Hvordan kom du frem til at det var til USA du ville dra?

Jeg har alltid hatt lyst til å studere i utlandet, fortrinnsvis i et engelskspråklig land, og USA har vært et klart førstevalg.

Etter å ha skrevet masteroppgave innenfor sjørett, som er sterkt influert av engelsk og amerikansk rett, ble jeg enda mer motivert til å studere juss i USA.

 

Utveksling til USA

Navn: Heidi Fredly

Alder: 27 år

Utdanning: Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Studiested: University of Pennsylvania Law School, i Philadelphia, USA

 

Hva er den største forskjellen på å studere i USA og i Norge?

Den største forskjellen på å studere i USA og i Norge, i alle fall på universitetsnivå, er nok at det ved amerikanske universiteter stilles større krav til aktiv deltakelse i klasserommet – enkelte professorer ved Penn Law bruker fortsatt den sokratiske metode.

Det er også mer kontakt mellom professor og student ved amerikanske universiteter enn ved norske.

En annen stor forskjell er kostnadene; det er utrolig dyrt å studere i USA.

 

 

Fortell litt om studiet og undervisningen?

LLM-graden ved Penn Law er en ettårig internasjonal mastergrad i rettsvitenskap.

LLM-programmet ved Penn Law er inndelt i tre deler: sommerkurs, høstsemester og vårsemester.

Sommerkurset, som starter i slutten av juli og pågår frem til alminnelig semesterstart, i begynnelsen av september, er et obligatorisk introduksjonskurs som skal forberede utenlandske studenter på å studere juss i USA.

Det gir også LLM-klassen en unik mulighet til å bli kjent, før de amerikanske jusstudentene kommer.

I høstsemesteret og vårsemesteret, tar LLM-studentene fag på lik linje med de amerikanske jusstudentene på JD-programmet, og man står fritt til å sette sammen sin egen timeplan.

Størrelsen på klassene varierer, avhengig av undervisningsform.

Enkelte fag følger en forelesningsmodell, her kan klassene være på over hundre studenter. Disse fagene avsluttes gjerne med skoleeksamen eller hjemmeeksamen.

Andre fag følger en seminarmodell, med mindre grupper – her er man typisk maksimalt 15 studenter. Seminarene avsluttes gjerne med en eller flere innleveringsoppgaver.

Som LLM-student ved Penn Law, er det også mulig å tilegne seg mer praktisk erfaring, enten gjennom frivillig arbeid i regi av Penn Law’s Toll Public Interest Center, eller ved å delta på en av Penn Law’s Clinics - studentdrevne klinikker, som tilbyr fri rettshjelp.


 

Hvordan er en vanlig studiedag for deg?

Jeg hadde for det meste undervisning på ettermiddagen, og prøvde å bruke formiddagene til å lese.

Vanligvis, kom jeg på skolen i 9-10-tiden og jobbet frem til lunsj.

Som regel, hadde jeg undervisning etter lunsj, og det ble også gjerne noen timer lesing på ettermiddagen.

Til tross for en del jobbing, ble det mye sosialt i løpet av en skoledag. Ved Penn Law, er det omtrent daglig lunsjdebatter, foredrag og seminarer, som er åpne for studentene, og jeg prøvde også å få med meg en del av disse.

 

Er det noe du synes er utfordrende ved å studere i USA?

Det mest utfordrende var nok kravet til aktiv deltakelse i klasserommet – dette var spesielt krevende i et par seminarer jeg tok, som var relativt akademiske og hvor vi var få studenter. Dette var veldig annerledes enn hva jeg var vant med fra studiene i Oslo.

Det tok imidlertid ikke lang tid å komme inn i ting, og etter hvert gikk det lettere.

 

Kan du fortelle litt om Fulbright-stipendet?

Etter å ha bestemt meg for å studere i USA, innså jeg relativt raskt at det kom til å bli utfordrende å finansiere en amerikansk LLM-grad utelukkende ved hjelp av egne midler og støtte fra Lånekassen.

Et google-søk etter stipend ledet meg raskt til Fulbright sine nettsider, og jeg bestemte meg for å søke.

Søknadsprosessen er relativt omfattende, det lønner seg derfor å begynne forberedelsene i god tid før søknadsfristen. Det første steget er å skrive selve søknaden.

Fulbright krever at man fyller ut et nettbasert søknadsskjema, som blant annet inkluderer to personlige motivasjonsbrev og tre anbefalingsbrev. Anbefalingsbrevene skal leveres inn direkte av de som anbefaler deg.

På dette stadiet, var jeg i kontakt med Fulbright-kontoret i Oslo, og jeg henvendte meg også til tidligere Fulbright-stipendiater for å få tips til hvordan jeg burde skrive søknaden.

I slutten av oktober, ble jeg innkalt til intervju på Fulbright-kontoret i Oslo. Intervjuet ble foretatt av tre personer, foregikk på engelsk og varte i omtrent én time.

Rett før jul, fikk jeg en hyggelig e-post om at jeg ble tildelt Fulbright-stipend.

Å få stipend fra Fulbright var uvurderlig for meg. Stipendet utgjør ikke bare et viktig økonomisk bidrag, men har også andre fordeler.

Siden Fulbright er veldig anerkjent i USA, er det positivt når man søker på amerikanske universiteter. Stipendet gir deg også mulighet til å delta på seminarer, mens man er i USA, både før studiestart og i løpet av året.

I tillegg, yter Fulbright praktisk bistand, eksempelvis i forbindelse med visumsøknaden.

 

 

Hvordan har stipendet påvirket den økonomiske situasjonen din i studietiden?

Det er utrolig dyrt å studere i USA, og Fulbright-stipendet var avgjørende for at jeg kunne realisere ønsket om å ta en LLM i nettopp USA.

Lånekassen har veldig gode støtteordninger, men man er nesten avhengig av ytterligere finansiering.


 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerer?

Prisnivået i Philadelphia ligger nok noe under norske priser.

Drosjeprisene er, for eksempel, betydelig lavere.

Leieprisene varierer avhengig av område og boform, men er også generelt noe lavere enn i Norge.

Jeg betalte $1000 per måned for en studioleilighet, sentralt i Philadelphia.

Standarden var enkel, men nabolaget var veldig fint – jeg hadde gangavstand til både Center City (sentrum av Philadelphia) og University City (hvor Penn Law ligger).

Leieprisen for en hybel på campus er omtrent $800-$900.

Å bo i kollektiv er nok det rimeligste alternativet – avhengig av standard og område, kan man komme ned i en leie på $600 per måned.

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Studentmiljøet ved Penn Law er utrolig bra, både blant LLM-studentene og de amerikanske studentene på JD-programmet, og jeg brukte mye tid sammen med venner.

Philadelphia er kjent for å ha utrolig gode restauranter, men til rimeligere priser enn i New York, vi dro derfor ofte ut for å spise.

Jeg fikk også reist en god del i løpet av året. Det ble blant annet mange turer til New York, som ligger en totimers busstur unna.


 

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet ved Penn Law – og ved University of Pennsylvania generelt – er som sagt utrolig bra.

Det finnes utallige studentforeninger man kan engasjere seg i, og det er ukentlig arrangementer man kan delta på.

De fleste studentene bor i sentrale områder av Philadelphia, og byen er ikke større enn at det er lett å holde kontakten.

Penn Law har også en fadderordning for internasjonale studenter, og alle LLM-studentene blir tildelt en studentmentor fra JD-programmet. Jeg fikk god kontakt med min mentor og samboeren hans, og ble veldig inkludert i familien deres, dette gjorde at jeg blant annet fikk oppleve ekte amerikansk Thanksgiving,

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, har du evt. noen tips til nye studenter?

Jeg vil absolutt anbefale andre å studere ved Penn Law!

Penn Law er ikke så kjent i Norge, og det er ikke mange norske studenter som finner veien dit (jeg var den eneste i fjor), men det er en høyt ansett skole i USA – University of Pennsylvania er ett av de åtte Ivy League-universitetene.

Penn Law er kjent for å være innovativ, når det gjelder samarbeid med andre fakulteter ved University of Pennsylvania.

Som LLM-student, kan du for eksempel ta Wharton Business and Law Certificate, et kveldsprogram spesialdesignet for LLM-studenter.

Penn Law er også kjent for å ha et godt og kollegialt studentmiljø, noe jeg fikk oppleve.

Jeg visste ikke mye om verken Penn Law eller Philadelphia før jeg reiste, men ble positivt overrasket.

Etter min mening, er Philadelphia en utrolig bra studentby; tempoet er definitivt lavere enn i, for eksempel, New York, men det er også prisnivået, og størrelsesmessig, er byen perfekt for å etablere et tett studentmiljø.

Philadelphia er også stedet for å lære om amerikansk historie, og jeg føler at jeg virkelig fikk oppleve ”det ekte USA”.

Uavhengig av hvilket universitet man ender opp med å velge, er mitt tips til nye studenter å begynne søknadsprosessen tidlig. Det tar tid å orientere seg i jungelen av universiteter, og søknadsprosessen til det enkelte universitetet er omhyggelig.

I tillegg, er det en rekke andre ting å få på plass, de fleste skoler krever for eksempel at man tar TOEFL-test.

Sist, men ikke minst, må man skaffe finansiering.