Det er ikke til å komme bort fra at tekstene som dukker opp i ex.phil-pensum kan virke både langdrygelige og kanskje litt håpløse. Å streve seg gjennom Descartes, Sokrates, og ikke minst Kant sitt tidvis krevende forfatterskap er ikke nødvendigvis en enkel sak.

Heldigvis finnes det bøker av en mer motiverende karakter der ute som kan hjelpe deg å forstå tematikken og problemstillingene knyttet til ex.phil, og kanskje gjøre faget mer spennende enn du noen gang trodde det kunne bli.

Sigurd Hverven har tidligere studert filosofi med litteraturvitenskap, sosiologi og idéhistorie som støttefag. Inntil nylig har han jobbet som doktorgradsstipendiat i filosofi ved NTNU, og har erfaring med ex.phil-faget, blant annet som seminarleder.

 

Smerte i vår tid (2020)

Smerte i vår tid av Arne Johan Vetlesen er en bok Sigurd nylig har lest selv.

I boken ser Vetlesen på hvordan dagens samfunn forholder seg til smertefenomenet, og hvordan disse holdningene kan si noe grunnleggende om mennesker på individ- og kulturnivå.

– Smerte i vår tid er en lettlest, men dyptenkt, undersøkelse av fenomenet smerte, som trekker inn mange av tenkerne og ideene man blir kjent med på ex.phil, forteller Sigurd.

Hvorfor er smerte en så sentral del av den menneskelige tilværelse? Hvilken rolle spiller kulturen i vår opplevelse av smerte? Hva vil det egentlig si å ha vondt? – Dette er sentrale spørsmål som driver bokens narrativ.

Boken kan leses som en samtidskritikk, i det at Vetlesen utdyper hvordan samtidskulturen ikke omfavner skjørheten som følger med det å være et menneske på en realistisk måte. Hvordan skal man egentlig gå livet i møte når vi opplever motgang, nederlag eller tap? Slike problemstillinger gjør boken aktuell for et bredt publikum.

 

 

Naturfilosofi (2018)

I dag jobber Sigurd som frilans-filosof og forfatter. I 2018 ga han ut boken Naturfilosofi, som tar for seg hvordan ulike natursyn er styrende for våre praksiser ovenfor, og moralske vurderinger av, naturen. Om du har et engasjement for klima og miljø er dette absolutt en bok verdt å få med seg, enten du er ex.phil-student eller ikke.

– I Naturfilosofi knytter jeg en del av filosofene man blir kjent med på ex.phil til vår tids miljø- og klimakrise. Boka kan forhåpentligvis bidra til å vise at en del av det man lærer på ex.phil er relevant i dag.

Peter Singer er en australsk filosof og professor i filosofi, og er blant de mest innflytelsesrike filosofene i vår tid. I boken stilles det spørsmål ved fokuset han retter mot individet som det eneste viktige i etikken. Sigurd Hverven fremhever på den andre siden at naturen er så mye mer enn en samling av ressurser (slik mange har en tendens til å betrakte den som). 

Boken er skrevet på en god og lettlest måte som tilbyr leseren flere ulike måter å se verdien i naturen på, som er av økende aktualitet i dagens politiske debatter. 

 

 

Alice´s Adventures in Wonderland (1865)

Mirela Fus jobber som gjennomføringsstipendiat i filosofi ved universitetet i Oslo, og kan anbefale klassikeren Alice´s Adventures in Wonderland av Lewis Carroll.

– Boken demonstrerer hvordan barnslig fryktløshet og uendelig nysgjerrighet, kombinert med nedbrytingen av språklige konvensjoner og logisk resonnement kan føre oss langt; fra å bryte regler til å fremstille noen av de dypeste filosofiske, matematiske og logiske gåtene som fremdeles har til gode å bli løst.

Om du kvies for å gå løs på en bok fra 1800-tallet kan du ta det helt med ro, ettersom Alice´s Adventures in Wonderland er en av de mer lettleste klassikerne. Selv om boken ble skrevet for barn kan den like gjerne leses (og nytes) av et voksent publikum.

Historien handler om Alice, som faller ned et kaninhull inn i en fantasiverden fylt av merkelige dyr og skapninger. Boken er oversatt til over 125 språk, som gir en indikasjon på hvor populær den har vært, og er fremdeles. 

 

 

Nineteen Eighty-Four (1949)

Videre trekker Mirela frem en annen klassiker, Nineteen Eighty-Four av George Orwell, som også kan være av interesse og inspirasjon for studenter som tar ex.phil.

– Denne boken blir mer aktuell for hver dag som går. I dag, omtrent 40 år etter den imaginære fremtiden handlingen utspiller seg i; året 1984, er vi førstehåndsvitner til bokens prediksjoner om å leve i en verden av masseovervåking, undertrykkende disiplinering, propaganda, manipulasjon av sannhet og fakta, samt brudd på ytringsfriheten.

Handlingen utspiller seg i et samfunn som er terrorisert av en totalitær ideologi, forplantet gjennom det politiske partiet Oceania, som har total kontroll over alle ting – til og med hva folk tenker.

– Gjennom å bli kjent med temaer som (mis)informasjon og manipulasjonen av sannhet og verdier, mental helse og avhengighet, moralt ansvar, politisk polarisering, overvåkende kapitalisme og så videre, får ex.phil-studenter sjansen til å bruke sin forståelse av disse temaene for ulike typer debatter i filosofi.

– I debattene som dekkes av ex.phil finner vi blant annet filosofien i språk og sinn, epistemologi, etikk, sosial og politisk filosofi, vitenskapsfilosofi og evolusjonær teori.

Oda Davanger har en mastergrad i filosofi fra universitetet i Oslo, og jobber i dag som stipendiat i filosofi ved NTNU. Til sin doktorgrad skriver hun om politisk filosofi, fenomenologi og forskjeller i demokrati. Hun peker også på Nineteen Eighty-Four som særlig aktuell for ex.phil-studenter.

– Boken er interessant både politisk og etisk, og faktisk også med tanke på kognisjonsvitenskap og spørsmål om overvåkningskapitalismen. I boken viser det seg at det mest undertrykkende er å frata noen ens innerste tanker og privatliv.

 

 

Herland (1915)

Oda anbefaler den utopiske romanen Herland, skrevet av feministen Charlotte Perkins Gilman. Boken tar utgangspunkt i et isolert samfunn som kun består av kvinner. Samfunnet oppdages av tre mannlige utforskere som blir nødt til å re-evaluere sine antagelser om kvinners rolle i samfunnet.

– Boken handler om hvordan samfunn kan være radikalt annerledes fra våre egne, med fokus på kjønnsroller.

I likhet med Alice´s Adventures in Wonderland er også Herland nokså lettlest med tanke på når den ble utgitt, og er bare 144 sider lang. Boken har en diplomatisk fremtoning som gjør at ideene ikke føles påtvunget.

– En bok som gjør mye av det samme, skrevet av en norsk forfatter, er Egalias døtre, av Gerd Brantenberg.

Om du er glad i satire er kanskje dette en bok for deg. Egalias døtre handler om et fantasiland, Egalia, der kvinnene har all makt og mennene blir undertrykt. Boken regnes i dag som en klassiker blant moderne satirer.

 

 

Sofies verden (1991)

En annen bok Oda trekker frem er Sofies verden av Jostein Gaarder.

– Jeg har ikke lest den selv, men den har ligget lenge på leselisten min. Boken gir en historisk oversikt over utviklingen i vestlig filosofihistorie, som er vevd sammen med historien i romanen.

I romanen belyser Gaarder de store mysteriene om livet og verden omkring oss. Boken har hatt enorm internasjonal suksess og er verdt å lese, enten man er ex.phil-student eller ikke.

En del av jobben til Oda er å undervise og forelese i ex.phil, og på spørsmål om anbefalinger for ex.phil-studenter har hun noen ganske interessante innsikter å komme med.

– I 20 og 30-årene treffer jeg mange mennesker som forteller meg at de skulle ønske de hadde brukt mer tid på ex.phil da de var yngre, men ikke forstod i øyeblikket hvor spennende dette var.

– Selv har jeg mange studenter som jeg absolutt tror synes ex.phil er spennende. Forrige semester hørte jeg en som sa: «Problemet med ex.phil er at jeg får helt eksistensiell angst». Da følte jeg at jeg hadde lyktes med noe!