Hvordan kom du frem til at det var til Cambridge/Storbritannia du ville dra?

Kjemisk Institutt ved UiO har en egen utvekslingsavtale med University of Cambridge, som i utgangspunktet kun materialvitenskap- og kjemistudenter kan søke på.

Jeg tenkte det var få å konkurrere med, og Cambridge skal jo være veldig bra, så hvorfor ikke?

 

Utveksling til Storbritannia

Navn: Kristian Sørnes

Alder: 21 år

Fra: Oslo

Studerer:
I Oslo: Materialvitenskap og nanoteknologi.
I Cambridge: Kjemi

Studiested: Cambridge University, i England

 

Hva er den største forskjellen på å studere i Storbritannia og i Norge?

Cambridge er et av de universitetene som har trimestre istedenfor semestre.

Skoleåret er delt i tre perioder på åtte uker, med seks ukers pauser i mellom. Eksamen i juni dekker hele året.

Det gjør at alt er litt mer kompakt, med mye å gjøre på kort tid, og det er mye som må repeteres til eksamen. I Oslo, derimot, er det eksamen i slutten av hvert semester.

 

Fortell litt om studiet og undervisningen?

Tredjeåret i kjemi ved Cambridge, bruker primært ikke lærebøker (tror ikke det brukes før heller).

Forelesere lager et eller flere hefter («handouts»), som deles ut i begynnelsen av hvert fag, og som utgjør alt av pensum.

Enkelte tekstbøker er anbefalt, hvis man vil ha en mer detaljert forklaring, men de fleste benytter seg ikke av dem.

Ved kjemisk institutt, blir nesten alle forelesninger tatt opp. Disse opptakene legges ut på nettet gjerne samme dag.

Forelesninger består oftest av at foreleser går gjennom en «handout» eller PowerPoint, og fyller inn tomme områder som har blitt lagt inn med vilje. Figurer blir ofte tegnet i forelesning.

Som regel, melder man seg på ukentlige kollokvier («supervisions») i hvert fag, hvor man går gjennom oppgaver og tidligere eksamensspørsmål, med en PhD-student som jobber innenfor feltet. Dette er det egentlig antatt at man gjør.

Hvert fag varer enten seks eller tolv uker, og man har gjerne tre fag til enhver tid.

Når første runde med fag er ferdig, velger man rundt tre nye.

Er man passe uheldig, kan man ha 4-5 kollokvier i overgangsuka. Det er forventet at man kommer gjennom 9-10 fag, før eksamenene i juni.

Tredjeåret har mange obligatoriske laboratorieøvelser. Laben har gitte åpningstider, og man kan komme og gå som man vil. Som regel utfører man et eksperiment etter en gitt fremgangsmåte og skriver en kort rapport, som gjennomgås med en retter.

I tredjeåret, må man også samle opp «credits» i utvalgte kurs, som det settes karakter i fortløpende framfor med en eksamen. Dette kan være kurs i matte, programmering, språk eller ekstra labøvelser.


 

Hvordan er en vanlig studiedag for deg?

Som regel har jeg én eller to forelesninger mellom 9:00 og 12:00.

Laboratoriet er åpent fra 11:00 til 18:00, og rundt tre dager i uken, er jeg i laben til 16:00 eller senere (spiser lunsj et sted inni der).

Hvis jeg ikke har kollokviegruppe rundt 18:00, spiser jeg middag i kantina i colleget.

Litt for mange kvelder går til å skrive labrapport eller å gjøre neste runde med kollokvieoppgaver.

 

Er det noe du synes er utfordrende ved å studere i Storbritannia?

Arbeidsmengden er mye større her enn i Oslo. Hjemme er kollokvier frivillige, og man har kun noen få obligatoriske innleveringer/labrapporter i semesteret.

I Cambridge, er det lett å bli fastlåst i en syklus av frister, med drøyt én labrapport i uka og kollokvieoppgaver i hvert fag hver uke (selv om det her er litt spillerom, hvis man ikke har tid).

Er man god til å disponere tiden sin, går det nok helt fint, spesielt hvis man følger formatet fra førsteåret. Det er litt verre når man utveksler i tredjeåret og er vant til noe annet.

Heftene til foreleser kan noen ganger være ganske dårlige, siden de kun er skrevet av én person. Da er det litt frustrerende at man ikke hadde en lærebok til å begynne med, men at man må oppsøke en god forklaring selv.


 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerer?

Prisnivået er noe lavere enn i Norge, men ganske høyt sammenlignet med andre land. Enkelte ting kan være veldig billige, andre ting kan ha norske priser.

Alle studenter, ved University of Cambridge, bor i et såkalt «college», et slags studenthjem med diverse bofasiliteter, kantine, treningssenter og fritidsområder. Det finnes 31 ulike college i byen, alle med ulike tilbud og priser.

Ved Fitzwilliam College (mitt college), er den ukentlige leien et sted mellom 105 og 140 pund, avhengig av byggeåret til oppgangen og hvorvidt den er nyoppusset eller ikke.

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Jeg har ikke meldt meg inn i noen av de mange klubbene, men spiller mye biljard når jeg er hjemme på Fitz.

Trenger jeg en pause, spiller jeg ofte videospill med venner i Norge.

Hvis en hel kveld er ledig, spiser vi gjerne middag ute, ser en film på kino eller drar til en bar i byen.

 

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentene er det ingenting å klage på!

Det finnes en klubb for hver eneste fritidsaktivitet man kan tenke seg, og collegene konkurrerer i haugevis av idretter.

Alle fagfelt og nasjonaliteter har egne samfunn, som møtes til middager, gjesteforelesninger, debatter og fester.

Rundt en tredel av studentene er internasjonale, og de alternative synspunktene det medbringer er ekstra interessante, hvis man liker å følge med på verden rundt seg.

Venner fra Cambridge, er venner fra hele verden.


 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du eventuelt noen tips til nye studenter?

University of Cambridge er et prestisjetungt universitet, med internasjonalt anerkjente forelesere og fantastiske studenter, og med det følger det en stor arbeidsmengde.

Men det finnes erfaringer her som ingen andre steder i verden kan tilby.

Det viktigste er å jobbe effektivt og disponere tiden sin godt, hvis man er flink til det, ville jeg anbefalt Cambridge på det sterkeste.