(StudentTorget.no):

Klassen har et kvarters pause, og store brett med iskaffe blir båret inn. Koffein og sukker holder produktiviteten oppe. Student Julian Houmb forteller at dette er et helt vanlig syn her.

Eksperter i Team (EiT) er et fag som knytter masterstudenter ved NTNU sammen. Gutter og jenter fra ulike linjer og fagretninger blir plassert i grupper, og skal utvikle prosjekter innen et gitt tema. Her teller samarbeidet like mye som det faglige resultatet, og for Houmb er EiT en litt skremmende opplevelse.

- Her har vi delt ansvar. Jeg må stole på de andre, samtidig som de må stole på meg, forklarer han. Han er fascinert av gruppedynamikken, selv om han kan fortelle at mange opplever mye krangling.

 


FAGANSVARLIG FOR EiT Bjørn Sortland mener NTNU ligger langt forran når det gjelder å fremme gruppearbeid.

Et forbilde for andre land

I dag har klassen besøk av fagansvarlig Bjørn Sortland. Han vandrer mellom de ulike gruppene, setter seg ned og hører på hvordan det går med prosjektene.

- Jeg tror vi kan skryte på oss at NTNU ligger langt fremme i internasjonal sammenheng når det gjelder gruppearbeid, sier Sortland stolt. Han forteller at universiteter i andre land nå ser til Trondheim.


Hensikten med EiT er å forberede studentene på tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet. Ifølge Sortland er dette en egenskap som er svært etterspurt i dagens arbeidsmarked.

 

LES OGSÅ: Fem steg for godt gruppearbeid
 

- Et katastrofalt feilskjær

Gruppearbeid er imidlertid ikke ukontroversielt. Nylig publiserte den danske pedagogen Sten Clod Poulsen, som er en av pionerene innen tverrfaglig prosjektarbeid i skolen, artikkelen «Undskyld, vi tog fejl», hos politiken.dk. Der kaller han det et katastrofalt feilskjær å nedvurdere puggingens betydning for læring.

- Vårt hatefulle oppgjør med den vitenorienterte skolen var så vellykket at den i dag er fullstendig utradert, skriver den oppgitte forskeren om det danske utdanningssystemet. Nå er imidlertid en modell av EiT på vei inn i danske universiteter.

 

Gøy med praksis

For Sortland handler ikke faget om å gi studentene mer dybdekunnskap, meningen er at studentene skal bruke kunnskapen de allerede besitter på nye måter.

- Det gjelder å operere i grensene mellom fagområdene, forklarer fagsjefen ivrig.

Blant kaffekoppene og vannflaskene på Houmbs gruppe, ligger godt brukte notatblokker. Helene Ness Hansen legger fra seg bøkene og studenten har følgende svar på om EiT er et morsomt fag.


- Morsomt og morsomt... Skole er skole. Det er nok mer fruktbart å jobbe sammen enn alene. Flere ideer dukker opp. Og det er spennende å jobbe med folk fra andre linjer, forklarer hun smilende.  Hansen synes det er gøy at faget er praktisk orientert. Gruppene skal ut og snakke med virkelige bedrifter og andre organisasjoner. Dette er noe både hun og Houmb setter pris på, og er en fin avveksling fra vanlige puggefag.

- Det er sosialt. Man lærer mye om seg selv og andre. Samtidig må man hele tiden forholde seg til andre som krever at man har kommet like langt, fortsetter hun.

 

Lite tid til fjas

Gruppen får tilsynelatende samarbeidet til å fungere. Der er ingen utpekt leder, ingen som dominerer. Sammen må studentene enes om en problemstilling alle kan bidra til.

- Går det med mye tid til sosialt prat i gruppene?

- Nei. Studentene lærer å jobbe mest mulig effektivt sammen. Alle som har gått på skole har jo hatt gruppearbeid, men de har ikke lært å reflektere over det. «Hvordan bidrar du til at gruppen lykkes?» Det er noe av nøkkelen med EiT, konkluderer Sortland


Også ifølge Houmb blir det lite tid til sosialt fjas.

- Jeg har ikke tidligere erfaring med gruppearbeid, bortsett fra på videregående. Og det er ikke sammenlignbart. Jeg trenger denne inputen, forklarer Houmb engasjert. -Vi vurderer hverandre hele veien. Det er ganske spennende. Selvfølgelig sporer det av to til tre minutter av og til, men ikke mer, presiserer han.

Medstudent Hansen er enig. Effektivitet er et stikkord for gruppen.

- Vi er veldig effektive når vi jobber.
 

 EKSPERTER I TEAM:

Et tverrfaglig prosjektemne for profesjons- og masterstudentene ved NTNU. Sentralt i EiT sine læringsmål står det at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samspillskompetanse, og at de skal være en del av et tverrfaglig prosjektsamarbeid.

1650 studenter er fordelt på 61 «landsbyer» - klasser med ulike temaer.
Landsbyene deles inn i grupper, som definerer hver sin problemstilling.

Faget ble opprettet i 2001, og i en spørreundersøkelse blant studentene svarte 2 av 3 at de var svært fornøyd med utbyttet.