(StudentTorget.no):
 
- Jeg har med motivasjons-muffins, smiler Silje og vifter med en pose med muffins foran sine tre kollokvie-medlemmer som jubler over overraskelsen.
 
Silje Sandberg sitter på biblioteket på BI i Oslo sammen med kollokviegruppen hun er leder for, bestående av medstudentene Mari Engen, Thomas Seeberg og Marie Charlotte Karlsrud.
 
De studerer PR-og kommunikasjons-ledelse på siste året og ser frem mot en bachelorgrad neste vår.
 
Selv om det fra utsiden ser ut som de fire kjenner hverandre godt og er gode venner i tillegg til studiekamerater, forteller de at sammensetningen av gruppa faktisk er helt tilfeldig.
 
- Dette er nytt for oss i år. Tidligere har vi fått velge grupper selv, mens i år ble de med best karakterer plukket ut som teamledere og fikk utdelt tre gruppemedlemmer hver, forklarer Mari.
 
Gruppa legger ikke skjul på at dette er en utfordring, men er enige i at det er både på godt og vondt. Det største problemet er å koordinere tiden slik at kollokvietimene passer for alle.
 
- Vi er jo fire forskjellige mennesker med fire forskjellige liv, noe som gjør det vanskelig fordi alle har andre hensyn å ta på siden. Det er nok den største utfordringen for oss, mener Silje.
 
- Men vi har vært veldig heldige, fortsetter Thomas. Vi kommer godt overens og klarer stort sett å løse problemene på en god måte. Jeg har jo hørt om andre grupper som ikke klarer samarbeidet like godt.
 

LES OGSÅ: Syv kriterier for et vellykket gruppearbeid

 

Tester personlighetene


TRIVES SAMMEN: Gruppa er flinke til å kose seg under arbeidet, og jentene tar gjerne med muffins og sjokolade til kollokvietimene

Studentene har ulike oppfatninger av det å jobbe i gruppe, og Marie Charlotte legger ikke skjul på at hun syns det er utfordrende å forholde seg til andre når det kommer til arbeidsmetoder og tenkemåter.

- Jeg vil stort sett gjøre ting på min egen måte. Samtidig vet jeg at jeg har godt av å jobbe sammen med andre slik at jeg lærer meg å se ting på forskjellige måter. Det får meg til å innse at jeg faktisk ikke alltid har rett, ler hun.
 
Mari innrømmer at hun ikke er like selvstendig som Marie Charlotte.
 
- Jeg liker å diskutere med andre og høre andres synspunkt før jeg tar avgjørelser. Det er trygt og godt å ha en partner eller flere å utveksle meninger med.
 
De andre er enige og mener kollokviearbeid er en god måte å komme frem til et felles resultat på.
 
- Når alle bidrar med det de er best på, blir det en god blanding av mye kunnskap, forklarer Silje.
 
De tre jentene og Thomas har lært mye om hverandre i løpet av tiden de har vært en gruppe, noe de tror er lurt for å fungere sammen og klare å forholde seg til hverandre.
 
- Det er viktig å huske på at noens styrker er andre svakheter og omvendt, mener Mari. - Derfor er det viktig å være åpne med hverandre fra starten, slik at man vet hvem i gruppen som er gode på hvilke områder.
 
Hun forteller at alle fire har gått gjennom personlighetstester i regi av skolen, og fant ut at deres personligheter faktisk passet hverandre ganske bra.
 
I tillegg har de levert inn en skriftlig beskrivelse av gruppen og samarbeidet, slik at det er dokumentert hvordan de arbeider. Det gjør det lettere for den som evaluerer gruppens arbeid, fordi den vet hva som kan være utfordringer og fordeler for de fire personlighetene.
 

LES OGSÅ: Er du en leder eller en gratispassasjer?

 

Finn deres egen måte


FÅR DET TIL Å FUNGERE: Silje Sandberg og de andre studentene forteller at det største problemet er å få kollokvietimene til å passe for alle. 

Amanuensis ved BI, Morten Emil Berg er ekspert på teamarbeid, men ser helt klart utfordringene ved denne måten å jobbe på i studiesammenheng.

Likevel mener han det er en fordel å sette sammen kollokviegrupper på tilfeldig måte, slik PR-studentene har fått oppleve.
 
- Hvis man får friheten til å velge, ender man lett opp med de man er mest sammen med til vanlig. Dette resulterer ofte i grupper bestående av mennesker som er veldig like, og dermed har de ikke så mye å gi hverandre.
 
Dessuten er Berg og studentene enige om at denne måten å sette sammen individer på blir likest mulig en arbeidssituasjon der man må forholde deg til mennesker man i utgangspunktet ikke ville valgt å samarbeide med.
 
Han sammenligner en kollokviegruppe med et jazzband, der medlemmene ikke bare kan spille melodier de selv liker, men også må lytte til hva andre ønsker.
 
- Det kan være lurt å avklare forventningene man har til hverandre på et tidlig tidspunkt slik at alle vet hva de har å leve opp til.
 
Når man blir satt i en gruppe med mennesker man ikke kjenner, er det naturlig å ta med seg erfaringer fra tidligere samarbeid. Det kan i følge Amanuensisen være dumt og han råder nye medlemmer i en gruppe til å være åpne og etablere noe nytt.
 
- Ikke adopter måten du jobbet med din tidligere samarbeidsgruppe på, men bruk "Frank Sinatra-metoden" og gjør det på deres egen måte. 
 
Når man klarer det, er arbeid i grupper en av de beste måtene å lære på, i følge Berg.
 
- Å jobbe sammen i team innebærer aktiv diskusjon. Man kan får en dypere forståelse av faget og også få direkte tilbakemelding, både i form at ros og konstruktiv kritikk.
 

LES OGSÅ: Her er studieteknikkene som førte til toppkarakterer

 

Latter og gråt

 PR-studentenes tips til en vellykket kollokviegruppe

 

✔ Vær åpne - Tør å gi hverandre ærlige tilbakemeldinger
 
✔ Ingen må overkjøre hverandre, alle i gruppa skal høres
 
✔ Snakk om hva dere er flinke til og mindre flinke til
 
✔ Fordel oppgaver slik at hver enkelt vet hva som er ens eget ansvar
 
✔ Ikke vær for mange i en kollokviegruppe - Maks fem personer
 
✔ Gjør lesingen til noe hyggelig - Legg inn sosiale "gulrøtter" underveis
 
✔ Inspirer og motiver hverandre slik at det blir lettere å holde fokus

 

Det er tydelig at PR-studentene har fulgt rådet og funnet sin egen måte å jobbe på allerede, og ansvarsoppgavene er fordelt.

- Silje baker, Mari tar med sjokolade og jeg og Thomas bare dukker opp, sier Marie Charlotte og ler før hun blir alvorlig igjen.
 
- Neida, det er nok litt mer seriøst enn som så, men jeg tror det er viktig at man koser seg også, samtidig som man skal lære.
 
De andre tre nikker og Mari fortsetter.
 
- Når man har det hyggelig, jobber man også bedre. Derfor er det så viktig at vi kommer godt overens på gruppa. Vi er jo mye sammen og kommer tett innpå hverandre, da skal man kunne både le og gråte sammen, mener hun og avslører at hun allerede har grått foran de andre én gang.
 
Eksamensperioden nærmer seg med stormskritt for de fire PR-studentene, men det er det ikke mye frykt å spore i øynene deres når de snakker om den. Det virker faktisk som om de gleder seg til de hektiske ukene.
 
- Det gjør vi også, smiler Mari. Noen av de koseligste minnene jeg har fra studiene er når gruppa har sittet med helgeoppgaver hjemme hos hverandre og diskutert fag over nybakte boller og en kopp te.
 
Med det er gruppa i full gang med å planlegge alt det hyggelige de skal gjøre sammen, og det er tydelig at samholdet gjør studenttilværelsen til noe mer enn bare slit og stress.