(StudentTorget.no):

Som Studenttorget omtalte tidligere denne uken, har studieavgiftene ved amerikanske universiteter steget med hele 1140 prosent de siste 30 årene.

Det er den harde konkurransen mellom de offentlige og private skolene som har resultert i at de dyreste universitetene vil lokke til seg flere studenter ved å bruke formuer på designerbygg og flotte idrettsanlegg.

Richard Vedder, økonomiekspert ved Ohio University, har forsket på kvaliteten ved amerikanske utdanningsinstitusjoner forteller til The Wall Street Journal at noe av grunnen til at skolepenger øker så mye hvert år, er at studiestedene fokuserer for mye på høy luksusfaktor istedet for faktiske utdanningstilbud.

- Universitetene er ikke bare i undervisningsbransjen. De opererer i underholdningsbransjen og hotellbransjen. De driver veldig mye som ikke har noe med høyere utdanning å gjøre for å tiltrekke seg studenter, sier Vedder.

I følge statistikk fra US News, er det Columbia University i New York som er landets dyreste privatskole, og studieavgiften dette året koster svimlende 288 000 kroner. Det er mange som tar opp høye lån, og den amerikanske stat gir nå ut mer enn 600 milliarder kroner i lån.


Samtidig tjener universitetene seg søkkrike på søknadsavgifter. Ved New York University koster det 400 kroner å sende inn søknad til skolen, og pengene refunderes ikke selv om eleven ikke får studieplass. I følge avisen The Village Voice, tjente New York University hele 15 millioner kroner bare på søknadsavgiften fra studenter som ikke fikk studieplass.

President Barack Obama prøver innføre et strengere system, der pengestøtten til universitetene baseres på studentenes resultater. Vedder er skeptisk til om denne ordningen vil fungere godt nok og mener det ville vært bedre med en nasjonal prøve, der de reelle kunnskapene til studentene blir målt mer korrekt.

- Etter å ha undervist ved universiteter i mange år har jeg sett at skolene gjør hva som helst for at elever går ut med høye resultater, sier Vedder til The Wall Street Journal.

LES OGSÅ: Slik er utdanningssystemet i USA

 

USAs (og verdens) dyreste private universiteter

Universitet/College Skolepenger 2012/13
Columbia University  (New York) ca. 288.000 kr
Vassar College (New York) ca. 282.000 kr
Trinity College (Connecticut) ca. 279.000 kr
Wesleyan University (Connecticut) ca. 278.000 kr
Bucknell University (Pennsylvania) ca. 277.000 kr
Tulane University (Louisiana) ca. 276.000 kr
Union College (New York) ca. 276.000 kr
Carnegie Mellon University ca. 275.000 kr
Dartmouth College (New Hampshire) ca. 275.000 kr
Williams College (Massachusetts) ca. 274.000 kr
 
Kilde: US News and World Report  
 
 

USAs dyreste offentlige universiteter

Universitet/College Skolepenger 2012/13
University of Michigan - Ann Arbor ca. 238.000 kr
University of Virginia ca. 232.000 kr
University of California - Davis ca. 224.000 kr
College of William and Mary (Virginia) ca. 224.000 kr
University of California - Santa Barbara ca. 223.000 kr
University of California - Santa Cruz ca. 222.000 kr
University of California  - Riverside ca. 218.000 kr
University of Vermont ca. 217.000 kr
University of California - Los Angeles ca. 217.000 kr
Virginia Military Institute ca. 206.000 kr

Kilde: US News and World Report  

 

Andre kjente amerikanske universiteter

Universitet/College Skolepenger 2012/13
Yale University (Connecticut) ca. 250.000 kr
Stanford University (California) ca. 255.000 kr
Harvard University (Massachusetts) ca. 250.000 kr
Princeton University (New Jersey) ca. 235.000 kr
 
Kilde: US News and World Report  
 

LES OGSÅ: Slik søker du på universiteter i USA