Som fersk student, er det ikke alltid like lett å vite hva man kan vente seg av studenttilværelsen.

For mange, er det første gang man er borti høyere utdanning, som er noe helt annet en videregående skole (hvis man skal tro ryktene).

Hvor mye må man lese? Hvor mange forelesninger er det? Får man tid til andre ting også, som venner og deltidsjobb?

Spørsmålene er mange og varierer gjerne også etter hvilket studium man har kommet inn på.

Vi har spurt et knippe erfarne studenter på noen av de mest populære studiene, om hva de gjerne skulle visst, før de begynte på studiet.

Forhåpentligvis, gir det en pekepinn på hva som kan være lurt å vite, før man begynner å studere.

 

 

Sausan Hussein

Studerer Rettsvitenskap (juss) ved Universitetet i Bergen

Jeg møtte ikke på noen store overraskelser, for jeg hadde et greit nok inntrykk av hva studiet kom til å gå ut på.

Man er jo forberedt på at det blir en del lesing, men jeg visste ikke at det også var så mye gruppearbeid.

Det som kan være fint å vite, er at man finner juss i alt og at det er mange varierende arbeidsmuligheter. Det er behov for jus i veldig mange bransjer, så man trenger ikke bare å jobbe som advokat.

Her kan du lese hele intervjuet med Sausan.

 

 

Oline Marie Sæther

Studerer medisin ved Universitetet i Oslo

Jeg har ikke hatt noen stor «aha»-opplevelse siden jeg begynte på studiet.

Jeg hadde en forventning om at vi kom til å tilbringe mye tid på lesesalen.

Før jeg begynte på studiet, hadde jeg noen fordommer mot medisinstudenter, og tenkte at de bare var opptatt av det de selv drev med og opptrådte litt «selvhøytidelig».

Etter at jeg startet på studiene, opplever jeg at mine medstudenter er veldig hyggelige, sosiale og morsomme å være sammen med.

Selv om vi sitter mye på lesesalen og jobber veldig strukturert, har vi det veldig gøy sammen, også. Det er mange forskjellige mennesker på medisinstudiet, så du skal ikke være redd for at du ikke kommer til å finne noen som ligner på deg.

Her kan du lese hele intervjuet med Oline.

 

 

Anja Høydahl

Studerer grunnskolelærer 1-7 trinn ved Høgskolen i Innlandet

Det jeg skulle ønske jeg visste før jeg begynte på studiet, er litt mer om hvordan jeg selv lærer best og mest effektivt, for det gjør lesingen av pensum enklere.

Jeg skulle gjerne også visst mer om akademisk skriving, herunder hvordan å skrive med mer fagbegreper og formulere setninger bedre.

Jeg ville også visst mer om skolen, hvilke prioriteringer og fag den tilbyr.

Les hele intervjuet med Anja her.

 

 

Kari Malene Jørgensen

Studerer kriminologi ved Universitetet i Oslo

Noen blir overrasket over hvor teoretisk studieprogrammet er. Det er ikke noe praksis inkludert i studiet, og man baner på en måte sin egen vei ut mot arbeidslivet.

Dette er noe som kan være lurt å vite fra starten av, slik at man til en viss grad velger frie emner litt smart, men at man heller ikke stresser med å finne ut av hva man ønsker å bli.

Det er derfor man skal gå tre år, det er i løpet av den tiden man som oftest får en viss aning om hva man synes er mest interessant.

Les hele intervjuet med Kari her.

 

 

Henrik Roalsø

Studerer økonomi ved Norges Handelshøyskole

Før man begynner å lese til et fag, bør man se over læremålene og tidligere eksamener, for å finne ut hva som er viktigst.

På denne måten, slipper man å bruke tid på pensum som ikke er relevant.

Dette vil kunne spare deg for masse tid.

Ellers, kan jeg nevne at jeg ble overrasket over hvor mye aktivitet det er på skolen, både på dagtid og med sosiale arrangementer på kvelden.

Her kan du lese hele intervjuet med Henrik.

 

 

Julia Hald

Studerer eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI

Jeg skulle gjerne visst hvor viktig det er med god studieteknikk!

Det er dumt å surre vekk det første året, fordi man ikke vet helt hvordan man jobber med fagene.

Man får jo høre gjennom videregående at studieteknikk er viktig, og jeg skulle ønske at jeg forstod hvor viktig det faktisk er i høyere utdanning.

Les hele intervjuet med Julia her.