(StudentTorget.no):

Selv om Sverige er det nærmeste landet du kan utveksle til, byr det allikevel på spennende kulturelle opplevelser og gir en annerledes vri på både utdannelsen og studenttilværelsen din. I tillegg byr det på betydelig mindre praktiske problemer enn det en utdannelse utenfor Skandinavia vil gjøre. Det er for eksempel ikke nødvendig med verken språktest eller visum.

 

Vi nordmenn får også i utgangspunktet støtte til alle svenske læresteder gjennom Lånekassen og Sverige byr på et spennende og stort utvalg av studiemuligheter å velge i mellom. Få en komplett innføring i Sverige som studieland her.

 
 

Studieinfo

I Sverige er det ikke mangel på studiemuligheter. Her kan du velge mellom 14 statlige universiteter og 20 statlige høyskoler, for ikke å snakke om alle de private lærestedene. De mest populære utdanningen for oss nordmenn i Sverige er naprapat, samfunnsfag, ingeniør, humaniora, økonomi og kunst.

 

Det var for eksempel i fjor 134 norske studenter ved Naprapathøgskolen. I overkant av 80 norske studenter holdt til ved Lunds Universitet og det samme ved Gøteborgs universitet. Stockholms Universitet og Uppsala hadde hver 40 norske studenter. Ønsker du å studere mer tekniske fag er Chalmers Telniska Högskola og Kungliga Tekniska Högskolan populære valg.


 

Nyttige guider for å ikke gå deg bort i mulighetenes marked er Studievalg.no og Sveriges offisielle utdanningsside Studera.nu som gir deg oversikt over alle utdanninger i Sverige. Når du har funnet frem til det studiestedet du ønsker deg til, søker du på utdannelsen gjennom Antagning.se.

 

Sverige har lik inndeling av høyere utdanning som oss med en treårig bachelor og toårig master. Undervisningen vil foregå på svensk og eventuelt engelsk. Ved de fleste studiesteder kan du også levere eksamen på norsk. For at norske studenter skal kunne ta utdanning i Sverige må man ha generell studiekompetanse, grundläggande behörighet. Dersom studiestedet ber om särskild behörighet betyr dette at det er krevd spesielle fag eller eventuelle spesialiseringer. Forhør deg med studiestedet om hvilke opptakskrav som gjelder for deg.

 

Svenske Universiteter og Høgskoler opererer med to ulike studievalg: programmer eller en blanding av kurs og programmer. Kurs/program-muligheten gir deg større valgfrihet fordi du selv velger kurs og moduler fritt og når i studieløpet du ønsker å ta de ulike fagene. Velger du et program vil du følge et studieløp hvor størsteparten av emnene er obligatorisk og kun enkelte valgfrie. Fordelen med et program er at du har førsteprioritet dersom det er begrensede plasser på de ulike fagene ved studiestedet.


 

Søknadsfristene for bachelorgrad er 15. april dersom du søker til høstsemester og 15. oktober for vårsemesteret. Merk deg at noen fag kan ha tidligere søknadsfrister, så sjekk med lærestedet så tidlig som mulig. Søknadsfristen for mastergrad er også 15. april, men også her kan noen programmer stenge søknadsprosessen tidligere.

 

Et tips dersom studiet ditt har kvoterte plasser, er å ta högskoleprovet, som er en kunnskapstest innen matematikk, svensk og engelsk. Prøven koster 350 SEK og er gyldig i fem år. Har du Høgskoleprøven, HP, søker du automatisk både på karakterkvote og HP-kvote. Det kan lønne seg da omtrent en tredjedel av plassene fordeles ut i fra resultatet fra Høgskoleprøven. Husk at du uansett hvilken kvote du søker deg på alltid må oppfylle studiets eventuelle fagkrav.

 

Det finnes 35 statlige høgskoler i Sverige, finn ditt lærested på Studera.nu eller Studentum.se. For en oversikt over opptakskravene, gå inn på vhs.se

 

For å søke på et studie i Sverige bruker du Antagning.se. Fra 17. mars kan du legge inn søknaden din her, søknadsfristen er 15. april. 


 

Verdt å merke seg er at norske tilleggspoeng for blant annet alder og realfag kun kan brukes i Norge. Dette gjelder også dersom du har tatt opp fag for å forbedre vitnemålet ditt, med mindre disse forbedringene er gjort i Sverige. Altså er det kun originalt vitnemål som teller i søknadsprosessen i Sverige.

 

Dersom studiestedet krever at du kan svensk innfris dette ved at du beviser at du har hatt norsk på videregående. 

 

For å regne ut karaktersnittet ditt til svensk, se Ansa.no


 
 

Utdanningssystemet i Sverige

Oppbygningen av utdanningssystemet i Sverige ligner det norske. Etter videregående utdanning kan du ta en treårig bachelor hvor du så kan bygge videre med en master for så ta doktorgrad. Du kan også ta enkeltemner på bachelornivå. Bachelorgraden i Sverige kalles også for kandidat og mastergraden avancerad nivå. Begge gradene opererer med to muligheter: 

 Ordforklaringer:
 
Grundläggande behörighet – generell studiekompetanse
 
Särskild behörighet – spesielle krav stilles til deg som søker ved studiestedet
 
Kandidat – bachelorgradsutdannelsen i Sverige
 
Avancerad nivå – mastergradsutdannelsen i Sverige
 
Grundnivå – treårig bachelorgrad
 
Program – profesjonsutdannelse
 
Magister – ettårig mastergradsutdannelse i Sverige
 
Högskoleprovet – også kalt HP-prøven, spesiell prøve for å søke utdanning i Sverige på en annen kvote enn vitnemålet ditt fra videregående. 
 
CSN – lånekassen i Sverige
 
Högskola-point - studiepoeng
 

 

På bachelor kan du velge mellom et såkalt grundnivå, som en vanlig treårig bachelor, eller et program. 

Grundnivåer som tilbyr en kombinasjon av kurs og program gir deg større valgfrihet fordi du selv står fritt i å velge kurs og moduler og når i studieløpet du ønsker å ta de ulike fagene. En bachelor bestående av slike frittstående kurs er vanlig innenfor fagfelt som humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. 


 

Program ligner profesjonsutdannelsene vi har i Norge, som tannlege, medisin, juss og veterinær, men også innenfor tekniske fag, og gir egne profesjonstitler. Her følger du et studieløp hvor størsteparten av emnene er obligatoriske med kun enkelte frittstående og valgfrie emner. Fordelen med et program er at du har førsteprioritet dersom det er begrensede plasser på de ulike fagene ved studiestedet.

 

Ved mastergradsutdanninger kan du velge mellom ettårig utdannelse, såkalt magister, eller en toårig master. Verdt å merke seg er at du må ta den toårige mastergradsutdanningen dersom du ønsker å kunne forsette å forske på doktorgradsnivå. Det er også forskjell på om du har rett til phd-grad etter Høgskoler, mens du ved Universiteter i Sverige alltid kan dette.

 

Både bachelor og master har høstsemestre som går fra slutten av august til januar og vårsemester fra januar til juni.

 

Studiepoeng:

Svenske Universiteter og Høgskoler bruker et lignende system for å måle studiets lengde. Högskola-point betyr studiepoeng og inndelingen er lik den norske hvor 40 uker, ett år, gir 60 högskola-point og ett semester 30 högskola-point. Søkeportalen Antagning.se lar deg søke og bli tatt opp til maksimalt 45 högskola-point per semester. Husk at Lånekassen krever minst 30 högskola-point per semester for å gi støtte til utdanningen din.


 

En normal Høgskoleeksamen i Sverige vil derfor tilsvare 120 högskola-point, mens deres bachelorgrad, kandidateksamen, gir 180 högskola-point. Magistereksamen, altså en ettårig mastergrad, tilsvarer 60 poeng, mens en normal mastereksamen gir det dobbelte, 120 högskola-point slik som i Norge. På doktogradsnivå deler det svenske utdanningssystemet det opp i to muligheter: lisensiateksamen som tilsvarer 120 högskola-point og doktorateksamen med 240 högskola-point.

 

 

Opptakskrav:

 Nyttige linker:
 
Studentum.se  er en svensk side med oversikt over studiesteder i Sverige
 
Studeravidare.se er Sveriges hovedside for Høgskoleutdanning
 
Urank.se gir en uoffisiell rangering av svenske universiteter
 
Norden.org er hovedsiden for flytting, utdanning og jobbing i Norden
 
Studying-in-Sweden.com er en engelsk guide om det å studere i Sverige
 
Ansa.no sine sider for Sverige gir deg god informasjon om alt fra organisering av studiehverdagen til sosiale arrangementer
 
Bedömmingshandboken.uhr.se tolker svenske fagkrav til norsk 
 
Antagning.se lar deg også regne ut ditt svenske snitt 
 
EURES er EUs sider for jobb og studier på tvers av landegrenser
 
Univeristets- och Högskolerådets nettsider viser adresseoversikt over alle universiteter og høgskoler i Sverige
 
Lånekassen viser oversikt over hva du har krav på som student i Norden
 
Utdanningssystemet i Sverige krever generell studiekompetanse, grundläggande behörighet, for at du kan søke på utdannelse. Videre bruker du førstegangsvitnemålet ditt i søknadsprosessen. Gå inn på Antagning.se for å sjekke ditt svenske snitt.

Enkelte studier, som realfag og medisin, har egne fagkrav, ofte kalt särskild behörighet. Disse fagkravene skal studiestedet opplyse om på nettsiden sin. Dersom du må ta opp eller har tatt opp fagkrav i etterkant av førstegangsvitnemålet ditt, legger du ved dette som eget kompetansebevis. 

 

Hos Studera.nu og på studiestedets hjemmeside finner du opptakskravene for det du ønsker å studere i Sverige, og hos Bedomningshandboken.uhr.se opplyser de om de svenske fagkravene overført til norsk. 

 

Husk at dersom du ønsker å studere noe kreativt i Sverige, vil studiestedene ofte ha sine egne opptakskrav og søknadsprosedyrer. Det er for eksempel vanlig at film-, musikk- eller kunstskoler krever en mappelevering, audition eller at du løser en oppgave, et case. Dette må du kontakte lærestedet i Sverige om.


 

Søkekvoteringer:

Utdanningssystemet skiller seg fra det norske ved bruken av søkekvoteordninger. I Sverige kan du nemlig søke i tre ulike kvoter: BI, BII og HP. Dersom du har fagkrav gjelder disse i alle kvotene. Alle søker i kvote BI, men legg merke til HP-kvoten som også kan være lur å søke på i Sverige.

I BI bruker du snittet ditt fra førstegangsvitnemålet ditt. Du får ikke bruke eventuelle tilleggspoeng fra Norge her, men du kan i stedet få svenske poeng for utlendinger. 

 

Kvote 2, BII, gjelder dersom du har forbedre karaktersnittet ditt i Sverige. HP, högskoleprovet, er lurt å sjekke ut dersom du er usikker på om karaktersnittet ditt holder for å komme inn på studiet i Sverige. Høgskoleprøven er en kunnskapstest innenfor feltene matematikk, svensk og engelsk. Prøven koster 350 SEK og er gyldig i fem år. Har du HP-prøven søker du automatisk både på karakterkvoten din fra videregående og på HP-kvoten. Det kan lønne seg da omtrent en tredjedel av plassene til utdanningen i Sverige fordeles ut i fra resultatet fra Høgskoleprøven, HP. Husk at du uansett hvilken kvote du søker på alltid også må oppfylle studiets eventuelle fagkrav.

 

Opptaktskrav for mastergradsutdanning i Sverige:

Først og fremst må bachelorgraden din være fra samme faglige felt som den mastergraden du søker deg inn på. Noen studiesteder, spesielt innen business, opererer også med opptaksprøver, mens andre kan kreve at du fyller en kvote med studiepoeng innenfor et fagområde før du kan søke. Husk at resultatet ditt fra en eventuelt påbudt GRE- eller GMAT-test ved de fleste tilfeller skal sendes direkte til studiestedet i Sverige.

 

Bli ikke forvirret om karakterskalaen for å søke på mastergradsutdanning i Sverige ser litt annerledes ut enn den norske. Det svenske utdanningssystemet for mastergradsutdanning bruker nemlig en nasjonal og absolutt karakterskala inndelt etter kun tre karakterer: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. For å gjøre det hele litt mer forvirrende kan noen universiteter også bruke en egen karakterskala. Den mest brukte er en som går fra 12 til -3 og dermed ligner den danske karakterskalaen. Denne finner du brukt hos blant annet Stockholms Universitet.

 

For å regne ut ditt norske snitt i svenske karakterer kan du gå inn på Bedömmingshandboken.uhr.se som enkelt gjør om norske karakterer til svenske for deg. 

 

Godkjenning av utdanning i Sverige:

 

Nordisk Ministerråd jobber for å styrke samarbeidet mellom de Skandinaviske landene når det kommer til utdanning og forskning. Gode avtaler gjør det derfor enkelt å få godkjent utdanningen sin fra Sverige.

 

Dersom du tar en profesjonsutdanning i Sverige kan det allikevel være lurt å dobbeltsjekke at den utdannelsen du tar i Sverige er godkjent her i Norge. Ta kontakt med EURES som kan hjelpe deg med å finne informasjon om godkjennelse av din utdannelse i Norge og Sverige.


 
 

Søknadsprosessen steg-for-steg

Når du har funnet frem til den utdanning og det studiestedet du ønsker, søker du hos Antagning.se, som på mange måter en svensk versjon av vår norske søkeportal Samordna Opptak. Her guider vi deg steg for steg til hvordan du søker utdanning i Sverige: 

 
 • Det første du må gjøre er å opprette din egen bruker hos Antagning.se 
 • Trykk på logga inn som du finner øverst til høyre
 • Trykk så skapa konto
 • Deretter velger du NEJ, jag har inte svensk personnummer
 • Du vil nå bli bedt om å bruke mailadressen din istedenfor personnummer
 • Legg inn personopplysningene de ber om
 • Du skal nå motta en mail om at registreringen av konto hos Antagning.se er vellykket
 • Nå er du klar for å søke på utdanning i Sverige og trykker på Välj utbildning
 • Her kan du enkelt legge til utdanninger og fag, trykk bare lägg til fler val
 • Du kan søke på totalt 20 ulike valg
 • Det er viktig at rekkefølgen på utdanningene eller emnene du velger samsvarer med prioriteten du ilegger dem. Dette kan du endre på frem til søknadsfristen. Dersom du endrer rekkefølgen etter søknadsfristen blir dette registrert, men søknaden din vil bli regnet som en sen anmälning.
 • Pass på at du innfrir Lånekassens kvote for å gi støtte til utdanning dersom du ønsker dette. Det er minst 30 studiepoeng, såkalte högskola-point, per semester. Antagning.se lar deg søke på maks 45 högskola-point per semester.
 • Når du er fornøyd med listen og rekkefølgen på den, må du skrive det ut, trykk på skriv ut försättsblad för meriter.
 • Når den er skrevet ut kan du sende det – skicka.
 • Nå spør de om du har utenlandsk vitnemål, trykk ja og at du ettersender vitnemålet ditt.
 • Huk så av på at du er EØS-borger under punktet Anmälningsavgift og dermed ikke skal betale verken søknadsgebyr eller skolepenger.
 
Du er nå ferdig med den digitale søknaden for utdanning i Sverige! Nå gjenstår kun den skriftlige delen som du må sende med post til VHS Antagningsservice i Sverige innen 7. mai. 
 
 
Her skal du legge ved følgende:
 • En kopi av passet ditt med rett kopi. Her kan du også få noen du kjenner til å signere kopien og skrive ned telefonnummeret sitt, det vil fremdeles oppfylle kravene til at passkopien er såkalt vidimerad og du slipper å betale søknadsgebyr og skolepenger – viktig! Merk deg datoen for eventuell ettersending av passet som er 7. mai. 
 • Rett kopi av vitnemålet ditt, her med rett kopi-stempelet. Merk deg at siste frist for ettersending av vitnemål er 5. juli.
 • Det første arket du skrev ut under online-søknaden over, försättsblad för meriter.
 • Eventuelt kan du også legge ved kompetansebevis på fagkrav om studiestedet krever dette.
 • Send det hele i posten til VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund, Sverige.
 
Nå er det bare å vente på svar. Hovedopptaket på utdanning i Sverige er 11. juni, mens svarfristen er innen 31. juli. Et suppleringsopptak vil skje i starten av august. 
Husk at alle datoer bør dobbeltsjekkes med studiestedet ditt.
 
(Kilder: Antagning.se og Ansa)
 
 
 

Studiefinansiering fra Lånekassen

Heldigvis er Sverige likt som Norge når det kommer til finansiering av utdanning. De offentlige studiestedene er som i Norge gratis, også for oss nordmenn. Som alltid kan private skoler kreve skolepenger, beløpet varierer som her i Norge. Dette gjelder også for MBA-studier. 

 

Dersom studiestedet ditt i Sverige er støttet av den svenske versjonen av Lånekassen, CSN, har du også rett på stipend og lån fra Lånekassen her hjemme. Lånekassen gir lån og stipend til alle godkjente utdanninger i Sverige. For å finne ut av om et studie er godkjent, sjekker du bare om den svenske versjonen av Lånekassen, Centrala Studiestödsnämnden (CSN) har godkjent studiet. I så fall vil også Lånekassen godkjenne det. Offentlige læresteder i Sverige er som i Norge gratis, mens private studiesteder ofte tar skolepenger.

 

Lånekassen deler inn støtten i tre, basisstøtte, skolepengestøtte og tilskudd til reiser. 

 

 • Basisstøtten du får som student i Sverige er lik den du får som student i Norge. Det samme gjelder reglene for omgjøring av lån til stipend. 

 • Støtte til skolepenger har egne regler for de nordiske landene. Krever studiestedet ditt i Sverige skolepenger, kan du låne maksimalt 58 854 kroner til å dekke skolepenger for skoleåret 2014-2015. Merk deg at denne støtten blir bare gitt som lån. 

 • Det er også egne regler for Norden når det kommer til reisestøtte. Lånekassen gir deg her stipend til to tur-retur reiser, men ikke til mer enn 7 668 kroner per studieår. Husk at egenandelen er 2 197 kroner per studieår. Til Sverige får du 600 kroner i reisestipend hvert undervisningsår.

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet

 

Flere muligheter for studiefinansiering

Du trodde kanskje allerede du hadde skutt den økonomiske gullfuglen som norsk student i Sverige? Utrolig nok finnes det en rekke stipender som kan skaffe deg litt ekstra penger til å finansiere studietilværelsen din i Sverige. Hovedfokuset ved stipendene og legatene går ut på å styrke og opprettholde samarbeidet mellom de nordiske landene. En sak kanskje du også brenner for? 

Vera och Greta Oldbergs stipend

Skal du studere historie, pedagogikk eller litteratur i Sverige kan du søke på Vera og Greta Oldbergs stipend. Målet med stipendet er å styrke humanetiske, økonomiske og sosiale vitenskapene og gis til norske studenter i Sverige.

 

Nordisk Kulturfond

Nordisk kulturfond er en organisasjon som jobber for å fremme kulturelt samarbeid mellom de nordiske landene, som Norge og Sverige. De baserer seg ikke på studenter, men prosjekter. Allikevel kan det være verdt å ha i bakhodet dersom du for eksempel studerer kunst eller kommer til å ha større prosjekter under studietiden. Prosjektet bør være av en kunstnerisk eller kulturell utforming. 

 

Henning och Johan Throne-Holsts Stiftelse

Dette er stipendet for deg som studerer og/eller forsker på ernæring eller lignende studier i Sverige. Ernæringsstudier finnes blant annet ved Stockholms Universitet. Stiftelsen tar sikte på å fremme forskning og arbeid rundt ernæringsfysiologi og nærliggende vitenskapelige områder i Norge og Sverige. De fokuserer i størst grad på høyere forskningsstipendiater som post-doc, men har hele 1-2 millioner SEK til årlig bevilgning så det kan være verdt å sjekke ut.

 

Ruud-Wallenbergs Fond

Skal du synge eller satse på en sangkarriere i Sverige? Da bør du sjekke ut Ruud-Wallenbergs Fond som gir stipender fra 20000-50000 kroner til deg som studerer eller vil studere sang i Sverige.

 

Fredrik Paasches stipendium

Skal du studere ved Uppsala Universitet i minst et semester og er en norsk student, er Fredrik Passches stipendium noe du absolutt bør søke på. Stipendiebeløpet er på omtrent 50000 SEK per år.

 

Svensk-norsk samarbeidsfond

Her kan du søke om ekstra penger som enkeltperson, organisasjon eller forening for prosjekter som har som mål å styrke kulturelle forbindelser mellom Norge og Sverige.¨

 

Kunst- og kulturprogrammet

Stipend for deg som er kunstner, utøver, formidler, kulturaktør eller produsent. Prosjekter som får støtte må ha en såkalt ”nordiske dimensjon” som vil si at det må være deltagere fra minst to nordiske land: Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. 

 

Prisnivå i Sverige

Prisforskjellene mellom Sverige er vi allerede godt klar over – vi har ikke begrepet svenskehandel for ingenting. Godteri, tobakk og alkohol er allment kjent at er mye billigere i Sverige enn i Norge. Husleie, mat og drikke koster generelt mindre og det vil si at du får mye igjen for det norske lånet og stipendet ditt. Det gjør det i større grad mulig å kunne fordype seg 100% i studiene, uten å måtte finansiere studietiden med deltidsjobbing ved siden av.

Llikevel er det en del andre faktorer vi kanskje ikke er like klar over, som husleiepriser i byene og hva det koster å trene på treningssenter der i forhold til her i Norge. 

 

I Sverige er det stor forskjell mellom de ulike byene, kanskje i større grad enn her til lands. Spesielt gjelder det mellom hovedstaden og studentbyer som Lund. Leiepriser og aktiviteter er i større grad tilrettelagt for studenter i Lund, mens Stockholm kan oppleves som en dyrere, mer internasjonal storby. Denne forskjellen mellom byene i Sverige er så sentral at vi her har sammenlignet ikke bare landene, men også byene – Stockholm mot Oslo, Lund mot Trondheim.

 

 

Stockholm

Oslo

Lund

Trondheim

1 kinobillett

100 kr.

110 kr.

97 kr.

110 kr.

1 liter melk

8 kr.

14 kr.

8 kr.

14 kr.

1 dagsbillett kollektiv

32 kr.

30 kr.

17 kr.

40 kr.

1 måltid billig restaurant

81 kr.

150 kr.

63 kr.

150 kr.

Halvliter øl ute

45 kr.

70 kr.

56 kr.

70 kr.

1 cappuccino

28 kr.

33 kr.

31 kr.

33 kr.

1 kg. kylling

68 kr.

102 kr.

56 kr.

105 kr.

1 par Nike sko

769 kr.

1091 kr.

521 kr.

824 kr.

Taxi startpris / per km

41 kr./11 kr.

70 kr./17 kr.

26 kr./9 kr.

73 kr./20 kr.

Treningssenter per måned

371 kr.

465 kr.

221 kr.

380 kr.

Husleie 1-roms i sentrum per måned

8318 kr.

10484 kr.

5300 kr.

10071 kr.

* Prisene er gjennomsnittlige og kan variere ut fra endringer i valutakursen. Disse tallene er innhentet fra Numbeo.com i oktober 2014. 

LES OGSÅ: Bli med på gasque i Uppsala!

Tips for en økonomisk studietid i Sverige

Studentbevis er en gyllen måte å skaffe seg økonomiske fordeler på. Gå til anskaffelse av ISIC som er et internasjonalt studentbevis som i tillegg gir rabatter rundt om i verden. Pass godt på studentbeviset du får utdelt ved studiestedet ditt i Sverige og forhør deg ved skolen hvilke rabatter som gjelder. Studentbyer som Lund har også en rekke gode tilbud som er spesialtilpasset deg som student. 

Dersom du planlegger mange besøk hjem til Norge, kan det være lurt å sjekke hvilke rabatter du som svensk student også får her. Blant annet vil du kunne reise som student i kollektivtrafikken i Oslo dersom utdanningen din i Sverige er støttet av Lånekassen.

LES OGSÅ: Spontaniteten førte Katarina til Stockholm

 
(Kilde: Lånekassen, Norden.org og Ansa)
 

Bolig- og leiemarkedet i Sverige

Det er mange faktorer å ta hensyn til ved valg av bosted i Sverige. Først og fremst bør du ha studiestedet i boks, men dernest dukker spørsmål opp som hvor du ønsker å bo, og kanskje viktigst, hvordan? Vil du bo i en leilighet alene eller leie et rom i kollektiv? Vil du bo med internasjonale studenter, svensker eller nordmenn? Ønsker du å bo i en studentby, eller foretrekker du et mer hektisk storbyliv? Og til sist, men ikke minst, må du melde flytting?

 

Her guider vi deg gjennom alt du trenger å vite om å flytte til Sverige:

 

Studentboliger:

I Sverige har alle Universiteter en Samskipnad som har som mål å ivareta studentenes interesser både på det faglige og det sosiale plan. Dette er et glimrende utgangspunkt dersom du ønsker å bo på studentbolig. Studenthjem, såkalt studentkorridor, og studentboliger, studentbostad, er veldig populære bomuligheter for studenter i Sverige. Dette fordi de ofte er rimeligere alternativer enn å leie en bolig eller leilighet og fordi leiekontraktene er mer fleksible. For eksempel er det vanlig å leie en studentbolig for kun de månedene du faktisk studerer, som ofte er det bare ni måneder i året. På minussiden er studentboligene ofte mye mindre enn leiligheter som er til leie. Dersom du ønsker å bo i en studentleilighet må du huske å være tidlig ute og søke med en gang du får opptaksbeviset ditt fra studiestedet. Leilighetene er nemlig kjempepopulære med lange ventelister.

 

Du søker om studentbolig ved å kontakte studenthjemmet eller studieveiledningen ved studiestedet ditt for å sette deg på venteliste. Det er egne boligforeninger som tar seg av studentboligene. Her er det verdt å merke seg at hver boligforening har sine egne regler for ventelister og utleie. Du kan derfor ikke forvente å overføre ansiennitet fra en forening til en annen, eller fra en by til en annen. For en komplett oversikt over alle studentboliger i Sverige, se Sökstudentbostad.se. Hos hvert studiested kan du også få informasjon om hvilke og hvordan studentboliger de har.

 

Andre leieformer:

Mange studenter finner også hybel, leilighet eller rom i kollektiv på det private leiemarkedet, dette er ofte enklere men dyrere. For å leie en egen leilighet kan en mulighet være å ta kontakt med kommunen du studerer i og forhøre deg om hvordan du melder deg på kommunale ventelister. 

 

En annen mulighet er å lete på det private boligmarkedet. Her er det i de større byene i Sverige vanlig med såkalt fremleie av leiligheter, en andrehåndskontrakt. Dette vil si at du ikke leier av eieren av leieligheten, men av den primære leietakeren. En slik leieform er ofte dyrere enn vanlig leie og den er begrenset i tid. Derfor er det viktig at du har en leiekontrakt før du flytter inn. Oppsigelsestiden på leiligheter i Sverige er normalt en måned.

 

Dersom du går for privat leilighet, kan du få flere nyttige tips på nettsiden Omboende.se som både tar for seg leiemarkedet og bygging av eget hus – om du kommer så langt. Norden.org har også god informasjon om bolig, leieboliger og tips når det kommer til leiekontrakt. Hyresgästforeningen er Sveriges medlemsorganisasjon for de som leier bolig. Som medlem her får du blant annet hjelp dersom du i fremtiden opplever problemer med utleieren i Sverige.

 

Melde flytting?

Som norsk student i Sverige trenger du ikke melde permanent flytting. Dersom du derimot har tenkt å bli i Sverige i mer enn ett år, må du melde flytting. Adresseendring kan du uansett oppgi hos posten, husk da å ta en vurdering på videresending av post. 


 

Den svenske kulturen

Til tross for at Sverige er vår nabo i øst, byr et studieopphold her også på nye kulturelle opplevelser. Landsleder for Ansa Sverige, Christoffer Laulund, utdyper dette i intervju med Studenttorget:

 

– Fra det jeg har sett er det ingen voldsomt stor forskjell i kvaliteten på utdannelsene i Norge og i Sverige. Det jeg derimot ser som en stor fordel med å ha studert ute, det være seg i Sverige eller et annet land, er kulturforskjellene - selv i relativt like land som Norge og Sverige. Personlig ble jeg overrasket over forskjellene i arbeidskultur, og kulturen generelt, mellom Sverige og Norge. Dette er utrolig nyttig erfaring og kunnskap å ta med seg videre, enten man drar hjem igjen til Norge eller forblir ute i verden etter utdannelsen.

 

Sverige kan også skryte på seg å ha en betydelig mer utpreget studentkultur enn vi har i Norge. Både Lund og Uppsala er byer hvor studentene står i fokus i mye større grad enn for eksempel Trondheim i Norge som også er kjent for et yrende studentmiljø. Dette byr blant annet på flere og bedre studenttilbud og en gjennomført studentkultur du sjeldent opplever i Norge.

 

Internasjonalt ligger Sverige langt fremme, de er anerkjente både innenfor design, kunst og mote. Dette kan gi deg en fot innenfor et større internasjonalt miljø dersom du søker deg innenfor disse grenene. Det gir også studenttilværelsen en tvist om du bør i byer som Stockholm eller Malmö. Her kan du få med deg det siste innen design, gå på unike gallerier og få en storbyfølelse ulik den vi har her i Norge. – Hele tiden med kort vei hjem til venner og familie.

LES OGSÅ: Student i utlandet? Da vil vi komme i kontakt med deg!

 

Praktisk informasjon om å flytte til Sverige: 

Planen er klar, du har kommet inn på utdanningen din i Sverige, nå gjenstår bare selve flytteprosessen. Men hvordan er arbeidsmulighetene der, hva skal du gjøre med bankkortet ditt, forsikringer og telefonabonnement?

 

Enten du drømmer om å starte studietilværelsen din i Sverige neste semester, kanskje akkurat har kommet inn eller allerede befinner deg i Sverige, så er det mange småting som står for tur før du kan gå ut og fika i sola. 

 

Trenger du svensk bankkort? Vil du blakke deg på å beholde det norske mobilabonnementet ditt? Trenger du en ny forsikring? Og vil det være nødvendig å jobbe ved siden av studiene i Sverige? Dersom alle disse spørsmålene surrer rundt i hodet ditt akkurat nå, ta det rolig, Studenttorgets studieguide er her for å besvare dem alle og gjøre flytteprosessen til Sverige så enkel som mulig.

LES OGSÅ: Naprapatutdanning i Sverige: Risten Anne Grønmo studerer ved Naprapathögskolan

 
 

Folkeregistrering

Dersom studiet ditt varer over tolv måneder, eller du av andre grunner oppholder deg i Sverige i over ett år, er du pliktig til å melde flytting til Sverige og folkeregistrere deg her. Rekker du å gå til Skatteverket innen en uke etter du har flyttet til Sverige, vil flytting og folkeregistrering bli registrert fra den dagen du oppgir som flyttedag. Går du senere enn en uke, vil folkeregistreringen skje fra den dagen du møter opp hos Skatteverket. Når du melder flytting til Sverige i Sverige, vil fraflytting fra Norge automatisk også bli registrert.

 

Når du er folkeregistrert i Sverige vil du motta et svensk personnummer. Dersom du jobber i Sverige i mindre enn ett år uten å folkeregistrere deg vil du isteden få et samordningsnummer. Dette bruker du blant annet i forbindelse med Skatteverket.

 

Et lurt tips når du folkeregistrerer deg er å bestille et svensk ID-kort hos Skatteverket. Dette kan du bruke som legitimasjon i svenske apotek, ved betaling med kort i butikker og i banken.

 

Dette må du ta med til møtet hos Skatteverket:

 • Gyldig legitimasjon

 • Vigselsattest som er dokumentasjon på sivilstatusen din

 • Eventuelle fødselsattester for barna dine dersom du har barn

 

Forsikring ved studieopphold i Sverige

Hvilke rettigheter har du dersom du er student i Sverige og blir syk? Kan du få godtgjørelse og hvordan sykeforsikring bør du velge? Det er to viktige punkter å merke seg her: om du melder flytting til Sverige ved studiestart og om sykdommen det er snakk om er såkalt nödvändig sjukvård – altså akutt medisinsk hjelp som ikke kan vente til du kommer tilbake til Norge. La oss se på begge punktene her:

 

Akutt medisinsk hjelp: Den svenske forsikringskassen skriver at du som nordisk borger har krav på medisinsk hjelp til svensk pasientpris dersom det gjelder akutt sykdom, nödvändig sjukvård. Du må da fremvise legitimasjon og adressen din i Norge. Dersom sykdommen din ikke regnes som akutt, må du ta hele utgiften selv. Les mer om dette her.

 

Forsikring og jobb i Sverige: Dersom du jobber deltid siden av studiene i Sverige og betaler skatt til Sverige, har du rett på å bli forsikret av Försäkringskassan.

 

Forsikring ved midlertidig opphold i Sverige: Dersom du ikke melder flytting og oppholder deg i Sverige som student i mindre enn tolv måneder, vil den norske sykeforsikringen din fremdeles være gyldig. Ved akutt sykdom har du også krav til behandling på lik linje som svenske borgere.

 

Forsikring som folkeregistrert i Sverige: Hvis du skal studere i Sverige i mer enn tolv måneder er det viktig at du melder flytting slik at du kommer under den svenske sykeforsikringen. Allikevel vil det være flere faktorer som avgjør om du er dekket av den svenske sosialsikringsmyndigheten som blant annet boligforhold, jobbsituasjon, tilknytning til Norge og hvor du får studiestøtten din fra. Ta derfor kontakt med Försäkringskassan for å få tilstrekkelig informasjon om din sykeforsikring.

 

Husk alltid å ha med deg Helsetrygdekortet.


Bankkort og bankkonto i Sverige

Ettersom Sverige er i Norden, vil det ikke være nødvendig for deg å opprette en svensk bankkonto. Sjekk i stedet ut hvilke retningslinjer banken din har for bruk i utlandet, og spesielt Norden. De fleste studentkort har gebyrfrie uttak og lave kostnader på bruk generelt i Skandinavia.

 

På den andre siden har du rett som norsk statsborger til å opprette en svensk bankkonto. Dette kan du gjøre helt uten å ha et svensk personnummer eller adresse i Norge. Allikevel bør du ha med identitetspapirer, gjerne utsendt fra svensk myndighet. Pass eller andre dokumenter som bekrefter statsborgerskapet ditt fungerer også. For mer informasjon om å opprette en bankkonto i Sverige, sjekk ut Konsumenternas nettsider

 

Telefonabonnement i Sverige

Som med bankkort, er det heller ikke absolutt nødvendig med et svensk telefonabonnement. Operatører i Norge har ofte gode tilbud og ordninger internt i Norden. For eksempel har One Call omtrent like priser på meldinger og telefonsamtaler i Sverige som i Norge. Planlegger du å bo lenge i Sverige vil naturlig nok et svensk telefonnummer og abonnement lønne seg.

 

Arbeidsmuligheter som student i Sverige

Først må det sies at du som norsk student i Sverige kommer til å oppleve at Lånekassens bidrag strekker lenger enn det ville gjort i Norge. Bolig, mat og opplevelser koster generelt mindre i nabolandet vårt, noe som gjør en studenttilværelse mer komfortabel.

 

Skulle du allikevel ønske å ta en deltidsjobb ved siden av studiene, står verken språk eller kulturforskjeller i veien slik det ville gjort i de fleste andre land. Sjekk ut nettsiden Working in Sweden som henvender seg til utlendinger i Sverige som søker jobb. Her har de til og med en egen side for internasjonale studenter. På nettsiden Nordjobb kan du søke sommerjobber i Sverige fra du er 18 til 30 år gammel. 

 

Husk å vær forebedt på et tøffere arbeidsmarket enn det er i Norge – det er ikke mange svenske arbeidere i Norge for ingenting. Sverige har lenge slitt med et hardt arbeidsmarked for unge og lønningene er generelt lavere enn de norske. En jobb ved siden av studiene eller en sommer kan allikevel gi deg fortrinn på arbeidsmarkedet etter utdannelsen din, verdifull erfaring og muligheten til å oppleve enda mer av Sverige. 

(Kilder: Försäkringskassan, Norden.org, Skatteverket.se)  

 

Klikk her for å se alle studier i utlandet