(StudentTorget.no):

- Et liv uten stress er et liv uten utvikling og mestring, sier Sunniva Harmens.

Harmens jobber som rådgiver hos psykolog- og rådgivertjenesten i Oslo og Akershus studentsamskipnad (OAS), og et par ganger i semesteret holder hun kurs i stressmestring for tilhørende studenter.

Til tross for at stress kan være utfordrende, presiserer hun at det handler om å gjøre noe med reaksjonsmønsteret på stress.

- Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, insisterer hun.

 

Vanlig å føle stress

Kursholder Harmens er opptatt av å forklare at det finnes ulike typer stress og at noe stress faktisk er helt nødvendig.

- Å jobbe med en eksamen kan gi kortvarig stress som øker energien i kroppen og gir utslag i en bedre prestasjon, presiserer Harmens.

Hun utelukker likevel ikke at stress også kan være noe man blir ”angrepet” av og forteller videre at det er den stressfølelsen man må jobbe med.

- Slikt stress kan skade motivasjonen og stort sett alle studenter føler det slik med jevne mellomrom.

Den kommende sykepleieren tror at de korte semestrene har sitt å si på hvorfor det er lett å bli stående fast i tidsklemma.

- De første ukene av studiet er nesten utelukkende preget av ”fest og moro”. Hadde forelesningene startet med en gang, ville det kanskje vært enklere å spre de ulike oppgavene uten at de flyter over i hverandre, argumenterer hun.


 

STUDENTER OG STRESS

 

✔ I 2005 oppga hver fjerde student at de var plaget av nervøsitet og indre uro på grunn av studiesituasjonen.

✔ 22 % svarte at de var plaget av håpløshet med tanke på fremtiden og at det skyldtes studiesituasjonen.

✔ Kvinner er i større grad plaget enn menn.

✔ Følelsen av håpløshet avtar med alder.

✔ 90 % av studenter som tar høyere utdanning mener at avveksling fra hverdagens stress, særlig i form av å være med venner/familie, er svært viktig.

 

 

Gi deg selv oppmerksomhet

Harmens påpeker at det helt nøyaktige navnet på kurset er ”stress- og studiemestring”, og ble satt i gang fordi erfaringene tilsier at flere søker hjelp dersom de kan gå flere sammen. Et første råd på kurset handler nettopp om det gjennomgående problemet med ”tidsklemme”:
- Kikk ofte på kalenderen din, gi deg tid til å lage planer og til å justere planene underveis! En slik oversikt vil definitivt virke stressdempende, sier Harmens.

Harmens lærer også bort pusteøvelser som gjør studentene oppmerksomme på hvor viktig det er å ta seg fri, trene og være med venner.

Rådgiveren hevder at mange studenter sliter med å si ”nei” og at man ofte vil ha en hverdag hvor det skjer mye:
- Det er viktig å gi seg selv mer oppmerksomhet. Kjenn etter kroppens signaler og ta symptomer på stress alvorlig, oppfordrer hun.

Harmens understreker at forutsigbarhet er viktig for å unngå negativt stress.

- Alle må så klart finne sin balanse og egen teknikk, men som nevnt tidligere vil en god oversikt og planlegging av hverdagen være til uvurderlig hjelp, avslutter hun.

 

SLIK REDUSERER DU STRESS

 

✔ Søk hjelp og snakk med andre studenter.

✔ Lag planer hvor du disponerer tiden din

✔ Bruk kalenderen og hold oversikt over alt som skal skje.

✔ Fysisk aktivitet kan virke stressdempende.

✔ Lær å si ”nei” og ta pauser i hverdagen.