(StudentTorget.no):

Coach Jan Georg Kristiansen driver Erickson coaching. En coashingskole og kompetansehus med fokus på utdannelse og trening av ledere, ansatte og privatpersoner.

Her er hans råd til studenter som sliter med studievanene:
 
 

1. Ha eierskap til ideen om å studere

Vær kaptein på egen skute. Kanskje startet du på høyskolen fordi din far eller onkel gikk der? Sørg for å lage dine helt egne grunner til å gå der. Når det blir studiemessige uværsdager, trenger du å se din egen selvstendige grunn til å holde rett kurs som er din kurs.

 

2. Hvorfor begynte du på akkurat den skolen?

På noen studier drømmer mange studenter om ”å bli rike eller å bli sjef”. Vil du oppnå det, sørg for å ha en enda sterkere motivasjon om noe som for deg henger enda høyere. Det vil gi deg energi som gir mer å bygge på.

 

LES OGSÅ: Ta kontroll over studiehverdagen

 

3. Kom i forkant

Før semesterstart: Bla raskt igjennom hele pensumet, bok etter bok. Etter hver bok lager du et raskt idedugnad om hvilke tanker du gjør deg.

Før hver forelesning, bla i det minste gjennom kapitlene for forelesningen på samme måte, med rask idedugnad etterpå. Det beste er selvfølgelig å gjøre som professoren oppfordrer til – å ha lest pensumet før timen. 
 
 

4. Noter kun stikkord i timene

Lær deg din foretrukne form for tankekart/stikkordsnotater med visuelle skisser. Tankekartmetodene gir studenter en helt ny studiehverdag. Du har sikkert lært det før, men bruker du det? Lær deg det i praksis. Ta gjerne et kurs som inkluderer det å få lyst til å bruke tankekart.


 

5. Lesing. La øynene bli mette før magen!

La øyene bevege seg langs linjene i tekstboken litt raskere enn du er vant med ved hjelp av en penn. For de fleste vil den indre stemmen som ofte følger med lesing reduseres. Da behøver du ikke lenger ha på høy musikk for å holde konsentrasjonen.

Meld deg på kurs i studieteknikker tidlig i studiet og øv hardt i minst tre uker etterpå.
 

LES OGSÅ: Slik blir du en effektiv leser

 

6. La praksis og teori gå hånd i hånd

Hva gjør du hvis du på sene kvelder på lesesalen merker at ordene kommer inn det ene øret og faller ut av det andre, og du ikke klarer å svare på spørsmålet; ”hva leste jeg egentlig på forrige side?”

Hvis du gjør nok øvelser og eksamensbesvarelser parallelt med lesingen, vil det du leser feste seg og du blir forberedt til den virkelige eksamensdagen.
 

 

7. Repeter notatene dine

Husk at hvis du ikke repeterer et notat, vil det sitte igjen cirka 20 prosent dagen etter, og det var bare om det du visste fra før. Hukommelseskurven til de fleste tilsier at man bør repetere ofte. Første repetisjon bør skje allerede fem minutter etter forelesningen (se kun stikkordene), andre repetisjon en time etter, den tredje repetisjonen dagen etter og den fjerde repetisjonen uken etter.

Vi husker alle hvordan det som opprinnelig var et glimrende forelesningsnotat, tre uker etter ikke er annet enn et livløst papir uten mening. Det fortjener å bli repetert.
 
8. Tren på å samarbeide – Faglig og utenomfaglig

Få fagmiljøer på høyskoler utmerker seg i det å samarbeide. Du bør selv sørge for praksis i å samarbeide. Hvis din kollokvie dør hen, så sørg for å være med å føde en ny. Ta initiative.


 

9. Vær med på flere kollokvier

Å ”shoppe” kollokvier er bare sunt. Velg å fokusere på den kollokvien som har best fokus og med klareste mål for hvert møte.

 

10. Søk jobber

Når du nærmer deg slutten av studiet, bør du ha brukt de siste par år på å fantasere om hva drømmejobben skal være. Er du på siste studieår og mangler en forestilling om drømmejobben blir du som mange sisteårsstudenter, som tenker ”jeg vil ha meg en jobb. Hva som helst, bare jeg får meg en jobb”

Ta deg deltidsjobber i løpet av studiet. Med jobberfaring vil læringen i studiet bli mer effektiv. Hvis nødvendig, spør studieveileder om en pause fra studiet for å jobbe. Kanskje det vil gi deg ny lyst og energi på lesesalen.
 
Husk at gode rekrutterere på jobbintervju merker din energi og din indre selvtrygghet.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet