(StudentTorget.no):

1 – Bestem deg for å gjøre studiene til første prioritet

Gå på alle forelesningene. Hold fokus, still spørsmål, delta i diskusjoner og ta notater.

 

2 – Jobb med notatene dine kontinuerlig

Organiser notatene dine, gå gjennom dem jevnlig, se etter sammenhenger, uthev og marker. Finn måter å teste deg selv på, og ta del i kollokvier. 

 

3 – Les pensum til hver forelesning

På videregående blir pensum vanligvis dekket på skolen. På universitet og høyskoler er ikke det tilfellet. Leser du pensum før hver forelesning, vil du også få mye mer ut av forelesningene. Skriv notater mens du leser, finn eksempler og utdypende forklaringer. Ikke bare skrap i overflaten. 

 

4 – Finn et system for å håndtere din egen tid

En kalender – enten på telefonen eller i bok kan hjelpe. Viktige datoer blir ofte gitt i starten av semesteret. Få dem inn i kalenderen, og legg inn påminnelser på telefonen. Sett av tid til lesing hver dag. 

 

5 – Studer aktivt ved å lage egne studieverktøy

Lag et kartotek eller et dokument med sentrale begreper. Omskriv, omorganiser og snakk deg gjennom pensum og notater. Og finner du en studiepartner, er det enda bedre. 

 

6 – Ta eksamener, innleveringer og presentasjoner på alvor

På universitet og høyskoler kan hele karakteren din stå og falle på én eksamen eller innlevering. Jobb kontinuerlig og sørg for at du fortløpende har oversikt over pensum. Skippertaksmetoden er en stor stressfaktor og gir uforutsigbare resultater. Det er ikke lett å komme seg frempå hvis du får en dårlig start. 


 

7 – Husk at du kan få hjelp hvis du trenger det

Men du må ta initiativet. Ingen vil spore deg opp, du må selv ta kontakt. Snakke med forelesere, fagansvarlige og rådgivere.  

 

LES OGSÅ: Alt om hvordan du lykkes med studiene