(StudentTorget.no):

Ok, du har bestemt deg for å skrive en masteroppgave. Men hva nå? Samtidig som det er spennende å stå foran en slik utfordring, kan det også virke noe overveldende. Hvor skal man begynne, liksom? Svaret er at du må starte med å velge et tema for oppgaven, noe som kan være vanskeligere enn man kanskje hadde sett for seg. Men det finnes hjelp å få.

Silje Bringsrud Fekjær har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og er i dag professor ved Politihøgskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er også aktuell med boken «Hvordan bli en lykkelig masterstudent», hvor hun gir praktiske og konkrete råd om hva som skal til for å skrive en god masteroppgave, basert på egne erfaringer som student, veileder og sensor.

– Å skrive en masteroppgave er ingen mystisk reise som du er den første som legger ut på. Dette er noe mange har gjort før deg, og det finnes en oppskrift som du kan følge. Mitt håp er at denne boka kan gi deg praktiske råd som hjelper deg i gang, veileder deg underveis og viser hva som skal til for å fullføre. Hvis noen forteller deg hvordan en masteroppgave skal være og hvordan du kan skrive den, er det slett ikke så vanskelig som jeg selv trodde før jeg begynte, sier Fekjær.

Her er noen utdrag fra boken, som vil hjelpe deg med å finne et tema for oppgaven:

 

Hva skal jeg skrive om?

Så hvor finner du forslag til problemstillinger? En mulighet er å gjøre slik jeg gjorde, å gå til en fagperson som holder på med noe du synes virker interessant, og høre om vedkommende har noen forslag. Er du heldig, har han eller hun et prosjekt hvor det er flere studenter, andre ansatte og kanskje tilgang på data. Det er også mulig å høre med noen du synes bedriver spennende forskning som er ansatt et annet sted enn der du studerer. På en del fag er det egne seminarer der de faglig ansatte presenterer sine forslag, eller det finnes lister som gis ut til masterstudentene. Her kan det være gode ideer å hente.

Er du i tvil om hva du skal skrive om, kan det være en løsning å se på noe av det du har lest før. Når du velger tema for oppgaven, er det viktig å tenke over om det er mulig å finne tidligere forskning og teori om det du skal skrive om.

 

Begrense oppgavens tema

De fleste av oss har i utgangspunktet lyst til å skrive om mer enn det som er mulig å få til innenfor en masteroppgave. Ofte er planene så omfattende at det hadde passet bedre som en doktorgradsavhandling. Får du begrenset problemstillingen til en passe størrelse tidlig i prosessen, sparer du deg for mye jobb. Vet du hva du skal holde på med, slipper du omveier om teori, data og tidligere forskning som senere viser seg ikke å være relevant.

 

Å skrive om noe man brenner for

Mange finner temaet for masteroppgaven ut fra egen erfaring. Skriver du om noe du allerede kjenner til, vil du ha fordelen av å ha kunnskap om emnet før du begynner. Tilgang på informasjon og informanter kan være enklere innenfor et felt der du er på hjemmebane. Å skrive om noe du er engasjert i, gir også motivasjonen du trenger for å holde ut. Likevel – jeg og mange veiledere jeg kjenner, advarer mot å skrive om noe du personlig er sterkt engasjert i. Min erfaring er at disse oppgavene sjelden blir særlig gode. Ofte ser det ut til å være en særlig stor fare for at oppgaven ikke oppfyller de faglige kravene hvis du skriver om noe som berører deg selv eller familien din på et personlig plan.

Et av mine viktigste råd når det gjelder valg av tema for masteroppgaven, er å skrive om noe man lurer på. Oppgaver som handler om noe man virkelig har lyst til å finne ut av, er de mest spennende å skrive og de beste å lese. Mange studenter skriver masteroppgaver for å underbygge noe de mener å vite. Har du svaret på forhånd, er oppgaven nokså kjedelig å skrive. Dessuten er det fare for at du finner det du leter etter, og ignorerer det som faktisk er der. I tillegg er det vanskelig å finne relevant teori og tidligere forskning hvis utgangspunktet for oppgaven bare ligger i noe du har opplevd, og ikke har sammenheng med noe du har lest om i faget.