Hvordan kom du fram til at det var til USA du ville dra?

Lenge var jeg klar over at jeg ønsket å studere i Statene, da jeg finner det amerikanske utdanningssystemet attraktivt.

 

Utveksling til USA

Navn: Carl Wegner Korsnes

Alder: 23 år

Utdanning: Dobbel BA (Hons) i filisofi og statsvitenskap. Tilleggsgrad i kommunikasjonsstudie

Studiested: West Chester University of Pennsylvania, USA

 

Jeg fant ut at West Chester University tilbyr en utdannelse som er preget av mindre klasserom og et aktivt akademisk miljø.

I motsetning til mange større universiteter, som hovedsakelig prioriterer master- og ph.d.-studenter, er West Chesters fokus på bachelorstudenter (undergraduate).

Professorene er mer dedikerte til undervisning, enn publisering av akademiske artikler. Dette blir selvsagt en prioriteringssak, med spørsmål om en ønsker å studere under professorer med flere publikasjoner eller professorer som oppriktig bryr seg om å lære bort.

Til tross for at filosofi er et meget akademisk fag, valgte jeg sistnevnte til min bachelorgrad og har ikke angret.

Et annet tiltalende aspekt ved West Chester er dets plassering; universitetet er kun en halvtime unna Philadelphia, som igjen er kun et par timer unna New York City og en tre timers busstur fra Washington D.C.

 

Hva er den største forskjellen på å studere der og i Norge?

I mine øyne, ligger Statene et hestehode foran Norge, når det gjelder å løfte frem studenter.

Jeg erfarte tidlig på West Chester, hvordan professorer viste genuin entusiasme når en var interesserte og ytet ekstra innsats i fag. Deltakelse i klassen både oppfordres og vurderes, og utgjør dermed en essensiell del av studiet. En lærer seg å ta del i klassens diskusjoner, som er en utviklende måte å lære på.

West Chester, som flere andre amerikanske universiteter, er et såkalt Honors College, et fenomen som er ukjent for den gjengse norske studenten.

Honors College er en institusjon direkte affiliert med universitetet, hvor studenter med et visst karaktersnitt og med et engasjement også utenfor akademia, kan bli medlemmer og få delta i utvalgte Honors-klasser med tilrettelagt pensum. Mest av alt, utgjør Honors College en utmerket mulighet til å ta del i et akademisk engasjerende miljø.

Å ta del i Honors College var en av de mest positive opplevelsene jeg opplevde på West Chester og anbefales.

 

 

Hvordan er en vanlig studiedag ved West Chester?

En vanlig dag på West Chester startet med en bagel med kremost fra en av lunsjbodene, som står langs universitetets hovedgate. Til tross for at universitetets studentbefolkning er relativt stor, etter norsk standard (cirka 15 000), kjenner de bak skranken en igjen og en blir lett på fornavn med hverandre.

Timeplanen kan settes sammen av studenten selv, så ukedagene blir deretter. Personlig, er jeg langt ifra en morgenfugl, så jeg hadde for det meste timer som startet tidligst klokken 12. Klassene er små, ofte med maks 30 studenter og noen ganger med så få som femten.

Etter timene, gikk mye av tiden med på lesing og studier.

Det ble også tid til de mange varierte akademiske og ikke-akademiske aktivitetene utenfor klasserommene.

For den akademisk lystne studenten, er Honors College en ypperlig mulighet, som kan holde en sysselsatt hver kveld, om en vil.

Buddhistisk meditasjonsgruppe, tale- og debattlaug og faglige klubber, er noen av de mange andre aktivitetene en kan engasjere seg i.

Mang en dag, i løpet av en normal uke, går turen inn til West Chester sentrum, som er omtrent ti minutter gange unna universitetet. West Chester har et koselig lite sentrum, med små nisjebutikker, folkelige kneiper, utesteder og lokale kafeer.

En god dag på West Chester innebærer et lengre besøk innom "Fennario," som er en liten perle av en kaffebar, med Østkystens deiligste espresso og den heftigste betjeningen.


 

Hvordan er studentmiljøet der?

West Chester har et aktivt studentmiljø, med mange muligheter til å engasjere seg for den som ønsker det.

Det er en åpen og vennlig holdning mellom studentene, og snobberi og akademisk fiendtlighet er så godt som ikke-eksisterende på West Chester.

Som nevnt, er det stort tilbud av aktiviteter utenfor klasserommet.

Jeg opplevde at professorene mine oppriktig brydde seg om undervisning og studentenes utvikling. Det var sjelden nødvendig å avtale et møtetidspunkt med professorene, da en alltid ble ønsket velkommen inn til en prat, om en stakk hodet innom kontoret og professoren var ledig.

Universitetet har også en aktiv sportskultur, men den kan jeg ingenting om, grunnet min likegyldige holdning til idrett.

 

 

Hvordan var søknadsprosessen?

West Chester University samarbeider med American College of Norway (ACN) i Moss. Som elev ved ACN, overførte jeg direkte til West Chester, men det er også mulig å søke direkte til West Chester, via deres nettsider.

Som alle søknader til amerikanske universiteter, er dette en prosess som bør iberegnes god tid (flere måneder).

West Chesters Office for International Studies, ved Dr. Peter Loedel, er garantert mer enn behjelpelige med å svare på spørsmål om søknadsprosessen eller skolen generelt.


 

Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i USA?

Nei, foruten å være langt unna kjæreste, familie og venner, så klart.

 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der?

Prisnivået på mat og de fleste husholdningsprodukter er mye lavere enn norske priser.

Leieprisene, derimot, er noe høye. Leiligheter, som leies ut via universitetet, har en månedsleie som ligger på i underkant av 6000 kroner, men det er mulig å finne rimeligere leiligheter, om en leter i det private markedet som ikke tilhører universitetet.

 

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

Undervisningen preges av mindre klasserom og en engasjerende undervisning.

En starter studiet med å ta såkalte ”general education”-fag, som vil si fag utenfor valgt studieretning. Disse fagene gir en bred kompetanse innen flere fagfelt og er noe jeg ser på som et positivt aspekt ved amerikansk utdannelse.

Videre tar en fag i feltet en ønsker å ta Bachelorgrad i, som i mitt tilfelle var filosofi og statsvitenskap.

Klassene er for det meste små – spesielt i filosofi.

West Chesters filosofidepartement har professorer med god kompetanse innen etikk, fenomenologi, eksistensialisme og filosofihistorie. Denne helningen mot kontinental filosofi er noe uvanlig, i amerikansk sammenheng (hvor filosofidepartementene vanligvis er hovedsakelig analytiske), og er verdt å vite, hvis en skal studere filosofi ved West Chester.

Professorene på West Chester har skarpt fokus på undervisning, og tar vel imot spørsmål og henvendelser i og utenfor klassen.

Selv, opplevde jeg ofte at professorene var oppmuntrende og behjelpelige, i forbindelse med akademiske prosjekter som publiseringer av artikler og konferansepresentasjoner. Flere av professorene på West Chester er blitt gode venner av meg, som jeg holder kontakten med den dag i dag.

 

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

En av de største fordelene ved å studere i Statene er de mange konferansene som arrangeres.

Jeg deltok også jevnlig på konferanser i forskjellige deler av Statene, som mange var meget inspirerende, og hvor jeg knyttet bekjentskap med flere spennende folk innen mitt interessefelt.

Som en student med ønske om å oppleve et motiverende og utfordrende studiemiljø, var jeg en aktiv elev ved Honors College, og deltok på de ukentlige møtene og forskjellige Honors-aktivitetene.

Ellers, var jeg president for filosofiforeningen, som innebar planlegging og organisering av ukentlige møter og forskjellige filosofiturer og -arrangementer.

I tillegg, fikk jeg et semester muligheten til å assistere en professor i timen, hvor jeg fikk ansvaret for å lede diskusjonen i en studentgruppe i én time, før gruppen gikk tilbake til plenumstimen.

En filosofiprofessor tilbød dessuten en ukentlig bokdiskusjonsgruppe, som jeg deltok aktivt i; gruppen innebar dype diskusjoner om buddhistisk filosofi og meditasjon.

I West Chester, brukte jeg de koselige nærkafeene som studiesteder, med kjærkommen mulighet for hyppige påfyll av espresso.

Dersom jeg hadde en langhelg ledig, gikk turen ofte til New York City, som endte opp med å bli yndlingsbyen min i Statene.

Helgene kunne også gå med til en strandtur på Jersey Shore.

West Chester er også omgitt av mye skog og landbruk, så det var lett å bruke ettermiddagen på å komme seg vekk fra jag og mas, ved å begi seg ut på en lengre skogstur.


 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg anbefaler absolutt studenter som ønsker en god amerikansk utdannelse å søke på West Chester University. Universitetet har veldig styrke innenfor bachelornivå, da dets fokus er på nettopp ”undergraduate-studenter".

Tips: Engasjer deg tidlig og opplev så mye du kan. Det er også både lurt og hyggelig å prøve å bli kjent med professorer du finner interessante.

Av praktiske råd, kan jeg nevne at jeg anbefaler å bo så nærme campus som mulig (altså, ”South Campus” er ikke nærme).

West Chester er veldig interessert i å øke sin internasjonale profil, så nordmenn er hjertelig velkomne. Universitetet tilbyr flere og varierte muligheter for å kunne engasjere seg utenfor klasserommet, noe som virker akademisk motiverende.

Jeg anbefaler på det sterkeste å delta på konferanser, da Statene huser et hav av konferanser, som ikke kan måle seg med noe annet land jeg kjenner til. West Chester er sentralt plassert, så det er flere unike muligheter til å delta på flere konferanser og arrangementer på Østkysten, som kan introdusere en til en internasjonal akademisk arena.