C BS er et godt valg for nordmenn som vil studere business, mener Sunniva Carlsen (25). Hun studerer ved Copenhagen Business School.

Vi har forsøkt å finne ut hvorfor hele 600 studenter har valgt studietilværelsen ved CBS fremfor BI eller Norges Handelshøyskole i Bergen - og hva NHH og BI egentlig tenker om saken.

Skolen er flink til å markedsføre seg selv, sier Sunniva Carlsen. Hun studerer International Business, og mener det er en av hovedgrunnene til at så mange norske studenter søker seg nettopp hit.

Markedsføringen gjør at veldig mange nordmenn har CBS i tankene når de skal søke seg inn på økonomi- og finansstudier.

Personlig så mener jeg at både BI og NHH har litt å lære med tanke på dette, fortsetter hun. Selv hadde jeg hørt mye positivt om CBS både fra studenter og fra næringslivet i Norge og i Shanghai, før jeg søkte her.

 

Scorer høyt på ranking

Internasjonalt har CBS opparbeidet seg god omtale, og skolen har klart seg bra på de siste års rankinger.

I 2005 ble CBS ranket som den 14. beste skolen i verden på masternivå av Financial Times.

I år har skolen riktignok falt til 38. plass, men den rager likevel høyere enn NHH (43. pass) og BI (64. plass).

 

 

CBS sin høye ranking var en av grunnene til at Sunniva Carlsens valg falt på København.

CBS er en anerkjent skole innenfor businessfeltet, og det er viktig for meg, forteller hun. De scorer også høyt på verdensrankingen blant businessskoler.

Jeg har tro på at jeg stiller sterkere med studier fra CBS på grunn av den offentlige rankingen, innrømmer hun. Den bidrar positivt med tanke på anerkjennelse.

Imidlertid er verken BI eller NHH bekymret. Ingen av skolene vil innrømme at CBS er en konkurrent.

Vi har god kontakt med CBS i Danmark. Skolen er en inspirerende samarbeidspartner, som vi «benchmarker» oss mot på enkelte områder, sier kommunikasjonsdirektør ved BI, Janne Log.

Prorektor Gunnar E. Christensen ved NHH mener tvert imot det er positivt at mange norske studenter velger å studere ved den danske skolen.

Vi ser på CBS mer som en søsterinstitusjon og samarbeidspartner. CBS holder mål, sier han.

Christensen mener det er lite som tyder på at norske studenter ville valgt CBS fremfor NHH i en situasjon der de kunne velge. Årsaken hevder han, er snarere at NHH har begrenset kapasitet og følgelig har veldig høye poengkrav.


 

Vinner på pris

Da CBS ble etablert i 1917, var det en privat utdannelsesinstitusjon. I 1965 ble skolen integrert inn i det danske utdannelsessystemet, og i likhet med på NHH trenger studentene derfor ikke å betale skolepenger for å studere der.

For mange, deriblant meg selv, så var prisen en avgjørende faktor. I motsetning til BI for eksempel, så er det gratis å studere ved CBS, sier Sunniva Carlsen.

Janne Log ved BI er enig i at dette er den mest åpenbare forskjellen mellom de to skolene.

CBS er en offentlig skole, mens Handelshøyskolen BI er privat. Vi er derfor avhengig av betalende studenter, innrømmer hun.

Men ingen tar ut økonomisk utbytte ved stiftelsen Handelshøyskolen BI. Overskuddet går tilbake til studentene i form av kunnskapsbasert forskning og undervisning, understreker hun.

 

Ingen store forskjeller

Sunniva Carlsen tok først en bachelorgrad i internasjonal markedsføring på BI, i tillegg til utveksling til Shanghai, før hun begynte på CBS. Hun kan derfor sammenlikne de to skolene.

Hvis jeg skal sammenlikne BI og CBS, så vil jeg si at begge skoler har gode fasiliteter, for eksempel forelesningssaler, kantine, leseplasser og liknende. Men ettersom CBS er en større skole, har de mer å tilby, sier hun. Flere avdelinger for eksempel.

Foreleserne er generelt gode på begge skolene, vedkjenner hun.

Likevel, er jeg er virkelig imponert over visse forelesere her på CBS, utdyper Sunniva. Jeg føler at CBS på en måte er storebroren til BI: Ett hakk bedre, men basert på like gode prinsipper.

NHHs prorektor mener den største forskjellen mellom CBS og NHH er størrelse.

CBS er sånn cirka fem - seks ganger så store som NHH. Et annet særpreg er mangfoldet – både faglig og på andre måter, fremhever han.

I tillegg, legger han vekt på CBS sitt brede tilbud av studieprogrammer både på bachelor- og masternivå. Hovedprogrammene (økonomi og administrasjon) er imidlertid akkurat de samme som man finner på NHH.

Ellers blir ofte CBS oppfattet til å ha sin styrke innenfor strategi, organisasjons- og ledelsefag, mens NHH er kjent for å være mer over mot analytiske fag, inkludert finans og samfunnsøkonomi, mener han.

Når det gjelder internasjonale ambisjoner, er skolene relativt like.


 

Rankingen viser ikke hele bildet

Til tross for at BI og NHH kommer dårligere ut på Financial Times sin ranking enn CBS, vil verken Log eller Christensen være med på at de norske skolene er dårligere. Ei heller vil de snakke stygt om den danske skolen.

Log, kommunikasjonsdirektøren på BI, forklarer plasseringen på rankingen på følgende måte:

Det er ingen tvil om at CBS er en svært god skole, sier hun. En forklaring er at lederlønninger i Norge er lavere enn i andre land. Videre er det slik at en større andel av CBS sine studenter tar arbeid utenfor Danmark etter endt studium.

Denne FT rankingen dreier seg utelukkende om siviløkonomutdanningen ved de ulike skolene, legger til NHHs Christensen. En FT-ranking som også tar hensyn til andre studietilbud på masternivå, kommer i desember.

Dessuten kommer CBS og NHH tilnærmet likt ut på årets siviløkonomranking. Forskjellene på rankingen er minimale, forklarer han.

Den eneste åpenbare grunnen til at CBS ligger et lite hestehode foran NHH, er at CBS kommer ganske godt ut på kriteriet internasjonal mobilitet, avslutter han.


 

Fornøyd med valget

På skolen i København, er i hvert fall Sunniva Carlsen fornøyd med valget om hvor hun tar mastergraden.

Jeg er veldig fornøyd med valget mitt, og stortrives i et sosialt og internasjonalt skolemiljø på CBS, sier hun.

København er en herlig by å bo i.

Og er du glad i å sykle, så er dette definitivt byen for deg, smiler hun. Her i sykler alle - uansett vær og vind.