(StudentTorget.no):
 
- Et liv uten stress er et liv uten utvikling og mestring, sier Sunniva Harmens.
 
Harmens jobber som rådgiver hos psykolog- og rådgivertjenesten i Oslo og Akershus studentsamskipnad (OAS), og et par ganger i semesteret holder hun kurs i stressmestring for tilhørende studenter.
 
Til tross for at stress kan være utfordrende, presiserer hun at det handler om å gjøre noe med reaksjonsmønsteret på stress.
 
- Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, insisterer hun.
 
 

Vanlig å føle stress

 
Kursholder Harmens er opptatt av å forklare at det finnes ulike typer stress og at noe stress faktisk er helt nødvendig.
 STUDENTER OG STRESS:

✔ I 2005 oppga hver fjerde student at de var plaget av nervøsitet og indre uro på grunn av studiesituasjonen.

 
✔ 22 % svarte at de var plaget av håpløshet med tanke på fremtiden og at det skyldtes studiesituasjonen.
 
✔ Kvinner er i større grad plaget enn menn.
 
✔ Følelsen av håpløshet avtar med alder.
 
✔ 90 % av studenter som tar høyere utdanning mener at avveksling fra hverdagens stress, særlig i form av å være med venner/familie, er svært viktig.
 
 
- Å jobbe med en eksamen kan gi kortvarig stress som øker energien i kroppen og gir utslag i en bedre prestasjon, presiserer Harmens.
 
Hun utelukker likevel ikke at stress også kan være noe man blir ”angrepet” av og forteller videre at det er den stressfølelsen man må jobbe med.
 
- Slikt stress kan skade motivasjonen og stort sett alle studenter føler det slik med jevne mellomrom.
 
Den kommende sykepleieren tror at de korte semestrene har sitt å si på hvorfor det er lett å bli stående fast i tidsklemma.
 
- De første ukene av studiet er nesten utelukkende preget av ”fest og moro”. Hadde forelesningene startet med en gang, ville det kanskje vært enklere å spre de ulike oppgavene uten at de flyter over i hverandre, argumenterer hun.
 
 

Gi deg selv oppmerksomhet

 
Harmens påpeker at det helt nøyaktige navnet på kurset er ”stress- og studiemestring”, og ble satt i gang fordi erfaringene tilsier at flere søker hjelp dersom de kan gå flere sammen. Et første råd på kurset handler nettopp om det gjennomgående problemet med ”tidsklemme”:
 SLIK REDUSERER DU STRESS:

✔ Søk hjelp og snakk med andre studenter.

✔ Lag planer hvor du disponerer tiden din

✔ Bruk kalenderen og hold oversikt over alt som skal skje.

✔ Fysisk aktivitet kan virke stressdempende.

✔ Lær å si ”nei” og ta pauser i hverdagen.
 
 
- Kikk ofte på kalenderen din, gi deg tid til å lage planer og til å justere planene underveis! En slik oversikt vil definitivt virke stressdempende, sier Harmens.
 
Harmens lærer også bort pusteøvelser som gjør studentene oppmerksomme på hvor viktig det er å ta seg fri, trene og være med venner.
 
Rådgiveren hevder at mange studenter sliter med å si ”nei” og at man ofte vil ha en hverdag hvor det skjer mye:
 
- Det er viktig å gi seg selv mer oppmerksomhet. Kjenn etter kroppens signaler og ta symptomer på stress alvorlig, oppfordrer hun.
 
Harmens understreker at forutsigbarhet er viktig for å unngå negativt stress.
 
- Alle må så klart finne sin balanse og egen teknikk, men som nevnt tidligere vil en god oversikt og planlegging av hverdagen være til uvurderlig hjelp, avslutter hun.