor kan finne din plass i yrkeslivet med en kortere utdanning, sier Hellsten.

Men han finner også noen ulemper.

- Noen dører vil være stengt hvis du ikke tar utdanning utover bachelorgraden. I en del stillinger er det strenge formelle krav om at kun de med en master eller PhD-grad vil bli vurdert.


 

LES OGSÅ: - Velg utdanning etter samfunnets behov

 

Mastergrad gir valgmuligheter

Håvard Hvidsten har en cand.mag-grad i historie fra 1998, og tar for tiden i tillegg en mastergradutdanning i nordisk. Den erfarne studenten ser flere fordeler ved det å ta en masterutdannelse.

- En masterutdanning gir mye større valgmuligheter og gir tilgang til stillinger hvor du har mer makt og innflytelse over arbeidet ditt. I skoleverket blir lektorer lønna bedre enn adjunkter, men for meg er ikke lønna avgjørende.

-Det er de store valgmulighetene - og det å kunne bruke utdanningen som springbrett til de virkelig interessante typene arbeid - som gir meg inspirasjon til å dra i land en mastergrad i nordisk språkvitenskap. Master gir en langt dypere kunnskap og forståelse enn et bachelor-program, mener Håvard.

Likevel ser han noen ulemper ved et lengre utdannelsesløp, spesielt knyttet til økonomi.

- Det er en merkbar ulempe å ha stort lån i Lånekassa. Dette ble tidligere kompensert ved at 50.000 kroner ble trukket ifra i det du fullførte hovedoppgaven. Det er idiotisk at de fjerna denne ordninga. Et samfunn som verdsetter utdanning gjør ikke slikt. Men det gjelder å slåss for å få tilbake den gode gamle ordninga.


Håvard anbefaler studenter som ønsker å fordype seg i et spesifikt fagfelt å ta en mastergrad.

- For mange typer arbeid er en bachelorgrad tilstrekkelig. Det gjelder for eksempel saksbehandlerarbeid i NAV og departementene. Jeg er mer opptatt av det kunnskaps- og ferdighets-nivået som en master-kompetanse gir. Du kan fordype deg - og spesialisere deg slik at du får en usedvanlig kompetanse - innen et felt du er spesielt interessert i. Poenget er at skal du få utfolde deg innenfor et fagfelt du dyrker med spesiell interesse må du ha master. Det sier seg selv. Hvis du nøyer deg med å være papirflytter på NAV, er det tilstrekkelig med bachelor. Og det er en ærlig sak.

 

LES OGSÅ: Les om over 400 yrker i StudentTorgets yrkesguide

 

Snakk med fagfolk

Hellsten anbefaler studenter som nærmer seg fullførelsen av en bachelorgrad å ta kontakt med studieveilederen på deres lokale undervisningssted, og drøfte hvilke videre utdanningsalternativer som eksisterer med den konkrete utdanningen.

Men når StudentTorget spør Hellsten om det finnes noen eventuelle ulemper ved å ta en lengre masterutdannelse får vi raskt svar på tiltale.


- Det er få ulemper knyttet til det å ta en masterutdanning! Utdanning, uansett om den er på master- eller bachelor-nivå, er en investering du vil få nytte og glede av resten av livet.

 

LES OGSÅ: Advarer mot «mastersyken»