(StudentTorget.no):

Mai er måneden for eksamen. En grufull måned som skaper stress og fortvilelse hos mange. Men det er ingen grunn til å fortvile. Ved hjelp av tre enkle teknikker kan du bli en superstudent uten supertalent. 
 
– En superstudent er en person som unngår skippertak, lever et aktivt studentliv og får toppkarakter i alle fag. Det viktigste en superstudent gjør er å holde topp fokus og holde et klart skille mellom studietid og fritid, sier Nikolai Høibo. 
 
Sammen med sin studiekamerat fra Universitetet i Agder, Pål Hetland, har han funnet oppskriften på hvordan studenter kan mestre eksamen selv om det er tre uker til eksamen og pensum ennå ikke er åpnet. 
 
 

Kopimemorering

 
– Kopimemorering fungerer enkelt og greit. Det er viktig å understreke at de teknikkene vi prøver å formidle er latterlig enkle. Vi gidder ikke å bruke 17 dager på å lære en teknikk for å lære fortere, når det er 14 dager til eksamen, sier Hetland.
 
For å utnytte kopimemorering best mulig, lager du et tankekart på bakgrunn av et sammendrag av pensum. Vårt tema er ex.phil. Skriv ex.phil på arket, og fyll det med filosofer og deres hovedtanker, og utdyp hovedtankene i en ny bolk. 
 
Bruk noen minutter på å repetere innholdet i tankekartet før du legger det bort. Finn deretter frem et nytt ark, og tegn tankekartet på nytt, men denne gangen etter egen hukommelse. 
 
Metoden gjentas til du kan tegne hele tankekartet etter egen hukommelse. 
 
Når du sitter på eksamen og Aristoteles er en av oppgavene, kan du huske tankegangen videre ved å ha tankekartet du memorerte i hodet. Men det er lett å få jernteppe, derfor har Hetland et råd før du starter på eksamensoppgaven.
 
– For å unngå jernteppe på eksamen, bør du skrive ned tankekartet allerede før du leser oppgaveteksten. På denne måten får du hele pensum ned på arket, og har en hel pensumbank å gå ut ifra når du begynner å bli stesset.
 
 

Memorer mens du sover, uten kleine lydopptak

 
- Hvor deilig hadde det ikke vært å kunne mer av pensum når du våkner om morgenen, spør Hetland. Han mener studenter bør droppe lydopptak som nattmusikk, da dette er nytteløst. I stedet mener han at de har en bedre løsning for hvordan man kan memorere pensum. 
 
- REM står for rapid eye movement. Hjernen bruker REM for å bearbeide opplevelser og låse fast nye minner til langtidshukommelsen. 
 
Med REMORERING kombinerer vi nattesøvnen med en enkel firestegs teknikk for bedre hukommelse, forteller Høibo og Hetland.
 
– Unngå døgning, forskningen viser at hvis du prøver å pugge hele natta, vil du så og si ikke huske noen ting, sier guttene, og trekker frem fire enkle steg som fungerer for å få toppkarakter.
 
Steg 1: Lag sammendrag av pensum, eller bruk tankekartet fra kopimemoreringen.
 
Steg 2: Ta en titt på sammendraget før du sovner.
 
Steg 3: Sov godt i åtte timer.
 
Steg 4: Ta en ny titt på sammendraget når du står opp. 
 
- Det er bevist at dette fungerer, understreker Hetland og Høibo.
 
En undersøkelse med en stor gruppe studenter, der de har fått åtte timer på seg for å pugge mest mulig, viser at de som sover mest også husker mest. Halvparten av gruppa gikk ut for å spille fotball eller hadde fritid etter puggingen, den andre halvdelen sov. 
 
Etter åtte timer skulle studentene måles i hvor mye de husket fra det de hadde pugget. De som sov husket 54 prosent mer enn de som hadde fritid.
 
– Oppsummeringsarket eller tankekartet bruker du 30 til 60 sekunder på å se over før du legger deg. Arket legger du ned på gulvet, sover i åtte timer, og når du står opp ser du igjen på arket i 30 til 60 sekunder. Bare det husker du utrolig mye mer av, sier Hetland og Høibo.
 
 

2,5 prosent av pensumbokens innhold er viktig

 
Det er én uke til eksamen, og pensumbøkene er ennå ikke åpnet. Hva skal du gjøre?
 
– De fleste begynner på side én i pensumboken og leser alle sidene innover i boken. Når du stopper for pause eller lunsj, husker du ingenting etter pausen. Du vet ikke hva som er viktig, derfor går innholdet bare inn og ut, forklarer Høibo. 
 
Han mener 2,5 prosent av pensumbøkenes innhold er viktig å kunne, og at det derfor ikke er nødvendig å lese alt, selv om foreleseren forteller deg dette. 
 
– Husk at det viktigste alltid står først. Start med innholdsfortegnelsen og bli kjent med hovedinnholdet i pensumboka. Bla fort gjennom boka. Det er overraskende hvor mye man får med seg, bare ved å kikke på sidene, sier Høibo.
 
Når du har bladd igjennom boka, begynner du på nytt, men denne gangen bruker du 20 til 30 sekunder på hver side. Etter at du har bladd igjennom boken en tredje gang, begynner du å gå i dybden på det som virker interessant og relevant før eksamen. Med denne teknikken repeteres innholdet i pensumboken mange ganger, og fester seg bedre til hukommelsen, i følge Hetland og Høibo.
 
– På denne måten blir du supermann som flyr i høyden, i stedet for å være Clark Kent som går inn på side én og leser så langt han kommer, uten å huske noe særlig, sier Høibo og Hetland.