(StudentTorget.no):

Det finnes utrolig mange studieteknikker, og noen fungerer bedre enn andre. Hvilke studieteknikker fungerer egentlig best? Vi i StudentTorget har tatt en titt på hva forskningen sier. Sjekk det ut her!

 

Læring eller studieferdigheter?

Det er vanlig å skille mellom begrepene «læring» og «studieferdigheter». I Store Norske Leksikon defineres læring som «[…] en relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av tidligere erfaring.» Dette er i dag et viktig forskningsområde innenfor moderne psykologi.

Studieferdigheter er derimot ferdigheter som kreves for å fungere i studiesituasjonen, og som avgjør hva man får av læringsutbytte. Det finnes mange ulike studieferdigheter, og det er forsket mye på hvilke ferdigheter som er mest effektive for å lære best. Under har vi samlet flere studieferdigheter eller studieteknikker, som, ifølge forskningen, skal hjelpe deg å lære bedre.

 

Studieferdighetene som hjelper deg å lære bedre

Det finnes mange ulike studieteknikker og læringsmetoder. Noen av disse fungerer bedre enn andre, og her er 10 tips til deg som ønsker å studere mer effektivt:

Selvtesting: Test deg selv i hva du kan og ikke kan, ved for eksempel å høre deg selv i fagstoffet. Slik vet du hva du bør øve mer på. Flashcards kan være en nyttig teknikk å bruke for å finne ut av hva du kan/ikke kan. Det kan du lese mer om her.

Fordeling av arbeid over tid: Fordel arbeidet med fagstoffet over flere økter i løpet av dagen, slik husker du stoffet lettere. Bland de ulike temaene, og repeter temaer du allerede har vært igjennom. Øktene burde være på mellom 20-30 minutter, før du tar en pause. Test gjerne deg selv i hva du kan, før du begynner på en ny økt.

Fakta og forståelse: Lær deg først alt av nødvendig, grunnleggende fakta. Deretter kan du fokusere på dybdelæring, og dypere forståelse av temaer og teorier. Se etter sammenhenger og assosiasjoner, dette vil hjelpe deg å huske fagstoffet, og gi økt forståelse av det.

Selvregulering: Planlegging, evaluering og tilpassing av egen atferd, er sentralt for å lykkes med studiene og på eksamen. Sett deg konkrete mål for hva du vil oppnå, evaluer din egen innsats etter hvert, og gjør de nødvendige endringene for å lykkes med å nå målene dine.

Aktiv studiehverdag: Å delta aktivt i kollokviegrupper, forelesninger og seminarer, gjennom diskusjoner, oppgaver og ved å høre hverandre i pensum, kan hjelpe deg å lære bedre. Tilbakemelding fra andre studenter, og å selv gi tilbakemelding på andres oppgaver, er nyttig. Bruk seminarene til å bli kjent med nye studenter, som kan bli potenesielle sparringspartnere senere.

Forbered deg til forelesninger: Les pensumet som skal gjennomgås før forelesningen, slik kommer du forberedt til forelesningen. Still spørsmål og delta i diskusjoner i forelesningene. Noter stikkord, begreper og eventuelle spørsmål du har underveis.

Sett opp en plan for semesteret: Sett opp en timeplan for semesteret, og følg planen! Timeplanen burde inneholde alle forelesninger, seminarer, innleveringer, eksamener, og andre viktige hendelser, arrangementer eller lignende, som du skal bruke tiden din på. Få oversikt over hva du faktisk bruker tiden din på, slik at du ikke sløser den bort på for eksempel å henge på sosiale medier i mange timer per dag.

Unngå prokrastinering: Prokrastinering er kronisk, uønsket utsettelsesatferd. Å ha ansvar for egen læring, lange tidsfrister og utfordrende arbeidsoppgaver, kan lett føre til prokrastinering. Prokrastinering fører igjen til mer stress og dårligere mestringsfølelse, og kan i verste fall føre til angst og depresjon. Gode studieferdigheter er med på å hindre prokrastinering, lag deg derfor gode vaner fra starten av når du begynner å studere.

Tenk positivt: Det stemmer ikke at evner og intelligens kun er medfødt, og ikke kan læres opp. Å ha et generelt positivt tankesett, å tro at du vil lykkes, vil ha en positiv innvirkning på studiene dine.

Vær aktiv og spis sunt: Husk at både trening og å spise sunt gjør godt for både hode, kropp og sjel! Da er det lettere å konsentrere seg når du jobber, og du vil få mer ut av dagene på lesesalen.
 
Kilder
Svartdal, Frode. (2018, 6. juni). studieferdigheter. I Store norske leksikon. Hentet 7. april 2020 fra https://snl.no/studieferdigheter 
Svartdal, Frode. (2020, 24. mars). læring. I Store norske leksikon. Hentet 7. april 2020 fra https://snl.no/l%C3%A6ring 
Wangen, Henriette Leine (2017, 26. august) Her er de beste studieteknikkene. forskning.no. Hentet 8. april 2020 fra https://tinyurl.com/y9gmzwl7