(StudentTorget.no):

Har du noen gang lurt på om du har over eller under gjennomsnittet god motivajson, selvdisplin eller studieteknikk? Eller om du er blant de topp 10 prosent med mest eksamensnerver? Nå kan du få svaret, takket være en ny og innovativ test.

Det er Førsteamanuensis Christian Brandmo ved Utdanningsvitenskapelig Fakultet ved Universitet i Oslo og forfatter av boka Superstudent, Olav Schewe, som står bak testen. 

– Formålet er å hjelpe studenter bli mer bevisst og hjelpe de i å identifisere forbedringsområder, sier Brandmo.

Selv forsker han på selvregulert læring, eller hva studenter kan gjøre for å lære mer effektivt. Brandmo og Schewe har jobbet med å utvikle testen i nesten ett år. Mens Schewe har stått for det tekniske, har Brandmo stått for den faglige biten.

Ved å bruke fem minutter på å besvare 40 nøye utvalgte spørsmål, avdekkes mye om dine studievaner og din motivasjon. Svarene går deretter inn i en algoritme som regner ut en score for din motivasjon, selvdisiplin, eksamensnerver og studietenikk, og sammenligner det mot et landsgjennomsnitt. Dette gjøres i løpet av et par sekunder, og du får umiddelbart en tilbakemelding. 

Tjenesten lar deg være anonym, men svarene dine blir tatt vare på, og vil benyttes i forskningen til Christian Brandmo. Så langt har et tusentalls personer benyttet seg av funksjonen. 

– Jo fler som benytter den, jo mer nøyaktig og verdifull blir tilbakemeldingen, forteller Olav Schewe.

Han håper funksjonen på sikt kan utvikles til ikke bare å komme med tilbakemelding, men også hjelpe studenter til hvordan de kan forbedre seg.

 

Klikk her for å ta testen