(StudentTorget.no):

Vi har alle hatt en gruppeoppgave som ikke har gått helt etter planen. Flere personer samlet for å skape et produkt, kan føre til utfordringer og endringer av oppgaven og produktet. Man er uenige, kan diskutere, og det er alltid en som ikke legger inn like mye innsats som de andre.

Den som gjør alt
Dette er personen som er den fødte leder, og som liker å ta ansvar. Personen har som regel god kontroll, og kjenner faget godt. Den fordeler oppgaver og setter tidsfrister, og gjør gjerne mer enn hva som var avtalt. Det er som regel denne personen som blir mest irritert av de andre i gruppen, og føler den ikke får karakteren den fortjener.

Å jobbe med gruppearbeid fra ung alder er et stort pluss videre i livet, men i utdanningsalder blir det sett på mer som en utfordring, ettersom karakteren ikke er individuell, og man må legge sin skjebne i andres hender.

Den som aldri er fornøyd
Denne personen er god på å stille spørsmål ved alt som gjøres og sies i prosessen, frem til et fullført produkt. Det kan fremstå for de andre i gruppen som at denne personen aldri blir fornøyd, og det kan skape usikkerhet blant de andre i gruppen. Den som aldri blir fornøyd kommer sjeldent med idéer selv, men er uenig med andre idéer som blir lagt på bordet.

Å overlate ansvaret for din karakter i andres hender kan føles ubehagelig, og det kan være et godt tips å bruke litt tid på å bli kjent med de andre i gruppen.

Den som blir MIA
Dere har fått presentert oppgaven, og sitter og planlegger hva som skal skje videre. Når skoledagen er over og gruppen skal samles, er det plutselig en man ikke får tak i. Hvor denne personen er eller hva den gjør er uvisst, og om personen i det hele tatt gjør sin del av arbeidet er det ingen som vet.

Kommunikasjon ligger høyt på listen over det som er viktig for å gjennomføre et vellykket gruppeprosjekt. Noen tips kan være å ha en felles gruppesamtale, eller ha noen faste møtetider gjennom uken.

Den som aldri sier noen ting
Personer som er introverte kan ha god forståelse for faget og ha mange gode idéer, men snakker sjeldent ut om de. De introverte sitter som regel og hører på hva alle andre har å si, og gjør jobben de skal.

Den teknologisk avanserte
Hvordan alt skal fremføres er det den teknologisk avanserte som gjerne liker å ha ansvar for. De synes som regel andre programmer er mer spennende enn PowerPoint, og står for den grafiske delen av oppgaven. Som regel er det denne personen som bringer det kreative på bordet.

Den travle
Det er alltid en person som alltid er veldig opptatt, om det er på grunn av ekstrajobber eller av andre årsaker. Det er som regel denne personen resten av gruppen må tilrettelegge seg etter, når det kommer til tider hvor det passer å møtes.

Gruppearbeid kan være utfordrende, men det er en god øvelse på hva som kommer senere i livet. Å ha evnen til å kommunisere og samarbeide med andre er viktig, slik at utdanning, arbeidsliv og forhold skal fungere. Ha et åpent sinn, og gjør ditt beste.