(StudentTorget.no):

Markeds- og meningsmålingsinstituttet Sentio har på oppdrag fra Universitas og Norsk studentorganisasjon gjort en undersøkelse om studenters sexvaner i forhold til partitilhørighet. 

Undersøkelsen viser at Frp- og Krf-velgerne havner på hver sin ytterkant av skalaen. 

Frp-velgerne er den gruppen som har hatt flest sexpartnere i løpet av det siste året. Bare 13 prosent av de spurte oppgir at de ikke har hatt sex med noen. Undersøkelsen viser at én av tre Frp-velgerne har hatt flere enn to partnere i løpet av året. 11 prosent oppgir at de har hatt sex med fem personer eller flere, skriver Universitas

- Det sier vel bare at Fremskrittspartiet er et parti hvor velgerne har liberale holdninger, sier leder for FrpU, Ove Vanebo til Universitas.

Undersøkelsen viser også at studenter med tilhørighet til partiet Rødt har flere sexpartnere enn andre. Ni prosent oppgir at de i løpet av det siste året har hatt sex med fem personer eller flere. 

- Det gir kanskje en pekepinn på at Rødts velgere er mer liberale. Og det at vi er et åpent og inkluderende parti kan ha noe med saken å gjøre, sier leder for Rødt Blindern, Pål Halvorsen.

 

LES OGSÅ: Slik får du en vellykket date

 

Et landsdekkende utvalg på 1009 har svart på undersøkelsen. 53 prosent av de spurte oppgir at de har hatt én sexpartner det siste året, mens 17 prosent svarer at de hadde hatt fra to til fire partnere. 18 prosent har ikke hatt noen. 

De med færrest sexpartnere er Krfs velgere. 44 prosent av de spurte med tilhørighet til partiet svarer at de ikke har hatt sex med noen i løpet av det siste året. Hakk i hæl finner i studenter som stemmer Miljøpartiet det grønne (MDG) her oppgir 31 prosent at de ikke har hatt noen sexpartnere i løpet av det iste året.  

Sexolog og daglig leder ved Senter for ungdom og seksualitet, Siv Gamnes synes ikke tallene er overraskende lesning. 

- Blant Krfs velgere er det mange med kristen moral, som kan være grunnen til at de har færre sexpartnere. Noen vil kanskje vente med sex til inngått ekteskap, eller de holder seg til én, sier Gamnes.