(StudentTorget.no):

En ny studie viser at studenter har større utbytte av aktiv læring, hvor de selv er deltakende og løser oppgaver, i stedet for kun å lytte til foreleseren. Dette skal gi bedre resultater og mindre frafall.

– Studentene får markant høyere karakterer, og det skjer en kraftig reduksjon i strykprosent, sier Jesper Bruun, som forsker på naturvitenskapelig undervisning ved Københavns Universitet, til forskning.dk.

De amerikanske forskerne bak studien hevder at aktiv læring kan forbedre karaktersnittet med omkring 6 prosent, og at tradisjonell undervisning gir 1,5 ganger større sannsynlighet for å stryke. 

– Den fagdidaktiske forskningen har lenge konsentrert seg om aktive læringsstrategier. Nå har vi også en grundig og stor undersøkelse som gir klare tall på at det faktisk virker, sier Bruun.

Bruuns uttalelser får også støtte fra Jakob Ruggard i Danske Studerendes Fællesråd.

– Tiden har gått fra masseforelesninger og enveiskommunikasjon. Ingen tror lenger det er god pedagogikk. Likevel foregår det stort omfang, sier han til forskning.dk.

Aktiv læring kan eksempelvis foregå ved at studentene får tildelt et konkret problem i begynnelsen av timen, som skal løses på egenhånd.

– Dermed sitter de ikke bare og lytter til teorien. Det krever selvfølgelig at læreren har tenkt grundig over formålet med undervisningen, sier Bruun.

Han mener det ikke er nødvendig at studentene får presentert teorien fra læreren før de tester den i praksis. 

– Slik er det nok mange som tenker fordi de selv har blitt utdannet på den måten. Vi er vant til at vi først får teorien og så regner oppgaver. Det viser seg imidlertid at det fungerer bedre hvis elevene blir aktivert med det samme, sier han.

Bruun presiserer samtidig at studentene skal veiledes av læreren og ikke overlates helt til seg selv. 

Klikk her for å lese et sammendrag av studien, som ble publisert i tidsskriftet PNAS.