Har du noen gang lurt på hva du bør gjøre etter en forelesning for å huske det som blir gjennomgått lengst mulig?

I en serie artikler på StudentTorget.no, svarer forfatteren av bestselgerboken Superstudent, Olav Schewe, leserne på spørsmål knyttet til hvordan man kan lære mer effektivt og få bedre karakterer.

 

En matematikk-student spør:

Jeg studerer matematikk og føler jeg skjønner det som blir gjennomgått på forelesninger, men husker pensum (bevis/definisjoner/osv.) svært dårlig etterpå.

Hvordan bør jeg, som kanskje trenger litt ekstra tid for å huske sånt, ta tak i dette problemet helt konkret?

Lese over notatene etter forelesning? Renskrive dem? (Aner ikke hvordan dette kan gjøres.)

 

Svar fra Olav Schewe:

Det er helt normalt å ikke huske alt som blir gjennomgått på forelesningene. Samme dag vil en naturlignok huske en del, men allerede etter en uke kan så mye som 70 prosent være glemt.

Hvor lenge vi husker noe avhenger av hvor godt vi lærte det til å begynne med.

Nøkkelordet her er aktiv læring – jo mer aktive eller involvert vi er, jo bedre lærer vi det.

Dessverre er det å sitte i forelesninger en veldig passiv læremåte. Vi forstår kanskje alt som blir sagt, men læringen blir ofte overfladisk – og da glemmer vi lettere.

 

 

Når forelesningen er ferdig, kan det derfor være lurt å bruke aktive læreformer til å gå igjennom pensumet.

Siden det å lese ikke er særlig aktivt, er det lurt å gjøre andre ting enn å bare lese over notatene sine.

Det å renskrive notatene sine er et alternativ. Dersom du skal ha utbytte av det, er det viktig at du ikke bare skriver av «en penere versjon» av notatene dine, men faktisk strukturerer det, kutter bort litt, legger til litt osv.

Noe som er hakket mer «aktivt» er å jobbe med oppgaver der du bruker det som er gjennomgått.

Det aller beste du kan gjøre er imidlertid å finne noen du kan diskutere forelesningen med. Gå sammen med en annen og gå igjennom det som ble presentert på forelesning sammen.

Det er en av de mest aktive formene for læring, forståelsen for pensum vil bli bedre, og du vil huske mer enn om du bare hadde lest over notatene dine.

 

Se flere leserspørsmål her:

Har du spørsmål om motivasjon, hukommelsesteknikker eller lærestrategier?

Send inn ditt spørsmål til Olav Schewe her.

Ved å sende inn et spørsmål samtykker du til at vi kan publisere anonymiserte utgaver av spørsmålet.

 

Les flere leserspørsmål artikler her:

Hvordan få bedre hukommelse?

Hvordan takle fag med mye pensum?

Hvordan lykkes med matematikk og statistikk?

Hvordan huske formler?

Hvordan mestre eksamen?

Hvordan planlegge masteroppgaven?