(StudentTorget.no):

Når du først legger sjela i å skrive en solid oppgave, gjelder det å sørge for at den kommuniserer kvalitet - på alle måter. Selv om sensor først og fremst fokuserer på innholdet i oppgaven, er det viktig å ikke redusere helhetsinntrykket ved å levere en tekst som er full av skrivefeil, kronglete setninger og dårlig språk.
 
Korrekturlesing bør være en like naturlig del av skriveprosessen som riktig kildehenvisning og bruk av litteraturliste.
 
For å hjelpe deg litt på vei har vi samlet noen tips fra det digitale markedsføringsbyrået ICS-digital, som har publisert en artikkel om hvordan man leser korrektur på egen tekst:
 
 

1. Kom i riktig modus

Korrekturlesing kan ofte bli noe man gjør mer eller mindre halvhjertet. Etter å ha brukt opp det meste av krefter og konsentrasjon på å skrive selve oppgaven, er det ofte lite krutt igjen til den siste, men viktige, finpussen. 
 
Men når du har brukt så mye tid på å stirre på ordene underveis i arbeidet, vil det ikke holde med en rask gjennomlesing til slutt. Vær bevisst på at dette er noe som vil kreve tid, tålmodighet og din fulle oppmerksomhet. Forsøk å samle alt du har av fokus og bestem deg for å være pinlig nøyaktig når du gransker hver eneste setning - helt til du er sikker på at alt er korrekt. 
 

LES OGSÅ: Dette er de vanligste skrivefeilene

 

2. Ta deg en pause

Selv om du kanskje ser frem til å bli ferdig med oppgaven så fort som mulig, kan det lønne seg å legge inn en liten pause før du gyver løs på korrekturen. Dette er et nøyaktighetsarbeid som ikke bør gjøres når du er uoppmerksom, sliten eller ukonsentrert. Om det så bare er en pause på 10-30 minutter, vil hjernen og øynene få anledning til å hvile seg før de igjen skal brukes for fullt.  
 
 

3. Dobbeltsjekk alle egennavn

Egennavn refererer til enkeltstående konkrete personer, merkevarer, bedrifter, begreper og stedsnavn. Det er ekstremt viktig at du viser nøyaktighet ved å skrive disse riktig. I tillegg til at selve stavingen må være korrekt, er det også viktig å huske på reglene for bruk av stor forbokstav i egennavn:
 
Ifølge norske språkregler skal egennavn bestående av flere ord bare ha stor forbokstav i det første ordet.
 
Eksempel: Arbeids- og sosialdepartementet, Det kongelige slott.
 
Enkelte private bedrifter, merkevarer og foreninger velger imidlertid ofte å bruke stor forbokstav i alle ord.
 
Eksempel: Romerikes Blad, Norges Automobil-Forbund, Harald Huysman Karting, Oslo Seilforening.
 
Les mer om bruk av stor eller liten forbokstav her
 
 

4. Skriv den ut

Det kan utgjøre en enorm forskjell å lese teksten på et ark istedenfor på dataskjermen. Det tvinger deg til å lese teksten på en ny måte, noe som kan gjøre at du fanger opp langt flere feil. I tillegg får du anledning til å rette feilene manuelt med en penn. Det kan gjøre det enklere å se et mønster i hvilke feil du gjør om og om igjen. Dermed blir du mer bevisst på hva du skal se etter ved neste gjennomlesing.
 
 

5. Les teksten høyt for deg selv

Det kan også hjelpe å lese teksten høyt for seg selv - særlig når det kommer til setningsinndeling og riktig bruk av punktum og komma. Det kan også gjøre det lettere å sjekke at rytmen og flyten i språket er som det skal være.
 
 

6. Få hjelp fra friske øyne

Helt til slutt bør du be om hjelp fra en venn eller medstudent. Selv de mest erfarne og pinlig nøyaktige norsklærerne kan bli blinde på egne skrivefeil. Og jo mer man jobber med en tekst, jo mer blind kan man bli på feilene sine. Samme hvor grundig du er med korrekturlesingen, vil andre sannsynligvis finne feil som du selv har oversett. Det er alltid bedre med fire kritiske øyne enn to.
 
 
(Kilder: ICS-digital.com, Korrekturavdelingen.no, Sprakradet.no)
 

Klikk her for å lese mer om skriveregler