Hvordan kom du frem til at det var til Athens/USA du ville dra?

Jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg ville studere på et litt utradisjonelt studiested for norske studenter, når jeg først skulle studere i USA.

 

Utveksling til USA

Navn: Mats Rime Haugen

Alder: 25

Fra: Oslo

Studerer: Bachelor of Business Administration – Finance

Studiested: University of Georgia, i Athens, Georgia, USA

 

Jeg brukte lang tid på research, med en kombinasjon av rangeringslister, akademisk tilbud, anbefalinger fra rådgivere, og artikler jeg fant på nettet. Selv om dette tok mye tid, ga det meg et veldig godt innblikk i de aktuelle studiestedene.

Jeg var heldig og kom inn på flere skoler over hele USA, og kunne til slutt velge og vrake ut ifra hva jeg syntes virket spennende.

Valget falt til slutt på University of Georgia (UGA) på grunn av kombinasjonen av en meget god utdannelse, og hva jeg hadde lest om studiemiljøet og collegebyen Athens.

Jeg syntes også at det virket spennende å utforske og bli kjent med de amerikanske sørstatene.

 

Hva er den største forskjellen på å studere i USA og i Norge?

Jeg har ikke noe erfaring fra å studere i Norge utover videregående, så jeg er litt usikker på hvordan det faktisk er å studere i Norge.

På mitt universitet, tar vi som regel fire eller fem fag hvert semester, der hvert fag har 2-3 prøver, samt flere innleveringer og presentasjoner gjennom semesteret, i tillegg til en eventuell eksamen.

Det stilles også høye krav til deltakelse i undervisningen, gjennom diskusjoner og oppmøte, og dette kan ofte ha direkte innvirkning på karakteren du får i faget.

Universitetet forventer også at man involverer seg på campus gjennom bedriftsbesøk, studentorganisasjoner eller deltidsjobb.

Inntrykket mitt er at studiehverdagen i USA jevnt over er mer hektisk gjennom semesteret enn i Norge, uten at jeg skal påstå at studiehverdagen i Norge ikke er hektisk eller stressende.


  

Fortell litt om studiet og undervisningen?

Jeg tar en Bachelor of Business Administration ved skolens businesskole, Terry College of Business, med en spesialisering (major) i finans.

Andre spesialiseringer som tilbys er ledelse og strategi, markedsføring, informasjonssystemer, økonomi og regnskapsføring.

Studieløpet er slik at man først tar to år med grunnfag, relatert til økonomi og administrasjon, før man søker på spesialiseringer. Grunnfagene du tar gir en allsidig og bred utdannelse, med kunnskap fra alle de retningene som tilbys ved skolen.

De siste to årene tar man fag innenfor sin studieretning, men det er også muligheter for å ta valgfag i de andre studieretningene eller diverse sertifikater relatert til økonomi og administrasjon.

Undervisningen varierer fra grunnfagene til spesialiseringsfagene.

Grunnfagene blir som regel undervist i store auditorium med 300-400 studenter, mens spesialiseringsfagene undervises i klasserom med 25, 50 eller 100 studenter.

Med dette, varierer undervisningen fra forelesning til mer diskusjonsbasert undervisning. Undervisningen fokuserer på både teori og praktisk anvending, og man bruker ofte case-studier i undervisningen.

Tankegangen er at skolen skal forberede deg på arbeidslivet, og lære deg å tilegne deg kunnskaper og anvende dem.


 

Hvordan er en vanlig studiedag for deg?

Studiedagene varierer svært mye ut i fra hvilke fag man tar, arrangementer på skolen og sosiale aktiviteter.

En ordinær studiedag, for meg, starter som regel i 8-9 tiden, og avsluttes i 16-17 tiden.

Gjennom skoledagen, vil jeg som regel ha to eller tre undervisninger på rundt en time hver, med enten lesing eller jobb innimellom eller etter undervisningene.

Det er også daglig bedriftsbesøk eller lunsjseminar, med professorer fra både mitt universitet og andre universiteter, som man kan delta på. Det legges opp til mye kontakt med både bedrifter og professorer gjennom skolen, og det sendes ut et program hver uke, med en oversikt over arrangementer den kommende uken.

Kveldene varierer mye ut ifra hvilken mengde skolearbeid man har. Enkelte uker er rolige, og man kan ta seg tid til å gå ut og spise med venner, mens man andre uker tilbringer mye tid på bibloteket på kveldstid.

Studentorganisasjoner møtes også ofte en kveld i løpet av uken.

  

Er det noe du synes er utfordrende ved å studere i USA?

Jeg tror de fleste vil oppleve at språket er utfordrende i starten, men det er en veldig god mestringsfølelse, når du føler at det fungerer.

Noen professorer kan også være litt lite forståelsesfulle rundt språksituasjonen, men det tilhører sjeldenheten.

Selvom Norge og USA har mange likhetstrekk, er det også store kulturforskjeller, spesielt mellom Norge og sørstatene i USA.

Jeg tror det er viktig å være åpen for nye impulser, og prøve å ta del i så mye som mulig. De fleste syntes det bare er veldig moro å inkludere deg i deres kulturer og tradisjoner.


 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerer?

Prisnivået og leieprisene i USA varierer veldig utifra hvor du studere.

Det er dyrere å studere i store byer, som New York, Boston, Los Angeles, og San Fransisco.

I USA, finner du ofte store universiteter i mindre byer, som Ann Arbor i Michigan, Charlottesville i Virginia, og Athens i Georgia. Disse byene blir ofte kalt college towns, og de har ofte lavere prisnivå og leiepriser.

Her i Athens er prisnivået og leieprisene relativt lave. Du kan regne med å betale mellom 3 500 kr og 7 000 kroner i leie per måned, ut ifra hvor i byen du ønsker å bo og hva slags leilighet du ønsker.

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Studielivet i USA er veldig sosialt, og man oppfordres i stor grad til å ta del i sosiale aktiviteter.

Det er flere studentorganisasjoner på campus, både akademiske og sosiale.

Selv har jeg en deltidsstilling ved Office of Undergraduate Admission, hvor jeg jobber noen ettermiddager i uken.

Jeg er også medlem av en veldedighetsorganisasjon for barnesykhus i Atlanta, samt en studiegruppe innenfor businesskolen, hvor vi hver uke møtes for enten case-studier, seminarer eller bedriftsbesøk.

I tillegg, er jeg medlem av en fraternity ved skolen, hvor jeg har det meste av mitt sosiale nettverk.

Fraternityer og sororityer er veldig utbredt i sørstatene, og rundt 45% av skolens studenter er medlem av en fraternity eller sorority.

Utenfor universitet, har jeg vært en del av landsstyret til ANSA USA de siste tre årene.

ANSA USA arrangerer forskjellige helgearrangementer tre ganger i skoleåret, i forskjellige byer i USA. Her får du muligheten til å møte mange andre norske studenter i USA, og oppleve nye byer.


  

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet ved skolen er veldig bra.

College sports er veldig populært i USA, og spesielt amerikansk fotball er stort på UGA. Man blir veldig tilknyttet universitet sitt i USA, og fotballkamper trekker ofte mange tidligere og nåværende studenter.

På UGA, blir fotballkamper spilt på skolens stadion, Sanford Stadium, som ligger midt på campus og tar 92 000 tilskuere.

Utenom fotballkamper, er det en veldig sosiale atmosfære på campus, hvor studenter enten samles i studentorganisasjoner på campus eller møtes i byens downtown-område.

Spesielt de første årene, er det vanlig å bo på campus i dorms, smårom der to personer bor sammen og deler bad. Da blir man lett kjent med hverandre, og det er alltid noe som foregår på kveldstid.

Når man blir litt eldre, bor man ofte i store leilighetskomplekser for studenter.

Det er også vanlig å samles utenfor skolen, ved et av byens bryggerier, på restauranter, konserter og barer i Downtown Athens, eller i friluftsområdet rundt byen.

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg vil absolutt anbefale andre å studere ved University of Georgia.

Skolen er spesielt godt anerkjent og populær for studieretningene innen økonomi og administrasjon, statsvitenskap, realfag og journalistikk.

Min opplevelse er at man blir veldig godt mottatt ved skolen, både sosialt og av skolen. Det er et veldig stort universitet, men det er lett å komme i kontakt med andre studenter og skape et sosialt nettverk, som gjør at det føles veldig mye mindre.

Skolen ligger også i den absolutt beste collegebyen i USA, helt objektivt sett selvsagt.

Universiteter i USA er ofte ganske forskjellige mellom bachelor og masterstudier. University of Georgia er en typisk bachelorskole, som nok oppleves best som bachelorstudent.

På generell basis, vil jeg anbefale alle å gjøre grundig research rundt mulige skoler, da USA er mulighetenes land og du kan velge og vrake i gode utdannelser over hele landet.

ANSA har masse god kunnskap om studiemuligheter utenlands, og tilbyr også arrangementer for norske studenter i utlandet.