I februar, skrev StudentTorget at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) advarte norske studenter mot å dra på utveksling til Storbritannia, grunn av usikkerheten knyttet til Brexit, som kan gjøre det vanskelig for norske studenter på utveksling i Storbritannia å få fullført studiene eller å ta eksamen.

Norske studenter, som skal på utveksling til Storbritannia høsten 2019 gjennom Erasmus+, kan nå trygt reise, uten å bekymre seg for konsekvensene av Brexit, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Dette gjelder studier med oppstart senest 31.10.2019.

Disse studentene er også sikret stipend.

EU har iverksatt tiltak, som gjør at studentene som skal på utveksling denne høsten, får fullføre utvekslingen med samme vilkår som tidligere.

Storbritannia er et av Norges viktigste samarbeidsland innen høyere utdanning og forskning, og det ønsker vi fortsatt at det skal være. Når konsekvensene av Brexit blir klarere, vil departementet vurdere eventuelle tiltak for å sikre framtidig samarbeid, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

  

To typer studenter

De norske studentene i Storbritannia kan deles inn i to grupper, helgradsstudenter og utvekslingsstudenter gjennom programmet Erasmus+.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Diku.no).

Det er usikkert hva som kommer til å skje med Erasmus+-studentene i Storbritannia, hvis Storbritannia går ut av EU.

Storbritannia vil delta ut programperioden frem til 31.12.2020 og det vil være mulig å dra på utveksling gjennom Erasmus+ frem til da.

Masterstudenter, som er tatt opp på masterprogram gjennom Erasmus+-programmet, kan potensielt få problemer med å fullføre graden sin og med å fortsatt ha oppholdstillatelse, hvis Storbritannia går ut av EU.

Helgradsstudenter, som er i gang med graden sin, vil få fullføre denne.

Det kan, ved en eventuell Brexit i fremtiden, bli en begrensning på tre års opphold, og studenter som skal studere lengre enn tre år, må derfor søke om oppholdstillatelse etter nye immigrasjonsregler, som skal gjelde fra januar 2021.