Flere av studiestedenes læringsplattformer får kritikk for å være utdaterte og tungvinne. På nettet flommer det imidlertid over av nyttige og gratis alternativ.

De fleste studiesteder har tilrettelagte læringsplattformer for en moderne og interaktiv undervisningsform. To populære og mye brukte programvarer ved skolene er It´s Learning og Classfronter.  De er systemer som satser på å være til nytte for flest mulig deler av studiestedet, og som benyttes til å forbedre studiehverdagen for både studenter og forelesere.

Men ved flere anledninger har studenter klaget over tjenestenes brukerfunksjonalitet, da spesielt med tanke på de mange gratistjenestene på nettet som tilbyr de samme interaktive mulighetene, bare langt mer anvendelig.

Dette mener i hvert fall Marius Lind Volstad, som studerer til mastergrad som sivil ingeniør i elektronikk ved NTNU i Trondheim. For han fremstår universitetets læringsplattform som en tungvinn og utdatert løsning

- Jeg synes ikke at læringsplattformer som Class Fronter og It's learning er laget som en arbeidsplattform, men mer som en en oppslagstavle for informasjon. Skaperne av It's learning og Fronter prøver rett og slett for hardt, og ender opp med et altfor stort og tungvint system, forteller Voldstad fortvilt.

- Jeg foretrekker istedet mindre omfattende verktøy for samarbeid i studiene.

 

Foretrekker gratismulighetene

 I den blivende sivilingeniørens kollokviegruppe foretrekker derfor studentene å ikke bruke studiestedets tilrettelagte arbeidsplattform, men å teste ut ulike typer av gratis webverktøy, det har de hatt fordel av ved flere anledninger.

- Vi har brukt både Google Documents og Dropbox i gruppesammenheng, men også noe som  kalles SVN. Disse programmene tilbyr flere personer å arbeide på samme dokument, og endre det kontinuerlig slik at det oppdateres jevnlig. Det ville ikke ha fungert i f.eks It´s Learning.

Voldstad peker videre på at det er flere ting ved universitetets læringsplattform som er mer kronglete enn i de webverktøyene han har benyttet seg av.

- Å dele en fil, og spesielt mange filer på en gang kan være ganske tungvint i kontrast med Dropbox og SVN. Det er også vanskeligere å føre en diskusjon i It´s Learning, siden man ikke kan se de andre postene mens man skriver sin egen.

 

- En kompleks tjeneste

 - Det er viktig å huske på at en læringsplattform skal støtte en rekke aktiviteter og prosesser som alle henger sammen. Det er en kompleks tjeneste som studentene bare ser deler av, sier kommunikasjonsansvarlig hos It´s Learning, Yvonne Robberstad.

 

 

Robberstad forklarer at tjenesten er tilrettelagt slik at den skal fungerer best mulig for flest mulig deler av universitetet, og at det setter krav til en rekke verktøy for å støtte opp.

- It’s learning er i høyeste grad en arbeidsplattform, med en rekke verktøy for å støtte forelesere og studenter. Om alle disse mulighetene faktisk blir brukt som et ledd i undervisningen, kan vi selvsagt ikke garantere for.

 

Jobber for å bli bedre

 Robberstad er imidlertid enig i flere av Voldstads utspill mot brukerfunksjonaliteten i It´s Learning, og understreker at dette er ting som det arbeides kontinuerlig med for å forbedre.

-Vi  arbeider med nye og kraftigere verktøy for fildeling som kommer om ikke så lenge. Blant annet vil Google Documents bli integrert med It’s learning slik at de som ønsker å jobbe på den måten kan benytte denne tjenesten direkte i plattformen, forklarer hun og legger til

- Når det gjelder diskusjonsforum kan vi bare si oss enig i kritikken som blir rettet mot oss. Dashbordet som kommer i høst, vil for eksempel bidra til bedre brukergrensesnitt for både studenter og ansatte.

Robberstad oppfordrer studenter som Voldstad til å komme med direkte innspill og ideer til hvordan tjenesten deres kan videreutvikles, så sant forslagene er av konstruktiv art.

- Legg gjerne inn forslag til hvordan en ny løsning bør se ut i idéportalen vår. Innspill mottas med takk, men pass på være konkret og konstruktiv, avslutter Robberstad

Hvorvidt ditt studiesteds læringsplattformer kan matche og følge verdensvevens utvikling kan du teste selv, her er våre forslag til nyttige webverktøy til din studiehverdag, med beskrivelser av Marius Lind Voldstad.

 

Google Documents:

Beskrivelse:
Er på mange måter som et vanlig tekstredigeringsprogram, men gir enkel mulighet for deling av dokumenter. Når man deler dokumentet med andre vil man kunne velge nøyaktig hvem som skal få tilgang til det, og om personene skal få skrive eller bare lese.

Dersom flere personer prøver å arbeide med det samme dokumentet vil alle deltakere få beskjed om hvem som arbeider med dokumentet, og endringene som hver deltaker gjør vil dukke opp etter hvert som de skriver. Dette gjør at man slipper å bruke kommunikasjonsverktøy i tillegg for å diskutere. Alle får lest endringene med en gang, så man slipper å sende eller laste opp dokumentet hver gang man vil vise endringene sine. I tillegg kan man jobbe med mer enn ett dokument om gangen siden hvert dokument kommer i et eget vindu.

Tilbyr:
Brukere får muligheten til å dele dokumenter mellom flere maskiner på en gang, og benytter seg av et online chatte-system som gjør at oppdateringer skjer umiddelbart.

Nettadresse:
http://docs.google.com/

 

Dropbox:

 Beskrivelse:
Dropbox virker som enhver annen mappe på maskinen din, men innholdet ligger ikke på maskinen, men på en webserver. Når man laster opp en fil eller lagrer et dokument, vil endringen bli spredd ut til alle som bruker mappen. Man slipper da styret med å måtte sende filene rundt til alle deltakere og slipper styret med å laste opp filer gjennom et tungt brukergrensesnitt.

Tilbyr:
2GB fri serverplass som du kan bruke som backup, til å synkronisere innhold med andre maskiner eller lagringsplass. Har nylig også lansert en applikasjon for mobiltelefon.

Nettadresse:
www.getdropbox.com

 

SVN:

 Beskrivelse:

SVN er et synkroniseringsverktøy som ofte blir brukt i forbindelse med programmeringsprosjekter. Dette verktøyet holder oversikt over filer i en mappe, og følger med på endringene du gjør. Når du har gjort en endring, kan du laste opp endringen til en server, da vil serveren finne ut hvilke endringer du har gjort, og lagre denne endringen med et versjonsnummer. Dette gjør at du f.eks. kan bla tilbake i gamle versjoner av fila om det er noe du ønsker å endre.

Når de andre medlemmene av prosjektet spør serveren om å oppdatere mappen vil de motta endringene som den andre personen har gjort. Dersom flere personer har endret på samme fil vil man få muligheten til å se over hvordan SVN har lagret endringene.

Nettadresse:
http://subversion.tigris.org/

 

Andre nettsteder som tilbyr lignende tjenester gratis:

 www.mozy.com
www.Sugarsync.com
www.box.net
www.wuala.com

Flere av webadressene som tilbyr studenter gratis serverplass hos seg opererer med en grense for hvor mange gigabyte man får. Dette varier fra ca. 1 til 5 GB. Deretter prissetter de ulike tjenestene serverplassen sin etter hvor mye plass du ønsker å bruke.