I dag gis det ikke støtte til det første året av de fireårige bachelorgradene i USA, foruten hos noen få utvalgte eliteuniversiteter.

Dermed, har studenter til nå måttet betale for det første året av egen, eller sannsynligvis foreldrenes, lomme.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har nå lovet at det skal bli en endring på dette fra neste år.

Studentorganisasjonen ANSA har jobbet for denne saken i 27 år, helt siden førsteårsstøtten til USA ble fjernet på åttitallet. ANSA-president Henriette N. Thommessen sier dette er et kjempeløft for utenlandsstudentene og en gledens dag for ANSA.

Vi har forsøkt å få politikerne til å innse at Norge bør prioritere å satse på kunnskap og kompetanse fra utdanningsnasjonen USA. Når førsteårsstøtten innføres, vil alle fremtidige studenter ha like muligheter til studier i USA, uavhengig av sosial bakgrunn, sier Thommessen i en pressemelding.

Det er fortsatt seks måneder til Statsbudsjettet legges frem og vedtas, og ANSA ber derfor alle partier om å holde på saken.

Samtlige partier på Stortinget har gitt ANSA støtte i denne saken og vi inviterer alle partiene til å være med ANSA i denne viktige prioriteringen for fremtidige utenlandsstudenter. Yes, we candy! sier Thommessen fornøyd.

#YesWeCandy! er en global kampanje ANSA har gjennomført den siste uken, hvor norske utenlandsstudenter og andre engasjerte har bidratt med bilder og støtte til førsteårssaken. #Yeswecandy, eller yes we can.

Sjekk ansa.no/yeswecandy, #yeswecandy på Twitter og Instagram og ANSAs Facebookside.