(StudentTorget.no):

For mange studenter nærmer det seg eksamen, allerede. Dessverre holder det ikke å ha møtt opp på alle forelesningene og lest den anbefalte pensumslitteraturen, hvis du ikke har riktig forståelse av innholdet. 
 
For å få noen tips om leseteknikk har StudentTorget snakket med forfatteren av Leseforståelse, Ivar Bråten, som til daglig er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Oslo.
 
 

– Ikke bare stup ned i lærerboka

Litt tilbake til der vi startet. Du sitter på lesesalen, og innser at du ikke husker noe av innholdet på siden som nettopp ble vendt. Spørsmålet er hvordan du skal gå frem for å enklere skjønne innholdet i teksten. 
 
Før du begynner å lese i et kapittel bør du skaffe deg en rask oversikt over hva teksten handler om. Bruk også tiden i forkan av lesningen til og tenkte over hva du kan om temaet fra før av, sier Bråten.
 
Man skal altså ikke bare stupe ned i lærerboka, men prøve å forberede hjernen på å ta inn ny informasjon. På den måten blir det enklere når du i neste omgang leser nøye gjennom teksten, for å koble den nye kunnskapen med den du kan fra før.
 
Legg nøye merke til overskrifter, underoverskrifter, uthevinger og oppsummeringer.
 
Forfatteren av pensumboka sender stadig signaler til leseren om hovedsaken, eller essensen i teksten. Når leseren blir oppmerksom på disse signalene er det enklere å skjønne innholdet, forteller Bråten. 
 

LES OGSÅ: Dette verktøyet skriver litteraturlisten for deg

 

Memorer det du har lest

På eksamensdagen spiller det ingen rolle hva du har lest og forstått hvis du ikke husker noe av det i etterkant. Derfor er det viktig å høre seg selv for å sjekke om den nye kunnskapen sitter, mener Bråten. 
 
En god måte å sjekke om du husker det du har lest er å stoppe opp i teksten med jevne mellomrom. Prøv å høre deg selv i hele teksten, eller skriv ned det du husker når du er ferdig å lese. Du merker fort om du har fått med deg innholdet eller ikke. Er du ikke fornøyd med resultatet etter å ha hørt deg selv, bør du ta en ny gjennomgang, tipser Bråten 
 
Summen av tipsene ovenfor kalles aktiv lesning. Dette er studieteknikken Ivar Bråten anbefaler studenter å gripe an pensumslitteraturen på. Forbered deg i forkam av lesningen på å tilegne deg ny informasjon, skaff deg oversikten med å følge med på forfatterens signaler og hør deg selv i etterkant, for å danne deg et helhetlig bilde av pensum.
 
Da gjenstår det bare å si, lykke til på eksamen!