- Vi er som personer ulike og enhver situasjon krever et personlig valg. Derfor er selvbestemt abort viktig, mener Malin (22). Hun ble uplanlagt gravid som 19-åring.

I følge Folkehelseinstituttet ble det i 2009 foretatt nesten 16 000 svangerskapsavbrudd i Norge. Til tross for at lærerstudenten Malin brukte p-piller ble hun gravid og måtte selv ta det vanskelige valget:

- Jeg trodde det var noe som kunne skje med alle andre, men ikke meg, forklarer hun om øyeblikket hun oppdaget graviditeten.

Hun gikk siste året på videregående, og selv om hun var i et godt forhold, følte hun seg ikke klar for morsrollen.

- Jeg fikk sjokk, og følte ikke at jeg ville ha nok å tilby dersom jeg skulle beholde barnet. Det var nødvendig for meg å sette mine drømmer og ønsker øverst; først når jeg er klar for å sette andres behov foran egne, er jeg klar for å bli forelder, konstaterer hun.

 

Rett på sak

Det var en venninne som overbeviste Malin om at hun burde ta en graviditetstest, noe som resulterte i at hun fikk beskjeden rett før en skoletime.

- Jeg klarte ikke tenke og var helt knust, sier lektor-studenten.

Videre forteller hun at hun ringte både moren og den daværende kjæresten umiddelbart. Den nervepirrende situasjonen hindret ikke henne i å gå rett på sak:

- Det er ikke noen vits i å gå rundt grøten i en slik situasjon, og det er veldig viktig å ha noen å snakke med.

Amathea er en tjeneste som tilbyr gratis graviditetstester og veiledning til kvinner og par som har blitt uplanlagt gravide. Berit Helde og Charlotte Andersen jobber i stiftelsen og kan bekrefte at mange trenger noen å snakke med.

- Vi får opp til 11 000 henvendelser på landsbasis i året. Jentene ønsker ofte å snakke med noen som er upartiske til valget de tar, og der kommer vi inn. Vi skal ikke gi råd, men veilede, forteller de.

LES OGSÅ: STUDENT OG GRAVID? SLIK TAKLER DU STUDIENE OG ØKONOMIEN

 

Forventet abort

I Norge er loven om selvbestemt abort sjeldent noen diskusjon, og norske jenter har siden 1976 hatt rett til å bestemme selv om de vil beholde barnet. Malin følte likevel en slags forventning til at abort var det mest naturlige valget.

- Alle sa at jeg måtte gjøre som jeg selv ønsket og at de kom til å støtte meg uansett, men jeg tror nok de fleste mente det beste var abort. Fastlegen sa ikke rett ut at han mente abort var et riktig valg, likevel søkte han opp en sykehustime før jeg hadde bestemt meg, forteller hun.

Helde sitt faglige ståsted er pedagogikk og i sitt virke hos Amathea er hun opptatt av at jentene tror på egne valg.

- Enten kvinnen bruker hjernen eller hjerte til å ta avgjørelsen om abort, så er det opp til hver enkelt. Svaret ligger i deg selv, og det er du som må kjenne på hva du vil med livet ditt, sier hun.

 Om svangerskapsavbrudd

I Norge kan kvinnen selv, i de tolv første ukene av graviditeten, avgjøre om hun vil fortsette eller avbryte svangerskapet.

Abortratene er høyest blant kvinner mellom 20 – 24 år og utgjør 30,4 % av totalen.

Det finnes to ulike abortmetoder, kirurgisk eller medisinsk. 67,4 % av inngrepene ble gjort ved hjelp av medikamentell metode.

Finnmark, Troms, Telemark og Oslo er de fire fylkene med høyest forekomst av tenåringsaborter per 1000 kvinner.

Antallet aborter er høyere blant flyktninger og arbeidsinnvandrere enn blant etnisk norske kvinner.

Tiltak for å forebygge uønsket graviditet og svangerskapsavbrudd er blant annet tilbud om reseptfri nødprevensjon, gratis kondomer på helsestasjoner og at helsesøstre og jordmødre har forskrivningsrett på hormonal prevensjon.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er 28 år.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

 

Mangel på tid

Andersen jobber med utadrettet virksomhet i Amathea og møter ofte jenter som aldri har hørt om tilbudet.

- Jentene spør meg ofte om hvorfor ingen fortalte dem at det fantes en slik tjeneste, og de uttrykker at de absolutt kunne hatt behov for noen å snakke med.

Videre forteller hun at mange sier at de føler helsevesenet ikke har tid til å hjelpe dem, og mener det er der Amathea sin styrke ligger.

- Vi er et lavterskeltilbud, og har nok av tilgjengelighet og tid. Enten du vil møte opp på kontoret eller ta kontakt via telefon eller mail, er vi godt bemannet.

- Jeg tror det er veldig viktig for mange av jentene at de slipper å utlevere seg til flere personer og heller kan få personlig oppfølgning, presiserer Andersen.

Før Malin gjennomførte selve aborten, benyttet hun seg i størst grad av hjelp fra en omsorgsfull lærer og rådgiver. Det eneste hun fikk av fastlegen var et ark med informasjon om Amathea.

- Fastleger er som fastleger flest travel, så jeg fikk ingen tilbud om hjelp derifra.

Hun brukte mye tid på kontoret til rådgiveren sin, og er evig takknemlig for alt han sa:

- Han sa at uansett valg, kom det til å påvirke meg og jeg kom til å bli en sterkere person. Han fikk det banka inn i hodet mitt at man ikke skal ha dårlig samvittighet og være for hard mot seg selv, forklarer hun.

LES OGSÅ: DINE RETTIGHETER SOM GRAVID STUDENT

 

En psykisk påkjennelse

Dine rettigheter og tilbud som gravid student:

Får du barn når du er under utdanning, kan du få foreldrestipend fra Lånekassen.

Dersom du er enslig forsørger, kan du få stønad til barnetilsyn.

Amathea tilbyr blant annet gratis fødselsforberedende kurs for enslige mødre.

Studentsamskipnadene tilbyr barnehageplasser og leiligheter for studenter med barn.

Det finnes mange som deler sine erfaringer som gravid student eller hvordan de gjennomfører studier samtidig som de studerer på diverse nettforum og blogger. 

Kilde: Lånekassen, NAV, Amathea

 

Til tross for at den kommende lektoren i norsk ikke angrer på valget sitt, unner hun ingen en slik påkjennelse som abort kan gi.

- Det var en slitsom tid. Folk må ikke se på abort som en kjapp og enkel løsning på et problem, bemerker hun.

At svangerskapsavbrudd er en sak av mange sider, er Malin inneforstått med. Hun liker ikke når folk slenger om seg med kommentarer på en situasjon de egentlig ikke har peiling på.

- Når folk skriver om at abort er mord, blir jeg veldig sint, men det er også veldig ubehagelig.  Det var nettopp slike tanker jeg slet med selv etter jeg hadde tatt abort, og da hjelper det ikke med slike ytringer.

- Selvbestemt abort er tross alt viktig og en rettighet alle burde ha. Ikke alle er klare for å bli mamma, uansett om man er 14 eller 25. Folk er forskjellige, og bør får gjøre som de selv ønsker, avslutter hun.