(StudentTorget.no):

Konsentrasjonen blir bedre etter hvert”, fikk jeg høre når jeg ved studiestart klaget min nød over vanskeligheter med å konsentrere meg. Nå, fem beinharde studieår etter, er det like forbanna vanskelig. 
 
Are Holen er prodekanus ved Det medisinske fakultetet ved NTNU. Han er utdannet psykolog og lege med psykiatri som spesialitet. I tillegg er han internasjonal leder og grunnlegger av meditasjonsteknikken Acem. Kan ikke han gi oss svarene på konsentrasjonsgåten, så kan ingen!
 
 

Hva er konsentrasjon?

 
Det er ulike grunner til at man oppnår konsentrasjon eller fokusert oppmerksomhet. Holen forteller at det handler om å begrense og å ekskludere.
 
─ En måte er å bestemme seg for å samle oppmerksomheten om noe gjennom en viljeshandling – å ville konsentrere seg om nettopp dette. Dette kalles i Acems meditasjonspsykologi for aktiv konsentrasjon, i motsetning til passiv konsentrasjon, sier konsentrasjonseksperten Holen 

Konsentrasjon eller fokusert oppmerksomhet foreligger særlig av tre grunner:
  1. Vi bestemmer oss for å samle oppmerksomheten om noe gjennom en viljeshandling.

  2. Vi er følelsesmessig oppkavet og kan ikke samle seg om annet enn det som spontant opptar tankene.

  3. Eller vi er ufrivillig konsentrert eller fokusert. Tilsvarende gjelder når vi er sterkt styrt av behov. 
 

Les mer: Slik vinner du over Facebook


 

Hvordan oppnå aktiv konsentrasjon?

 
Men hvordan gå fra den ufrivillige typen konsentrasjon, til den aktive konsentrasjonen rundt det vi vil konsentrere oss om?



─ Skal man konsentrere seg om studier, eller arbeid, må man for det første fokusere oppmerksomheten. Samtidig må man kunne sette til side emosjonelle tema, automatiserte tanker eller behov for den stunden man ønsker å bruke på dette, forklarer Holen oss.
 
Holen nevner også Acem-meditasjon som en alternativ måte å oppnå bedre konsentrasjon.



─ Dette øver opp evnen til nettopp å fokusere bort fra det som distraherer deg. Eksperimenter viser at man etter en meditasjonsøkt er roligere til sinns og lettere klarer å fokusere rundt det man skal, sier Hoel.
 
For deg som synes meditasjon høres vanskelig eller sært ut, er det også andre ting som kan bidra til bedre konsentrasjon.



─ Enkle avspenningsøvelser kan bidra til bedre konsentrasjon i jobb og studier. Likedan sport, idrett og kulturelle aktiviteter, forteller Holen.



─ Man bør også sørge for å føre en regelmessig livsstil med nok søvn og moderat alkoholkonsum, legger han til.

Ellers så legger han vekt på at gode samtaler, tidvis fortrolighet og intimitet gjør at man har det mentalt bra. Da kan man lettere konsentrere seg om det man skal.
 
 

Les mer: Lær deg studieteknikken SQ3R


 

En ting om gangen


 
Mange studenter engasjerer seg ved siden av studiene eller jobber. I tillegg er det venner man vil møte, TV-programmer man vil se, eller gulv man vil vaske. Så presser man inn litt lesing på bussen, eller i reklamepausen.
 
Holen forklarer at selv om noen klarer å ha mange baller i lufta på en gang, er det ofte lurest å fokusere på en oppgave av gangen. Hyppige erfaringer er også at tankene ofte flyter til regningene man ikke har betalt, og stjeler fokus fra pensumet man har hele to-tre måneder på seg til å komme gjennom.
 


─ Dersom man ikke klarer å la være å tenke på det man må få gjort av andre ting, så få det unna og fokuser på oppgavene etterpå, anbefaler han.
 
─ Kan vi så klare å øve opp evnen til å konsentrere oss om det vi vil?
 
─ Bare til en viss grense. Like viktig er det at man forbereder seg godt til å ta fatt på oppgaver som krever konsentrasjon. Det kan man da gjøre ved å dekke en del behov i forkant. Med andre ord er god, konstruktiv konsentrasjon en følge av besluttet og fokusert oppmerksomhet. Vel så mye er det også et resultat av at ytre og indre distraksjoner er ryddet til side. Vil man konsentrere seg bedre om studier eller arbeid, må man også ta hensyn til slike forhold.
 

Altså, legg regningene til side, eller betal dem først og les etterpå!