(StudentTorget.no):

Det er allerede september og de fleste ferske studenter har kommet seg gjennom immatrikulering og fadderperioder. Nå starter studiehverdagen.
 
- Vi snakker mye om det å være forberedt. Ved å være nysgjerrig på det du skal begynne med så blir hjernen mer klar for ny læring, forteller kursholder Sine Bjerregård Hanssen, ved Studentservice i Trondheim.  
 
 

Gi gass fra start

 
Fra en hverdag med lekser fra dag til dag på videregående, møter mange ferske studenter en ny hverdag hvor de må strukturere lesingen på egenhånd.
 
- Få overblikk over faget du skal begynne med, se på gamle eksamensoppgaver, les læringsmål og beskrivelser, snakk med andre som har tatt faget før og prøv å være nysgjerrig. Bruk gjerne positive energisetninger som “dette klarer jeg”, “ dette går fint,” og hjelp deg selv til å holde fokus og få fram energien din til å mestre utfordringene, sier Sine.
 
Hun forklarer at det er viktig at man ikke setter målet til forberedelse alt for høyt, det utgjør faktisk en stor forskjell om man har forberedt seg 15 minutter fremfor ingen forberedelse.
 
- Se gjennom stoffet som skal gjennomgås, skumles, se på overskrifter, bokser med tekst og det som ellers virker sentralt. Da får du et mye bedre utgangspunkt for å få med deg mer av forelesningen og du har kommet lengre i forståelsen av pensum, sier Bjerregård Hanssen. 
 

LES OGSÅ: Slik lager du en god arbeidsplan for studiene

 

Den store notatkunsten

 
Det er store individuelle forskjeller i hvordan mennesker tilegner seg kunnskap. Noen liker å notere ALT foreleseren sier, noen noterer stikkord i forelesninger, mens andre «bare» hører på.
 
Sine Bjerregård Hanssen sier at det viktigste er at du selv vurderer om du får utbytte av å notere i forelesningene, eller om det bare blir distraherende. Hun mener også at man bør jobbe med notatteknikken sin dersom man ikke synes den fungerer.
SLIK LÆRER DU GOD NOTATTEKNIKK:

✔ Notater kan du ta når du er på forelesning eller leser pensum på lesesalen/hybelen.

✔ Bruk A4-ark, fordi du da har rikelig med plass.

✔ Bruk farger, gjerne samme fargekoding som ved tekstmarkering. Rødt på overskrifter. Grønt på fakta. Gult på forklaringer/eksempel
Blått på definisjoner.

✔ Skriv tydelig. Husk at du skal bruke notatene ved repetisjon.
Sløs med plassen slik at du kan fylle på underveis/etterpå.
Skriv notater i bøkene.

✔Ved forelesningsnotater prøver du å formulere setningene med egen ord. Suppler notatene etter forelesningen.

✔ Husk pauser og husk å ta tid til andre ting enn skole. Finn på ting utenom som gir deg energi og andre input – dette er også med til å holde motivasjonen for skolen oppe.
 
 
Generelle tips til notatteknikk er å passe på å ha god plass på arket, brede marger som lar deg fylle inn med notater i etterkant, og et visuelt oversiktlig oppsett.
 
- Bruk gjerne din egen form – du kan tegne, lage tankekart, bruke mange farger eller andre mer visuelle måter å tilegne deg stoffet på, tipser hun.
 
 

Bruk forkortelser og fargekode

 
Ved universiteter og høgskoler er det ofte mye pensum som skal gjennomgås på få timer, derfor er det ekstra viktig at du lærer deg å fokusere på det mest sentrale i forelesningene. Let etter foreleserens intensjoner, og lær deg til å registrere hva foreleseren legger mest vekt på.
 
Et annet godt hjelpemiddel er å bruke forkortelser og fargekoding, på denne måten blir du mer effektiv, får fanget opp flere ord, og klarer samtidig å strukturere notatene underveis slik at det blir mindre etterarbeid.
 
Det viktigste med å skrive notater er at den enkelte får utbytte av dem senere. Hvis formålet med å notere er å huske bedre der og da, er det ikke sikkert at du trenger å se på notatene igjen.
 
Men for mange kan det være en god ide å for eksempel lese gjennom notatene i etterkant av forelesningen, samt eventuelt tilføye noe og notere hvis det er noe du er i tvil om. Man kan også utveksle notater med medstudenter og på den måten få med seg mer.
 
- Pass på at notatene ikke bare blir krøllet sammen i bunnen av sekken, de kan bli et viktig supplement i eksamenslesingen, sier Sine Bjerregård Hanssen.
 

LES OGSÅ: Slik får du gode studievaner