(StudentTorget.no):

En undersøkelse foretatt blant britiske studenter om deres sexvaner, viser at økonomistudenter er de største Casanovaene i landet, med et snitt på fem seksualpartnere i løpet av studietiden.
 
Det britiske studentnettstedet StudentBeans.com har foretatt undersøkelsen, som er gjennomført blant 4656 studenter fra mer enn 100 britiske universiteter. 
 
 

Facebook er viktigere

 
Mens økonomistudentene hadde flest partnere med et snitt på 4,88 partnere, var neste på listen studenter innen sosiale fag og omsorgsyrker (4,7 partnere i gjennomsnitt). Markedsføringsstudenter hadde et snitt på 4,57 partnere, serviceyrker og reiseliv 4,56 og landbruk 4,44.
 
Ingeniører, business-studenter, idrettsstudenter og samfunnsvitere havnet også blant de mest promiskuøse studentgruppene.
 
Teologer kom kanskje ikke overraskende langt nede på listen, med et gjennomsnitt på 2,13 seksualpartnere hver.
 
De dydigste studentene viste seg imidlertid å være fra miljøvernsfag, som i gjennomsnitt hadde 1,71 partnere, bare litt over en tredjedel av antallet til økonomistudentene.
 
Undersøkelsen viser at kunst og medievitenskap heller ikke nødvendigvis gir nevneverdig seksuell magnetisme. Studenter i disse fagene ble plassert blant de ti nederste på listen.
 
Andre funn tyder på at de fleste av Storbritannias studenter er mindre promiskuøse enn sitt rykte skulle tilsi. 
 
Seks av ti hadde ligget med to eller færre siden starten av studiene, 5 prosent hadde ikke noen seksuelle partnere, og 39 prosent hadde bare én. Nesten en tredjedel sa at de ikke var seksuelt aktive. 
 
Bare 9 prosent av studentene sa at sex var det viktigste i livet deres under studietiden. På den annen side hadde 52 prosent svart at venner var det viktigste, 29 prosent svarte at studiene var viktigst, og 11 prosent mente Facebook var hovedfokuset i studietiden.
 

LES OGSÅ: Kan sjekking læres?