I studieåret 2013/2014 var det 156 norske helgradsstudenter i Canada, i tillegg til at 188 nordmenn tok deler av graden i landet.

Den mest populære skolen var University of British Columbia i Vancouver, som hadde 47 registrerte norske studenter.

Den mest populære studieretningen var Økonomi, business og administrasjonsledelse.

Vi har snakket med tre norske studenter om hvorfor de valgte å studere i Canada, hva som er det beste ved å studere der, og fått deres tips til andre som vurderer å ta utdanning i Canada.

 

Anniken Gravelsæther Årvik (23)

Tar Internasjonale studier ved University of Toronto, på utveksling fra Universitetet i Oslo.

 

 

Hvorfor valgte du Canada som studieland?

Jeg valgte Canada som studieland, fordi jeg ønsket å studere i et engelskspråklig land med en interessant kultur.

Det multikulturelle Canada, hvor alle verdens kulturer og språk eksisterer side om side i (større eller mindre grad av) harmoni, virket derfor som det perfekte valget.

Det veide også tungt at universitetene i Canada generelt er veldig gode, og at University of Toronto (Canadas beste universitet) legger tung vekt på det akademiske aspektet ved studiene.


 

Hva liker du best med å studere der?

Jeg har lært mer om meg selv på fire måneder her i Canada, enn jeg har gjort på to år hjemme i Oslo.

University of Toronto har et enormt arbeidspress – men til gjengjeld sitter man igjen med utrolig mye kunnskap.

Byen er også utrolig fin, fylt med fantastiske restauranter, bra shopping, markeder, vakre parker, high-rise bebygning - bare for å nevne noe.

Canadiere er også ekstremt høflige og varme.

 

Har du noen tips til andre som vurderer å studere i Canada?

Det er ikke nødvendig å vurdere andre studieland! Velg Canada!

Og husk at skolepengene er under halvparten av hva du betaler ved de fleste universitetene i USA.

 

Mona Gridseth (27)

Tar mastergrad i Computing Science ved University of Alberta.

 

 

Hvorfor valgte du Canada som studieland?

Canada har mange anerkjende universitet med høg faglig kvalitet.

Dessutan, vart eg tiltrekt av at Canada er eit svært multikulturelt land og av storbyen Toronto.

 

Hva liker du best med å studere der?

Eg liker måten arbeidet er strukturert på, med mange innleveringar og vurderingar undervegs i semesteret.

Dessutan, har ein mykje tettare kontakt med professorar mellom anna gjennom deira 'office hours' (kontortid), der ein kan komme innom og spørje spørsmål.

Det er gode mogelegheiter for å kunne jobbe som forskningsassistent, for ein professor, eller å få relevant erfaring gjennom interships eller co-op (yrkesutplassering) på bachelorgraden.

I mange studieretningar, får ein betalt som masterstudent anten ved å jobbe som gruppelærar eller forskningsassistent.


 

Har du noen tips til andre som vurderer å studere i Canada?

Sjekk søknadsfrister i god tid, ettersom desse oftast er tidlegare enn i Noreg.

Om det er mogeleg for deg, er det fint å bu i studentboligar på campus fyste året, ettersom det gjer det lett å bli kjend med medstudentar.

Gå til 'office hours' og blir kjend me professorane dine, dei er hjelpsame og gode rettleiarar.

 

Amanda Gran (21)

Studerer Political Science and International Relations ved University Of British Columbia.

 

 

Hvorfor valgte du Canada som studieland?

I utgangspunktet, hadde jeg en ambisjon om å dra til USA, for å spille basketball ved hjelp av skolestipend.

Jeg fant etter hvert ut at Canada var vel så attraktivt, ettersom skolepengene er langt billigere, det kreves ikke SAT og Vancouver var fremdeles to timer fra grensen til USA.

Det var også spennende og viktig for meg at universitetet hadde en stor andel internasjonale studenter!

 

Hva liker du best med å studere der?

Vancouver er en fantastisk by å studere i, hvis du er glad i utendørsaktiviteter, slik som ski, fjellturer, surfing, klatring, padling etc, noe jeg har benyttet meg godt av!

Det viktigste, for min trivsel som student i Vancouver, har nok allikevel vært det imøtekommende studiemiljøet som møtte meg.


 

Har du noen tips til andre som vurderer å studere i Canada?

Det er bare å hoppe i det! Jeg garanterer deg at du ikke vil angre.

Et par praktiske tips; vær tidlig ute med å søke studievisum, og om du ønsker å leie privat bo, så er Craigslist en god nettside.