(StudentTorget.no):

Å ta gode notater er viktig, i forelesning, seminarer, og før eksamen. De aller fleste har prøvd å skrive ned alt foreleser sier i løpet av forelesningen, og har kanskje oppdaget at dette ikke er verken effektivt eller gir særlig stort læringsutbytte. Her har vi i StudentTorget.no samlet fem ulike måter å ta notater på, slik at du kan finne måten som passer best for deg.

Metodene gir deg enkle, strukturerte måter å ta notater på. Gode notater kan være en ressurs senere, spesielt under eksamensforberedelsene, og burde være oversiktlige,  inneholde viktig informasjon, begreper og stikkord.

 

Fem ulike metoder å ta gode notater i forelesningene

Gode notater gir økt forståelse av begreper, teorier og konsepter, og hjelper deg å se sammenhenger mellom disse. Du får en oversikt over fagstoffet, som du kan benytte deg av til å repetere stoffet senere. Å ta notater hjelper deg å huske bedre, fordi du må konsentrere deg om det foreleseren sier og det du skriver. Her er fem ulike metoder for å ta notater som, i følge Oxford Learning, hjelper deg å lære mer:

The Cornell Method (Cornellmetoden)
Denne metoden brukes for å organisere notatene dine i oversiktlige sammendrag. Metoden er effektiv for å definere hovedkonsepter og begreper, og sammendragene kan brukes til å gjennomgå stoffet senere.

Slik gjør du det: Del siden i to, en del for notater, og en marg hvor du kan skrive ned begreper, konsepter og eventuelle spørsmål. I notatdelen skriver du notatene under forelesningen. Etter forelesningen skriver du ned temaer og begreper fra forelesningen i margen. Skriv også ned spørsmål du eventuelt har her, og hva du må øve mer på.

Lag så en ny seksjon nederst på siden, hvor du skriver et sammendrag av notatene dine. Her er det viktig at hovedpoengene fra forelesningen kommer frem. Dette er en fin måte å repetere fagstoffet på.

The Mapping Method (tankekartmetoden)
Denne metoden lar deg se sammenhenger mellom temaer og begreper. Det er den mest visuelle måten å ta notater på, blant metodene som nevnes her, og passer for deg som synes at store mengder tekst kan virke overveldende. De aller fleste har laget tankekart tidligere, men mange tenker ikke på disse som en mulighet for å ta notater under forelesninger.

Slik gjør du det: Start med hovedtemaet i midten. Undertemaer og stikkord legges til ut i fra dette.

The Outline Method (uthevingsmetoden)
Med denne metoden organiseres notatene dine i temaer, undertemaer og stikkord. Denne metoden gir svært oversiktlige notater, som er enkle å se over og orientere seg i etter forelesningene. Punktene kan senere lett konverters til spørsmål, som du kan bruke for å studere.

Slik gjør du det: Skriv ned et hovedtematema som overskrift, legg til undertemaer som punkter under dette. Under hvert undertema kan du igjen skrive flere stikkord punktvis.

The Charting Method (kolonnemetoden)
Med denne metoden organiserer du notatene dine inn i kolonner. Slik får du oversikt over og organiserer alt av informasjon. Fakta blir lettere å lære og repetere.

Slik gjør du det: Skriv dagens hovedtema som overskrift på siden. Del så siden inn i tre seksjoner. I hver seksjon skriver du ned et tema fra forelesningen. Under kan du ta notater i stikkordsform til hvert tema. Du fyller inn begreper og annen nødvendig informasjon her. Dekker forelesningen mer enn tre temaer, kan du bruke flere sider i notatboken din.

The Sentence Method (setningsmetoden)
Denne metoden går ut på å skrive ned alle poenger fra forelesningen i form av setninger. Dette hjelper deg å forstå, organisere og dekke mye informasjon på en gang. Det er lett å avgjøre hva av informasjon som er viktig og ikke, og de oversiktlige setningene er flotte å bruke for å gjennomgå temaer fra forelesningene.

Slik gjør du det: Skriv ned hovedtemaer i form av overskrifter. Under skriver du en setning per poeng som kommer frem i forelesningen. Dette kan også organiseres punktvis.

(Kilde: Oxford Learning)


 

Ta notater for hånd eller på datamaskin?

Noen foretrekker å ta notater for hånd, og føler at de lærer mest og best av dette. Andre bruker en datamaskin eller et nettbrett. Det aller viktigste er at du finner ut hva som fungerer best for deg, og fokuserer på å ta gode notater i forelesningene.

Foretrekker du å skrive på datamaskin eller nettbrett, kan det lønne seg å se etter programmer eller applikasjoner som Microsoft OneNote, som kan brukes til å ta notater, lage tankekart og lignende. Slike applikasjoner gir ofte flere muligheter for utforming av notatene, enn skriveprogrammer som Word, Pages og Open Office. Det finnes også egne applikasjoner for å lage tankekart, som for eksempel Simple Mind. Denne er gratis å laste ned, og finnes til både Adroid og iPhone.

Saken ble først omtalt av Oxford Learning.