S om StudentTorget meldte i april, har Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lovet at førsteårsstøtten til fireårige bachelorgrader i USA vil bli gjeninnført i statsbudsjettet for 2014.

Regjeringen har nå innfridd Halvorsens løfter, og dermed er det vedtatt at studenter kan ta hele utdannelsen sin i USA fra studieåret 2014/15.

Dette har vært et av ANSAs viktigste krav i nesten 30 år. ANSA-president Vibeke Munthe–Kaas er strålende fornøyd.

Dette er en enorm seier for ANSA, og alle som har støttet oss langs veien og bidratt til #yeswecandy-kampanjen, sier Munthe-Kaas.

Vi har kjempet for å få gjeninnført førsteårsstøtte til USA siden den ble fjernet i 1985, og endelig har vi blitt hørt. Sammen, har vi gjort en utrolig viktig kunnskapsinvestering for Norge! forteller hun.

Nå vil vi få et større mangfold av norske studenter, som tar utdannelsen sin i USA, og dermed henter hjem kunnskap og erfaring fra et av verdens beste utdanningsland, fortsette hun.

 

Bekymret over betingelsene

Det er nå foreslått å bevilge 14,8 millioner kroner i statsbudsjettet fra og med høsten 2014. Helårseffekten av tiltaket er på 29,3 millioner kroner.

Førsteåret i USA tilsvarer det tredje året på videregående i Norge, informerer kunnskapsminister Kristin Halvorsen til DN.no.

Vi har ment at nordmenn burde få begynne rett på andreåret i USA, men dette er en gammel konflikt mellom amerikanske utdannelsesinstitusjoner og Norge, innrømmer kunnskapsministeren. Vi blir ikke enige, noe som har gjort det vanskelig for norske studenter.

Nå håper vi at flere får muligheten til å studere i USA, avslutter hun.

Tidligere, har det kun vært rundt 60 amerikanske toppuniversiteter som har kvalifisert til førsteårsstøtte gjennom Lånekassen.

Fra høsten 2014, ser det ut til at listen vil bli utvidet til 400 læresteder. Kriteriet er at de er inne på en av de internasjonale rankinglistene.

ANSA er imidlertid bekymret over at regjeringen betinger at det er studier ved et lærested av høy kvalitet, målt etter internasjonalt anerkjente rankinglister, som gir rett til støtte.

Lånekassen vil dermed måtte undersøke om hvorvidt institusjonene er rangert på en av de tre store rangeringslistene, for at studenten skal kunne motta støtte. Unødvendig og byråkratisk, mener ANSAs president.

Rangeringslister er et dårlig, misvisende og byråkratisk verktøy for å måle kvalitet. Norge har allerede et kvalitetssikringsorgan i NOKUT, ANSA mener at deres kompetanse heller bør benyttes. Å bruke rangeringslister som verktøy gir også en ekstra stor praktisk belastning, både for Lånekassen og for studentene, sier ANSA-president Vibeke Munthe–Kaas.