(StudentTorget.no):
 
Nordamerikansk campuskultur, to offisielle språk og anerkjente universiteter i et land som næringsmessig ligger nærme Norge gjør Canada til et spennende studieland med fordeler du ikke får alle andre steder. Det mener Bjørn Hernes og Edda Falk ved den canadiske ambassaden i Oslo. 
 
– Canada har en veldig jevnt høy kvalitet på studiene og kostnadene er lavere enn i andre engelsktalende land. Det er mangfold både på campus og i landet og de har mye å tilby av store byer, natur og kultur, sier Hernes. 
 
– Det er også sånn at Canada og Norge har nære handelsforbindelser. Norge er Canadas 13. største handelspartner og næringsmessig er landene veldig like.
 
 
 
 
Sammenfallende næringer

MANGE MULIGHETER I CANADA: Ifølge Edda Falk og Bjørn Hernes ved den kanadiske ambassaden i Oslo, er det mange muligheter som venter om man velger å legge studiene til Canada.  
 
Om lag 50 norske selskaper har etablert seg i Canada, og de to landene har mange felles interesser. Med 508 ansatte i 2013 er Canada for eksempel blant landene der Statoil har størst operativ aktivitet utenfor Norge. Mens oljeselskapet gjorde et av sine største funn noen gang utenfor Newfoundland og Labrador i 2013, leter canadierne etter gull på fem prosent av Norges areal.
 
– Det er mange sammenfallende næringer, som olje og energi og fornybar energi. Canada og Norge er begge nordlige land, så det er også mye som går på det kalde klimaet.
 
Mot Norges 25 148 kilometer, har Canada en kystlinje på 202 080 kilometer. Dette gir mye mat til oppdrettsnæringen. Spesielt tre norske oppdrettsselskaper er dominerende på den kanadiske stillehavskysten. Cermaq, Marine Harvest Group og Grieg Seafood har alle tre kontorer i British Columbia. 
 
Også berg- og gruvedrift, IKT, turisme og friluftslivsutdanninger nevnes som studier du kan få god bruk for i Norge. I tillegg samarbeider landene rundt både rom- og polarforskning. 
 
Friluftslivet finner du først og fremst i British Columbia, mens er det olje- og energisektoren du er interessert i, er Alberta og Newfoundland stedene å dra.
 
– De norske olje- og gass-interessene ligger på to områder og det er i Alberta og utenfor kysten av Newfoundland. Men energi har du overalt. I Vancouver er det for eksempel store brenselsseller, forteller Hernes. 
 
 

Setter stor pris på utdanning fra Canada 


ROMFORSKNING: CaNoRock er et norsk-kanadisk samarbeid innen romforskning. Kolbjørn Blix Dahle ved Andøya Space Center kan fortelle at det finnes en rekke utvekslingsmuligheter mellom de to landene. 
 
Sammen med olje og fiskeoppdrett er romforskning et av de viktigste samarbeidsfeltene mellom Norge og Canada. CaNoRock er et utvekslingsprogram mellom norske og canadiske universiteter, som har som mål å styrke samarbeidet mellom de to landene. Kolbjørn Blix Dahle er markedssjef ved Andøya Space Center, som er en av samarbeidspartnerne. 
 
– Selv om Norge og Canada ligger på hver sin side av Atlanteren er vi ganske like kulturelt og topografisk, og vi deler vi mange av de samme utfordringene innen romforskningen, forteller han. 
 
– Begge land er medlemmer av ESA, og begge land har nylig anerkjent at det må bygges mer instrumentkapasitet for bruk i verdensrommet, både innenfor sonderaketter, satellitter, og også innenfor miljøene som driver den bakkebaserte delen av romforskningen. 
 
I følge ham finnes det mange utvekslingsavtaler mellom universiteter i de to landene, noe som vil gjøre det lettere og tryggere å velge å ta turen. Han anbefaler Universitetene i Toronto, Calgary, Alberta og Saskatchewan, og forteller at særlig Universitetet i Oslo har kommet langt i utvekslingsarbeidet sitt. Også Universitetene i Tromsø, Bergen, Trondheim og på Svalbard, samt Høgskolen i Narvik er med i CaNoRock-programmet. 
 
Det å ha deler av utdanningen sin fra Canada, vil settes stor pris på hos norske arbeidsgivere, mener Dahle. 
 
– Det verdsettes meget høyt, da de samarbeidende kanadiske universitetene er valgt grunnet sine kvalifikasjoner og kompatibilitet innen forskning, samt at den utdanningen de tilbyr utfyller den norske. Videre vil studentene opparbeide seg en internasjonal erfaring innen samarbeid og kommunikasjon, samt gode kontakter for det kommende arbeidslivet. Dette er meget verdifullt, og spesielt innen Space-feltet, som jo i høyeste grad er internasjonalt.
 
 

Gode muligheter for internships

 
Ikke bare har Canada felles næringsmessige interesser med Norge, samarbeidet hva gjelder studier og internasjonalisering er også godt. 
 

Prosessene både for å søke jobb og studieplass i Canada er en ganske enkel affære. Søknadsprosessen til studiene krever ingen SAT-prøve, som hos universitetene i USA. Mange av universitetene er fornøyde om du har en firer i engelsk fra videregående, og du slipper dermed å ta en språktest.

 Co-op education programmer


Co-op education programmer tilbys ved de aller fleste universiteter i Canada. Klikk her for å se en oversikt over kanadiske universiteter.

Du finner mer informasjon om ordningen hos foreningen Canadian Association for Co-operative Education Canada (CAFCE). 

 

Du trenger ikke studentvisum om du studerer i under seks måneder. Under studiene kan du jobbe opptil 20 timer i uken uten arbeidstillatelse, om du har studentvisum. Studier i Canada gir deg også gode muligheter når det kommer til praksisjobb under studiene. 
 
– Når det gjelder internships så har de et veldig velutviklet program i Canada som heter co-op education (co-operative education), forteller Bjørn Hernes ved den Kanadiske Ambassaden i Oslo. 
 
Programmet går ut på at du forlenger utdanningen din med et halvt eller helt år, men tar ut den tiden i betalt jobb i en bedrift. Programmet tilbys ved de aller fleste universitetene i Canada. 
 
– Det er universitetet som organiserer dette for deg. Da får du en jobbrelevant arbeidserfaring mens du studerer og det er en stor fordel. Det de har funnet er jo at de som tar den type utdanning har lettere for å få jobb etterpå. 
 
– En annen fordel er at du har muligheten til å bli igjen og jobbe etter studiene. Så du får en nordamerikansk utdannelse og også muligheten til å bli igjen etterpå og jobbe der, sier Falk.
 
Tanken er da at med en minimumsgrense på åtte måneder og maksgrense på tre år, kan du jobbe like lenge som du har studert i landet. Dette forutsetter at du oppfyller noen kriterier, som at du jobber innenfor det faget du har studert. 
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet