S elv om Sverige er det nærmeste landet du kan utveksle til, byr det allikevel på spennende kulturelle opplevelser og gir en annerledes vri på både utdannelsen og studenttilværelsen din.

I tillegg, byr det på betydelig mindre praktiske problemer enn det en utdannelse utenfor Skandinavia vil gjøre. Det er for eksempel ikke nødvendig med verken språktest eller visum.

Og Sverige byr på et spennende og stort utvalg av studiemuligheter å velge imellom.

I utgangspunktet, får vi nordmenn også i tillegg støtte til alle svenske læresteder gjennom Lånekassen.

 

Sverige

Hovedstad: Stockholm

Totale Innbyggertall: Ca. 10,4 millioner

Areal: 450 295 km²

Tidssone: Central European Time (CET, UTC+1) / Central European Summer Time (CEST, UTC+2)

Offisielle språk: Svensk

Statsform: Konstitusjonelt monarki

Valuta: Svensk krone (SEK)

 

 

Utdanning og universiteter

I Sverige er det ikke mangel på studiemuligheter. Her finnes et godt utvalg av statlige universiteter og høyskoler, for ikke å snakke om alle de private lærestedene.

Undervisningen vil foregå på svensk og eventuelt engelsk. Ved de fleste studiesteder kan du også levere eksamen på norsk.

De mest populære utdanningene, blant oss nordmenn i Sverige, er naprapat, samfunnsfag, ingeniør, humanistiske fag, økonomi og kunst.

Ellers kan det sies at oppbygningen av utdanningssystemet i Sverige ligner det norske.

Etter videregående utdanning, kan du ta en treårig bachelor, hvor du så kan bygge videre med en master, for så ta doktorgrad. Du kan også ta enkeltemner på bachelornivå.

Bachelorgraden i Sverige kalles også for kandidat og mastergraden avancerad nivå. Begge gradene opererer med to muligheter:

På bachelor, kan du velge mellom et såkalt grundnivå, som en vanlig treårig bachelor, eller et program.

Grundnivå, som tilbyr en kombinasjon av kurs og program, gir deg større valgfrihet, fordi du selv står fritt i å velge kurs og moduler og når i studieløpet du ønsker å ta de ulike fagene.

En bachelor bestående av slike frittstående kurs er vanlig innenfor fagfelt som humanistiske fag, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Program ligner profesjonsutdannelsene vi har i Norge, som tannlege, medisin, juss, veterinær, og diverse tekniske fag, og gir egne profesjonstitler. Her følger du et studieløp hvor størsteparten av emnene er obligatoriske med kun enkelte frittstående og valgfrie emner.

Fordelen med et program, er at du har førsteprioritet, dersom det er begrensede plasser på de ulike fagene ved studiestedet.

Ved mastergradsutdanninger, kan du velge mellom ettårig utdannelse, en såkalt magister, eller en toårig master.

Verdt å merke seg, er at du må ta den toårige mastergradsutdanningen, dersom du ønsker å kunne fortsette å forske på doktorgradsnivå. Det er også forskjell på om du har rett til PhD-grad etter høgskoler, imens du har alltid dette ved universitetene.

Både bachelor og master har høstsemestre som går fra slutten av august til januar og vårsemester fra januar til juni.

Vet du ikke hvor eller hva du vil studere ennå, kan du bruke Studievalg.no.

 

Svenske ordforklaringer:

Grundläggande behörighet – generell studiekompetanse

Särskild behörighet – spesielle krav stilles til deg som søker ved studiestedet

Kandidat – bachelorgradsutdannelsen i Sverige

Avancerad nivå – mastergradsutdannelsen i Sverige

Grundnivå – treårig bachelorgrad

Program – profesjonsutdannelse

Magister – ettårig mastergradsutdannelse i Sverige

Högskoleprovet – også kalt HP-prøven, spesiell prøve for å søke utdanning i Sverige på en annen kvote enn vitnemålet ditt fra videregående.

CSN – lånekassen i Sverige

Högskola-point - studiepoeng

 

 

Godkjenning av studiet

Nordisk Ministerråd jobber for å styrke samarbeidet mellom de Skandinaviske landene når det kommer til utdanning og forskning.

Gode avtaler gjør det derfor enkelt å få godkjent utdanningen sin fra Sverige.

Dersom du tar en profesjonsutdanning i Sverige, kan det allikevel være lurt å dobbeltsjekke at den utdannelsen du tar i Sverige er godkjent her i Norge. Ta kontakt med NOKUT eller EURES, som kan hjelpe deg med å finne informasjon om godkjennelse av din utdannelse i Norge og Sverige.

 

 

Søkeprosess

Nyttige guider, for å ikke gå deg bort i mulighetenes marked, er Studievalg.no og Sveriges offisielle utdanningsside Studera.nu, som gir deg oversikt over alle utdanninger i Sverige.

For at norske studenter skal kunne ta utdanning i Sverige, må man ha generell studiekompetanse, grundläggande behörighet.

Dersom studiestedet ber om särskild behörighet, betyr dette at det er krevd spesielle fag eller eventuelle spesialiseringer.

Forhør deg med studiestedet om hvilke opptakskrav som gjelder for deg.

For eksempel, dersom du ønsker å studere noe kreativt i Sverige, vil studiestedene ofte ha sine egne opptakskrav og søknadsprosedyrer. Det er for eksempel vanlig at film-, musikk- eller kunstskoler krever en mappelevering, audition eller at du løser en oppgave, et case. Dette må du kontakte lærestedet i Sverige om.

Når du har funnet frem til det studiestedet du ønsker deg til, søker du på utdannelsen gjennom Antagning.se. Fra 17. mars, kan du legge inn søknaden din her.

Generelt er søknadsfristene for bachelor- og mastergrad 15. april, dersom du søker til høstsemester, og 15. oktober for vårsemesteret. Merk deg at noen fag kan ha tidligere søknadsfrister, så sjekk med lærestedet så tidlig som mulig.

Dersom studiestedet krever at du kan svensk, innfris dette ved at du beviser at du har hatt norsk på videregående.


 

Om Sveriges søkekvoteringer:

Utdanningssystemet skiller seg fra det norske ved bruken av søkekvoteordninger. I Sverige, kan du nemlig søke i tre ulike kvoter: BI, BII og HP.

Om kvotene, så søker alle på kvote 1, eller BI. I denne kvoten bruker du snittet ditt fra førstegangsvitnemålet ditt. Du får ikke bruke eventuelle tilleggspoeng fra Norge her, men du kan i stedet få svenske poeng for utlendinger.
Kvote 2, BII, gjelder dersom du har forbedret karaktersnittet ditt i Sverige.

Den siste av kvotene, HP eller högskoleprovet, er lurt å sjekke ut dersom du er usikker på om karaktersnittet ditt holder for å komme inn på studiet i Sverige.

Høgskoleprøven er en kunnskapstest innenfor feltene matematikk, svensk og engelsk. Du må betale noen hundrelapper for å ta den, men når gjennomført er den gyldig i fem år.

Har du HP-prøven, søker du automatisk både på karakterkvoten din fra videregående og på HP-kvoten. Det kan lønne seg, da omtrent en tredjedel av plassene til utdanningen i Sverige fordeles ut i fra resultatet fra Høgskoleprøven, HP.

Husk at du, uansett hvilken kvote du søker på, alltid også må oppfylle studiets eventuelle fagkrav.


 

Opptaktskrav for mastergradsutdanning i Sverige:

Først og fremst, må bachelorgraden din være fra samme faglige felt som den mastergraden du søker deg inn på.

Noen studiesteder, spesielt innen business, opererer også med opptaksprøver, mens andre kan kreve at du fyller en kvote med studiepoeng innenfor et fagområde, før du kan søke.

Husk at resultatet ditt, fra en eventuelt påbudt GRE- eller GMAT-test, ved de fleste tilfeller skal sendes direkte til studiestedet i Sverige.

Bli ikke forvirret om karakterskalaen, for å søke på mastergradsutdanning i Sverige, ser litt annerledes ut enn den norske.

Det svenske utdanningssystemet for mastergradsutdanning bruker nemlig en nasjonal og absolutt karakterskala, inndelt etter kun tre karakterer: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd.

For å gjøre det hele litt mer forvirrende, kan noen universiteter også bruke en egen karakterskala. Den mest brukte, er en som går fra 12 til -3 og dermed ligner den danske karakterskalaen. Denne finner du brukt hos blant annet Stockholms Universitet.

 

 

Nyttige linker:

Finne studier i Sverige:

Studievalg.no 

Studera.nu Sveriges offisielle utdanningsside, som gir deg oversikt over alle utdanninger i Sverige

Studeravidare.se er Sveriges hovedside for Høgskoleutdanning

Antagning.se brukes for å søke på Sveriges studier og lar deg regne ut ditt svenske snitt

 

Finansiering:

Globalgrant.com – 5000 ulike stipend og legater 

Stipendportalen.no – 2000 ulike stipend og legater 

Numbeo – prissammenligning mellom land 

Lånekassen

 

Andre nyttige linker:

ANSAs landside 

EURES er EUs sider for jobb og studier på tvers av landegrenser

Sökstudentbostad.se er en komplett oversikt over alle studentboliger i Sverige.

NOKUT 

 

Prisnivå

Prisforskjellene mellom Sverige er vi allerede godt klar over – vi har ikke begrepet svenskehandel for ingenting.

Godteri, tobakk og alkohol, er allment kjent at er mye billigere i Sverige enn i Norge.

Husleie, mat og drikke, koster generelt mindre, og det vil si at du får mye igjen for det norske lånet og stipendet ditt. Det gjør det i større grad mulig å kunne fordype seg 100% i studiene, uten å måtte finansiere studietiden med deltidsjobbing ved siden av.

Likevel er det en del andre faktorer vi kanskje ikke er like klar over. For eksempel, at det i Sverige, er større prisforskjell mellom de ulike byene, kanskje i større grad enn her til lands. Spesielt gjelder dette mellom hovedstaden og studentbyer som Lund.

Leiepriser og aktiviteter er i større grad tilrettelagt for studenter i Lund, mens Stockholm kan oppleves som en dyrere, mer internasjonal storby. Det kan være et godt hakks prisforskjell mellom de to.

Ellers er et godt tips, for en økonomisk studietid i Sverige, at studentbevis er en gyllen måte å skaffe seg økonomiske fordeler på. Gå til anskaffelse av ISIC, som er et internasjonalt studentbevis, som i tillegg gir rabatter rundt om i verden.

Pass godt på studentbeviset du får utdelt ved studiestedet ditt i Sverige og forhør deg ved skolen hvilke rabatter som gjelder.

Studentbyer, som Lund, har også en rekke gode tilbud som er spesialtilpasset deg som student.

Dersom du planlegger mange besøk hjem til Norge, kan det være lurt å sjekke hvilke rabatter du som svensk student også får her til lands også. Blant annet vil du kunne reise som student i kollektivtrafikken i Oslo, dersom utdanningen din i Sverige er støttet av Lånekassen.

 

 

Bolig- og leiemarkedet i Sverige

Det er mange faktorer å ta hensyn til ved valg av bosted i Sverige.

Først og fremst, bør du ha studiestedet i boks, men dernest dukker spørsmål opp som hvor du ønsker å bo, og kanskje viktigst, hvordan?

Vil du bo i en leilighet alene eller leie et rom i kollektiv? Vil du bo med internasjonale studenter, svensker eller nordmenn? Ønsker du å bo i en studentby, eller foretrekker du et mer hektisk storbyliv? Og til sist, men ikke minst, må du melde flytting?

I Sverige har alle Universiteter en Samskipnad, som har som mål å ivareta studentenes interesser både på det faglige og det sosiale plan. Dette er et glimrende utgangspunkt, dersom du ønsker å bo på studentbolig.

Studenthjem, såkalt studentkorridor, og studentboliger, studentbostad, er veldig populære bomuligheter for studenter i Sverige. Dette fordi de ofte er rimeligere alternativer, enn å leie en bolig eller leilighet og fordi leiekontraktene er mer fleksible.

For eksempel, er det vanlig å leie en studentbolig for kun de månedene du faktisk studerer, som ofte er det bare ni måneder i året. På minussiden, er studentboligene ofte mye mindre enn leiligheter som er til leie.

Dersom du ønsker å bo i en studentleilighet, må du huske å være tidlig ute og søke med en gang du får opptaksbeviset ditt fra studiestedet. Leilighetene er nemlig kjempepopulære med lange ventelister.

Du søker om studentbolig ved å kontakte studenthjemmet eller studieveiledningen ved studiestedet ditt, for å sette deg på venteliste.

Det er egne boligforeninger som tar seg av studentboligene. Her er det verdt å merke seg, at hver boligforening har sine egne regler for ventelister og utleie. Du kan derfor ikke forvente å overføre ansiennitet fra en forening til en annen, eller fra en by til en annen.

For en komplett oversikt over alle studentboliger i Sverige, se Sökstudentbostad.se.

Hos hvert studiested kan du også få informasjon om hvilke og hvordan studentboliger de har.

Mange studenter finner også hybel, leilighet eller rom i kollektiv på det private leiemarkedet. Dette er ofte enklere, men dyrere.

For å leie en egen leilighet, kan en mulighet være å ta kontakt med kommunen du studerer i og forhøre deg om hvordan du melder deg på kommunale ventelister.

En annen mulighet er å lete på det private boligmarkedet.

I de større byene i Sverige, er det vanlig med såkalt fremleie av leiligheter, en andrehåndskontrakt. Dette vil si at du ikke leier av eieren av leiligheten, men av den primære leietakeren.

En slik leieform er ofte dyrere enn vanlig leie og den er begrenset i tid. Derfor er det viktig at du har en leiekontrakt før du flytter inn.

Oppsigelsestiden på leiligheter i Sverige er normalt en måned.

 

 

Den svenske kulturen

Til tross for at Sverige er vår nabo i øst, byr et studieopphold her også på nye kulturelle opplevelser.

Sverige kan skryte på seg å ha en betydelig mer utpreget studentkultur enn vi har i Norge.

Både Lund og Uppsala er byer hvor studentene står i fokus i mye større grad enn, for eksempel, Trondheim i Norge, som også er kjent for et yrende studentmiljø.

Dette byr blant annet på flere og bedre studenttilbud og en gjennomført studentkultur du sjeldent opplever i Norge.

Internasjonalt ligger Sverige langt fremme, de er anerkjente både innenfor design, kunst og mote. Dette kan gi deg en fot innenfor et større internasjonalt miljø, dersom du søker deg innenfor disse grenene.

Det gir også studenttilværelsen en tvist, om du bor i byer som Stockholm eller Malmö. Her kan du få med deg det siste innen design, gå på unike gallerier og få en storbyfølelse ulik den vi har her i Norge. – Hele tiden med kort vei hjem til venner og familie.


 

Praktisk informasjon om å flytte til Sverige:

Planen er klar, du har kommet inn på utdanningen din i Sverige, nå gjenstår bare selve flytteprosessen.

Men hvordan er arbeidsmulighetene der, hva skal du gjøre med bankkortet ditt, forsikringer og telefonabonnement?

Enten du drømmer om å starte studietilværelsen din i Sverige neste semester, kanskje akkurat har kommet inn, eller allerede befinner deg i Sverige, så er det mange småting som står for tur før du kan gå ut og fika i sola.

Trenger du svensk bankkort? Vil du blakke deg på å beholde det norske mobilabonnementet ditt? Trenger du en ny forsikring? Og vil det være nødvendig å jobbe ved siden av studiene i Sverige?

 

Folkeregistrering

Dersom studiet ditt varer over tolv måneder, eller du av andre grunner oppholder deg i Sverige i over ett år, er du pliktig til å melde flytting til Sverige og folkeregistrere deg her.

Rekker du å gå til Skatteverket innen en uke etter du har flyttet til Sverige, vil flytting og folkeregistrering bli registrert fra den dagen du oppgir som flyttedag.

Går du senere enn en uke, vil folkeregistreringen skje fra den dagen du møter opp hos Skatteverket.

Når du melder flytting til Sverige i Sverige, vil fraflytting fra Norge automatisk også bli registrert.

Når du er folkeregistrert i Sverige, vil du motta et svensk personnummer. Dersom du jobber i Sverige i mindre enn ett år, uten å folkeregistrere deg, vil du isteden få et samordningsnummer. Dette bruker du blant annet i forbindelse med Skatteverket.

Et lurt tips når du folkeregistrerer deg, er å bestille et svensk ID-kort hos Skatteverket. Dette kan du bruke som legitimasjon i svenske apotek, ved betaling med kort i butikker og i banken.

Dette må du ta med til møtet hos Skatteverket:


  • Gyldig legitimasjon
  • Vigselsattest som er dokumentasjon på sivilstatusen din
  • Eventuelle fødselsattester for barna dine dersom du har barn

 

Bankkort og bankkonto i Sverige

Ettersom Sverige er i Norden, vil det ikke være nødvendig for deg å opprette en svensk bankkonto.

Sjekk i stedet ut hvilke retningslinjer banken din har for bruk i utlandet, og spesielt Norden. De fleste studentkort har gebyrfrie uttak og lave kostnader på bruk generelt i Skandinavia.

På den andre siden, har du rett som norsk statsborger til å opprette en svensk bankkonto.

Dette kan du gjøre helt uten å ha et svensk personnummer eller adresse i Norge.

Allikevel, bør du ha med identitetspapirer, gjerne utsendt fra svensk myndighet.

Pass eller andre dokumenter som bekrefter statsborgerskapet ditt fungerer også.

 

Telefonabonnement i Sverige

Som med bankkort, er det heller ikke absolutt nødvendig med et svensk telefonabonnement. Operatører i Norge har ofte gode tilbud og ordninger internt i Norden.

Derimot, planlegger du å bo lenge i Sverige vil naturlig nok et svensk telefonnummer og abonnement lønne seg.

 

Arbeidsmuligheter som student i Sverige

Skulle du ønske å ta en deltidsjobb, ved siden av studiene, står verken språk eller kulturforskjeller i veien, slik det ville gjort i de fleste andre land.

Derimot, bør du være forebedt på et tøffere arbeidsmarked enn det er i Norge – det er ikke mange svenske arbeidere i Norge for ingenting. Sverige har lenge slitt med et hardt arbeidsmarked for unge og lønningene er generelt lavere enn de norske.

En jobb, ved siden av studiene eller en sommer, kan allikevel gi deg fortrinn på arbeidsmarkedet etter utdannelsen din, verdifull erfaring og muligheten til å oppleve enda mer av Sverige.