E tter at nyheten om at norske studenter endelig vil få støtte til fireårige bachelorutdanninger i USA, er det sannsynlig å anta at det rekordhøye antallet utenlandsstudenter vil øke ytterligere.

Men et ekstra studieår i USA, betyr også et ekstra år med studielån – som, tross alt, skal tilbakebetales en dag.

Derfor, er det viktig å vite at man vil få en jobb som betaler godt etter endt utdanning.

Den amerikanske økonomi-nettsiden, NerdWallet, har gjennomført en undersøkelse, som viser hvilke universitetsutdanninger som gir den høyeste gjennomsnittlige inntekten etter fullført utdanning i USA.

Riktignok gjelder lønningene for det amerikanske arbeidsmarkedet, men statistikken gir likevel en god indikasjon på hvilke studenter som blir mest ettertraktet – og dermed får høyest lønn.

Det er ingeniør- og teknologifagene som topper listene, og det er nettopp disse fagområdene det også er høyest etterspørsel etter hjemme i Norge.

 

Skole  Gjennomsnittlig lønn
1. Carnegie Mellon University, School of Computer Science 483 612 kr
2.  Stanford University, Engineering 428 031 kr
3.  New York University, College of Nursing 402 246 kr
4.  Harvey Mudd College 396 516 kr
5.  University of Pennsylvania, School of Engineering & Applied Science 381 045 kr
6.  Carnegie Mellon University, Mellon College of Science 376 461 kr
7.  Carnegie Mellon University, Carnegie Institute of Technology (College of Engineering) 376 461 kr
8.  University of Pennsylvania, Wharton School 375 888 kr
9.  Massachusetts Institute of Technology 374 169 kr
10.  Cornell University, College of Engineering 368 439 kr
11.  Colorado School of Mines 372 363 kr
12.  Georgia Institute of Technology, College of Computing 368 616 kr
13.  Carnegie Mellon University, Tepper School of Business 368 575 kr
14.  Princeton University 365 826 kr
15.  Carnegie Mellon University, Architecture & Design 363 657 kr
16.  Georgia Institute of Technology, College of Engineering 363 477 kr
17.  New York University, Leonard N. Stern School of Business 360 733 kr
18.  Georgetown University, McDonough School of Business 352 543 kr
19.  University of Notre Dame, College of Engineering 349 259 kr
20.  Washington University in St. Louis, Olin Business School 348 517 kr