F rem til nå, har det kun vært mulig å få støtte til første året av bachelorutdanninger i USA ved enkelte utvalgte universiteter.

Fra og med undervisningsåret 2015-2016, vil Lånekassen derimot gi støtte til første året (Freshman-året) av alle bachelorgrader/Associate Degrees i USA.

Dette gjelder også når dette året ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge.

Selv om du får studiestøtte fra Lånekassen til det første året, betyr det ikke at NOKUT godkjenner dette året som likestilt med norsk utdanning, på bachelornivå. NOKUT er et nasjonalt kompetansesenter for utdanning, og godkjenner utdanninger tatt i utlandet, opplyser Lånekassen.

Førsteårsstøtten gis kun til søkere som er tatt opp i en hel gradsutdanning. Det gis ikke støtte til enkeltemner, som ligger på et nivå som ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge.

Selv om du kan få støtte til første året av en bachelorgrad i USA, må resten av utdanningen også gi rett til støtte.

Du må i tillegg oppfylle alle vilkårene knyttet til deg som søker. Les mer om kravene på Lånekassens nettsider.

Alle utbetalingene fra Lånekassen vil bli utbetalt direkte til studenten i norske kroner.

Eventuelle skolepenger vil bli beregnet ut fra valutakursen på tidspunktet for betaling.