Mange har vanskeligheter med overgangen fra videregående skole til videre studier. På videregående legger lærerne opp undervisningen for elevene, mens man som student på høyere nivå selv må kontrollere at man har fått lest og lært det man skal før eksamen. Her er noen tips til deg som ønsker å ha en god og effektiv studietid, men som også ønsker å ha tid til et liv ved siden av lesingen – uten å føle at det går på bekostning av studiene.

 

Finn motivasjonen med studieplan

Først og fremst er det viktig med motivasjon. Du bør vite hvorfor du studerer det du gjør, og tenke på hva du ønsker å bruke din nye kunnskap til når du er ferdig. Deretter er det viktig å få en oversikt over pensum. Hvor mye bør du lese hver dag? Begynn med å lage en studieplan for semesteret, sett deretter opp ukentlige og daglige mål. Skriv gjerne ned tidspunktene i kalenderen når du har tenkt å lese. Selvsagt kan disse tidene forandres underveis, men det viktige er at planen følges i det store og hele.

Målene på planen din bør være spesifikke, slik at du vil kunne evaluere i ettertid om du har fulgt planen. Vær realistisk når du setter deg målene, slik at de kan gjennomføres. Klarer man å følge målene man har satt seg underveis, vil det gi en følelse av mestring. Den vil motivere deg til å studere mer.

 

Lær deg god studieteknikk

Gode rutiner er viktig. Hvor og når du leser kan være avgjørende for hvor mye kunnskap du tar inn. En effektiv studietime kan være mer verdt enn mange timers lesning, når man er uopplagt. Organiserer man tiden sin riktig, er det utrolig hvor mye man kan få ut av studietiden, uten at det går utover tid til andre ting som venner, familie, kjæreste, jobb, fritid etc.
 
Flere av universitetene og høyskolene tilbyr kurs i studieteknikk. Sjekk om et slikt kurs finnes der du studerer. Disse kursene vil gi deg en innføring i hvordan man planlegger studiet, tar notater og repeterer stoffet. Noen gir også kurs i hurtiglesning. Ønsker du å lære mer, finnes det også gode bøker om studieteknikk som kan gi gode tips.

Se også: StudentTorget.no sin temaseksjon: Studieteknikk

Vibeke Scürch er karriereveileder i Emmali (www.emmali.no).