(StudentTorget.no):

Midt i eksamensperioden kan det være vanskelig å konsentrere seg om hva man leser, og enda verre å faktisk huske stoffet. For å slippe å sitte på lesesalen og gang på gang ta seg selv i å lese det samme kapittelet, tar mange i bruk såkalte studieteknikker.
 
SQ3R står for survey, question, read, recite, og review, og er en studieteknikk som hjelper deg med å øke forståelsen av det du leser. Selv om studieteknikken, som studieteknikker flest, egner seg best over tid, er det også mulig å ta det hele som et lynkurs.
 
Maren Ervik fra Elverum er overbevist om at det er en studieteknikk som gjør lesing av pensum mye enklere. I studieåret 2009/2010 var 20-åringen utvekslingsstudent i USA. Hun 

OVERBEVIST: Maren Ervik fikk opp øynene for studieteknikken SQ3R da hun var på utveksling i USA. Der brukes teknikken ofte.

opplevde skoledagene som veldig forskjellige fra Norge, og fikk raskt kjennskap til SQ3R-teknikken.
 
- Jeg begynte med SQ3R allerede første uka på skolen, i faget US History. Vi brukte teknikken på to og to kapitler om gangen. Disse notatene fikk vi 50 poeng for - halvparten så mye som en prøve, og fikk i tillegg lov til å bruke de som hjelpemiddel på prøva. Da jeg skiftet til «government» andre semester, fikk jeg også bruke det der. Da var det fordel å kunne teknikken. Siden det var et vanskelig fag, ble de notatene til stor hjelp, forteller Ervik.
 
 

Bli bevisst studieteknikken din

 
Studieveileder Sine Bjerregård Hanssen ved Studentservice NTNU kan fortelle at mange studenter tar turen innom for veiledning – både rundt karriere, eksamen og studieteknikk.
 
- Vi har en del studenter innom på den ene eller annen typen veiledning, og vi er opptatt av å være et lavterskeltilbud for studentene.
 
Bjerregård Hanssen tror ikke det kreves noen forutsetninger for å bruke studieteknikker, men at det har mye å si hvor bevisst du bruker teknikken.
 
- Studieteknikk er den måten du studerer på, altså måten du jobber på. Studieteknikker er jo veldig individuelle og handler primært om å bli bevisst om hvordan du jobber best med stoffet. Jeg vil mene at enhver som studerer har en studieteknikk – spørsmålet er bare om den virker for studenten.
 
- Er det noen studieteknikker som er mer effektive enn andre, eller er dette helt individuelt?
 
- Det er vanskelig å svare på. Vi har jo noen tips vi gir, men vi legger også vekt på at vi mennesker er forskjellige og det som virker for meg kanskje ikke virker for deg. Derfor er fokuset vårt på to deler:
1)å gi gode tips til teknikker som kan brukes og  2) å hjelpe studentene til å fokusere på det som virker for dem og gjøre mer av det. Altså på at de finner nettopp det som virker for akkurat dem! Noen ganger kan vi prøve nok så mye på å bruke en bestemt teknikk, men hvis den ikke passer til personen er den ikke nødvendigvis effektiv. Derfor har refleksjon og bevisstgjøring mye å si, forklarer Bjerregård Hanssen.
 
 
SURVEY, QUESTION READ, RECITE OG REVIEW:
 
Survey: Skumles kapitlene og få en oversikt over hva som er viktigst. Lag et mentalt kart over layouten i boka, og skriv ned alle ord som er uthevet, overskrifter og bildetekster.
 
Question: Still deg selv spørsmål om hva du vil få ut av lesingen mens du skummer gjennom pensumboka. Snu overskriftene om til spørsmål.
 
Read: Les, stopp og noter samt still deg selv spørsmål underveis. Dette hjelper deg når du senere skal gi mening til det du har lest.
 
Recite: Når du er ferdig med et kapittel, ha en minitest for deg selv. Hva kan du, og hva bør du lese igjen?
 
Review: Gjør dette steget en dag etter de andre. Se på spørsmålene du har skrevet ned – kan du svare på de uten problemer?

Mye arbeid, men verdt strevet

 
Maren Ervik er veldig glad for at hun har lært seg å bruke studieteknikker, selv om hun innrømmer at det kan bli litt mye arbeid til tider.
 
- Siden man måtte ta ut det mest essensielle i teksten, lærte jeg veldig mye ved å skrive disse. Det var stort sett den eneste lesningen jeg gjorde til prøvene, og fikk som regel over 85 prosent riktig på hver prøve. Det tok litt lang tid for å gjøre de bra, men man fikk veldig stor fordel av det.
Hun forteller at teknikken består av fem steg som du bør følge ganske strikt for å få best mulig resultat.
 
- Først skrev vi ned en idé om hva kapitlet handlet om. Så var det ganske greie inndelinger hvor vi skrev ca. 10-15 spørsmål per kapittel, før vi svarte på spørsmålene. Til slutt skrev vi et kort sammendrag av hele kapitlet. Det som var litt dumt var at det var veldig mye jobb, så det var lett å ”sluntre unna”. Lærerne så mye mer på kvantitet enn kvalitet på de oppgavene, så det var veldig fristende å ikke gjøre de så nøye.
 
Studieveileder Bjerregård Hanssen mener det er bra å bli bevisst på hvilken studieteknikk du bruker.
 
- Det å finne en studieteknikk som passer for deg kan hjelpe deg til å få større læringsutbytte. Det kan også hjelpe deg til å bruke tiden din mer effektivt og gjøre at du faktisk får gjort det du har bestemt deg for å gjøre. Mange opplever at studiehverdagen kan være stresset og en bevisst studieteknikk kan være med til å gi en følelse av kontroll og innflytelse på hvordan du jobber. For mange kan en bevisst studieteknikk være med til å skape struktur og overblikk over arbeidet du har foran deg.
 
 

Sett i gang og lær metoden

VEILEDER STUDENTENE: Studentveileder Stine Bjerregård mener studieteknikken SQ3R kan være effektivt for noen. Studieteknikker er individuellt. 

 
Og selv om det ikke veiledes direkte om SQ3R-teknikken på Studentservice NTNU, tror Bjerregård Hanssen at mange av tipsene de gir til studentene hører til under denne.
 
- Noen av de tipsene vi gir til studenter er: Skaff deg overblikk over faget og bruk gjerne andre hjelpemidler enn pensum. Gjør deg selv nysgjerrig på faget på den måten. Spør andre og “undervis” andre. Sett deg små, konkrete og oppnåelige delmål når du for eksempel lager en liste over dagens oppgaver. Det kjennes så godt ut å stryke ut!
 
Hun nevner også viktigheten av å ta seg tid til å gjøre andre ting enn å studere, samt fokusere på et positivt tankemønster.
 
- Husk å ta pauser. Legg inn tid til andre aktiviteter - også i eksamensperioden. Ta også gjerne hyppige små pauser når du leser og gjør noe annet litt så hjernen får hvile mellom øktene. Og si til deg selv at dette kommer til å gå bra. Fokuser på det som fungerer for deg selv. Tenk over når du synes det gikk bra og prøv å gjøre mer av dette.
 
Maren Ervik forteller at hun før pleide å skrive sammendragsnotater, men at hun nå kun benytter seg av SQ3R-studieteknikken.
 
- Mitt tips til de som vil bruke teknikken er egentlig bare å sette seg godt inn i metoden og lære teknikken. Når dere kan det ordentlig godt, så går det mye lettere og stoffet setter seg med en gang. Jeg synes flere burde bruke SQ3R. Jeg fikk veldig mye ut av denne teknikken, og om vi ikke brukt så mye av timen på å skrive notater på skolen, hadde jeg nok brukt den teknikken mye likevel, avslutter hun.